Chủ nhật, ngày 10/12/2023

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
528/BTK 04/12/2023 Thông báo lịch trực, ra báo, bản tin dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2024.
1517/HD-TTX 20/11/2023 Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023.
1518/HD-TTX 20/11/2023 Hướng dẫn đánh giá xếp loại, chất lượng năm 2023 đối với viên chức, lao động hợp đồng tại TTXVN và nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp do TTXVN là đại diện chủ sở hữu Nhà nước.
689/TCCB 16/11/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định của TGĐ ban hành Quy chế làm việc của các CQTT ngoài nước.
690/TCCB 16/11/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định của TGĐ ban hành Quy chế làm việc của các CQTT trong nước.
391/TCCB 17/07/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của báo Tin tức
790/TTX-KHTC 11/07/2023 Công văn về việc báo cáo tình hình đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm CNTT, các hoạt động thuê dịch vụ CNTT giai đoạn 2020-2022
793/KH-TTX 11/07/2023 Kế hoạch thông tin đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
786/TTX-TCCB 10/07/2023 Công văn về việc thăm, tặng quà nhân dịp 76 năm ngày thương binh, liệt sĩ
365/TCCB 07/07/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của báo Thể thao và Văn hóa