Thứ năm, ngày 23/05/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
209/TCCB 14/05/2019 Công văn v/v đăng ký đi học tại Cu ba năm 2019.
373/HĐNCPT 07/05/2019 Công văn v/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020 (chậm nhất vào ngày 20/5/2019)
127/TB-VP 02/05/2019 Thông báo v/v phun thuốc phòng bệnh dịch mùa hè.
267/TB-TTX 08/04/2019 Thông báo về các hoạt động của cơ quan trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2019
136/TrT 05/04/2019 Công văn v/v sơ kết thực hiện dân chủ trong hoạt động của TTXVN.
244/KH-TTX 01/04/2019 Kế hoạch tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
112/TCCB 28/03/2019 Công văn v/v đăng ký học các khóa Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019
111/TCCB 27/03/2019 Công văn v/v báo cáo khen thưởng.
73/BTK 25/03/2019 Công văn v/v thông báo lịch trực, ra báo, bản tin dịp Giỗ tổ Hùng Vương & 30/4 và 1/5.
10/TTTH 21/03/2019 Công văn v/v cung cấp thông tin khai báo tài khoản sử dụng trong phần mềm Quản lý văn bản