Thứ ba, ngày 24/09/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
864/KH-TTX 16/09/2019 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam & 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
840/TTX-TCCB 05/09/2019 Công văn v/v cấp thẻ nhà báo
926/QĐ-TTX 05/09/2019 Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tấn" nhân dịp 74 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam
377/TCCB 03/09/2019 Công văn v/v khen thưởng thành tích thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.
268/VP-TTX 22/08/2019 Kế hoạch bảo vệ cơ quan trong dịp Quốc khánh 02/9/2019.
785/TB-TTX 20/08/2019 Thông báo về các hoạt động của cơ quan trong dịp Quốc khánh 02/9/2019.
724/TTX-TCCB 05/08/2019 Công văn v/v hoàn thiện hồ sơ thi thăng hạng biên tập viên, phóng viên hạng II
348/TCCB 30/07/2019 Công văn v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tấn năm 2019
695/KH-TTX 29/07/2019 Kế hoạch hạn chế và tiến tới loại bỏ rác thải nhựa của Thông tấn xã Việt Nam
669/KH-TTX 19/07/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.