Chủ nhật, ngày 20/06/2021

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
544/KH-TTX 10/06/2021 Kế hoạch thông tin vòng chung kết EURO 2020.
523/QĐ-TTX 31/05/2021 Quyết định ban hành, Quy chế thi đua khen thưởng của Thông tấn xã Việt Nam.
64/QĐ-TTX 28/05/2021 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc thiêt bị chuyên dùng năm2021 của Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn xã Việt Nam
63/QĐ-TTX 28/05/2021 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam
58/QĐ-TTX 27/05/2021 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị máy móc thiết bị chuyên dùng của VPTTXVN
160/VP 25/05/2021 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
140/VP 11/05/2021 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
136/VP 07/05/2021 V/v tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19
133/TB-VP 06/05/2021 Thông báo về việc phun thuốc phòng dịch bệnh mùa hè
122/VP 27/04/2021 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19