Thứ năm, ngày 14/11/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
373/TB-VP 12/11/2019 Thông báo v/v kiểm tra công tác vệ sinh môi trường cơ quan
372/VP-VTLT 12/11/2019 Công văn v/v đề nghị dự trù đặt báo, tạp chí năm 2020.
508/TCCB 11/11/2019 Công văn v/v nộp các văn bằng, chứng chỉ sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng.
507/TCCB 11/11/2019 Công văn v/v đăng ký xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2020.
374/TB-VP 11/11/2019 Thông báo v/v xây dựng bản dự kiến Danh mục hồ sơ hiện hành và mở hồ sơ công việc năm 2020
45/QĐ-TTX 25/10/2019 Quyết định Ban hành quy chế tổ chức lễ tang của Thông tấn xã Việt Nam.
324/VP 10/10/2019 Công văn v/v đăng ký chương trình công tác năm 2020.
313/VP 07/10/2019 Công văn v/v đăng ký cấp lịch Bloc, lịch bàn và sổ công tác năm 2020
312/TTX-VP 04/10/2019 Công văn v/v tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV năm 2019.
429/TCCB 02/10/2019 Công văn v/v đăng ký khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý công tác báo chí