Chủ nhật, ngày 05/07/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
587/KH-TTX 01/07/2020 Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố của Thông tấn xã Việt Nam năm 2020-2021
191/TCCB 24/06/2020 Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng tiếng Lào, tiếng Khmer trong nước năm 2020
190/TCCB 24/06/2020 Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh trong nước năm 2020
189/TCCB 24/06/2020 Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng tiếng Trung Quốc trong nước năm 2020
174/TB-VP 23/06/2020 Thông báo v/v Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường cơ quan
187/TCCB 22/06/2020 Công văn v/v khen thưởng thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
153/VP-THPC 02/06/2020 Công văn v/v gửi báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
149/TB-VP 28/05/2020 Thông báo v/v phun thuốc phòng dịch mùa hè
142/TCCB 18/05/2020 Công văn v/v thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp
141/TCCB 15/05/2020 Công văn v/v đăng ký học lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2020.