Thứ hai, ngày 26/09/2022

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
00/00 09/09/2022 Giấy mời họp về công tác nhân sự của ngành.
526/TCCB 26/08/2022 Công văn về việc góp ý dự thảo Quy chế nâng bậc lương của TTXVN
266/KH-TTX 19/08/2022 Kế hoạch bảo vệ cơ quan trong dịp Quốc khánh 2/9 năm 2022.
814/TB-TTX 15/08/2022 Thông báo về hoạt động của cơ quan dịp Quốc khánh 2/9 năm 2022
675/TTX-TCCB 15/07/2022 Công văn về việc thay đổi mẫu tờ trình/ đơn của tập thể/ cá nhân xin đi nước ngoài về việc riêng
580/TB-TTX 21/06/2022 Thông báo về việc tổ chức Lễ tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong đợt thông tin về SEA Games 31
576/TTX-KHTC 20/06/2022 Công văn về việc lập dự toán năm 2023 và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025
397/TCCB 08/06/2022 Công văn về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ.
58/KH-CĐTTX 08/06/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ"
59/HD-CĐTTX 08/06/2022 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022 trong các cấp công đoàn