Thứ bảy, ngày 21/07/2018

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
201a/TTX-TCCB 17/07/2018 Gửi mẫu đơn cá nhân và công văn tập thể đi nghỉ phép ở nước ngoài (Mẫu 02,04 này thay cho mẫu cũ đã gửi).
31/TTX-TCCB 10/07/2018 Công văn v/v thăm hỏi các gia đình chính sách nhân dịp 71 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (trước ngày 27/7/2018)
295/TCCB 04/07/2018 Công văn v/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tấn" năm 2018.
51/BDNV 04/07/2018 Công văn v/v tổ chức lớp Tin học cơ bản theo chuẩn Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.
294/TCCB 29/06/2018 V/v đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018.
284/TCCB 26/06/2018 Công văn v/v đề nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của TTXVN
273/TCCB 21/06/2018 Công văn v/v học Tin học cơ bản theo chuẩn Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.
172/VP-THPC 05/06/2018 Công văn v/v báo cáo kết quả phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
450/KH-TTX 01/06/2018 Kế hoạch thông tin FIFA World Cup Russia 2018.
161/VP-THPC 31/05/2018 Công văn v/v báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018