Thứ ba, ngày 09/03/2021

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
42/TCCB 03/03/2021 Công văn về việc góp ý dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của TTXVN
38/TCCB 02/03/2021 Công văn v/v khen thưởng công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng.
39/TCCB 02/03/2021 Công văn v/v báo cáo nhân sự được đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia.
24/QĐ-TTX 28/02/2021 Quyết định công nhận, chuẩn y danh hiệu thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân của Thông tấn xã Việt Nam đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020
32/TCCB 18/02/2021 Công văn về việc cử nhân sự dự tuyển đào tạo cử nhân tiếng Hán và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2021
28/TCCB 02/02/2021 Công văn về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020.
111/KH-TTX 02/02/2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Thông tấn xã Việt Nam.
106/TTX-TCCB 01/02/2021 Công văn về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước TTXVN năm 2021.
32/TB-VP 01/02/2021 Thông báo về việc kiểm tra vệ sinh môi trường cơ quan
105/TTX-TCCB 01/02/2021 Công văn về việc phát động phong trào thi đua của TTXVN năm 2021.