Thứ sáu, ngày 25/05/2018

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
212/TCCB 24/05/2018 Công văn v/v bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Khmer năm 2018
153/VP-VTLT 23/05/2018 Công văn v/v kiểm tra, thống kê con dấu.
201a/TTX-TCCB 23/05/2018 Công văn v/v gửi bổ sung mẫu công văn của tập thể tổ chức đi nghỉ phép ở nước ngoài
407/TB-TTX 21/05/2018 Thông báo v/v thông tin về công tác nhân quyền trong tình hình mới.
201/TTX-TCCB 21/05/2018 Công văn v/v gửi bổ sung biểu mẫu văn bản khi CC, VC, NLĐ trong ngành đi nước ngoài (bản doc)
201/TTX-TCCB 18/05/2018 Công văn v/v thống nhất áp dụng biểu mẫu văn bản khi công chức, viên chức, người lao động trong ngành đi nước ngoài
193/TCCB 15/05/2018 Công văn v/v đăng ký học khóa Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ.
377/KH-TTX 11/05/2018 Kế hoạch tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018.
167/TCCB 26/04/2018 Công văn v/v đăng ký bổ sung 01 chỉ tiêu đi học tại Cuba năm 2018 (trước ngày 07/5/2018).
149/TTX-TCCB 17/04/2018 Công văn v/v đăng ký dự thi thăng hạng viên chức ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018