Thứ ba, ngày 24/11/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1116/KH-TTX 17/11/2020 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục Thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Thông tấn Xã Việt Nam
1114/KH-TTX 16/11/2020 Kế hoạch thông tin Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 27
1095/HD-TTX 13/11/2020 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp của TTXVN năm 2020
1104/TTX-TTTH 13/11/2020 V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử liên thông trong hệ thống hành chính nhà nước
1102/HD-TTX 13/11/2020 Hướng dẫn quy hoạch chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp ban, cấp phòng của Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2021-2026
349/TB-VP 09/11/2020 Thông báo lịch khám sức khỏe định kỳ năm 2020 (đợt bổ sung)
1066/KH-TTX 09/11/2020 Kế hoạch thông tin Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan
347/TB-VP 05/11/2020 Thông báo v/v xây dựng bản dự kiến Danh mục hồ sơ hiện hành và mở hồ sơ công việc năm 2021
341/TB-VP 27/10/2020 Thông báo lịch khám sức khỏe cho CBVC&NLĐ năm 2020
1027/TB-TTX 23/10/2020 Thông báo một số nhiệm vụ cần triển khai, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X