Thứ ba, ngày 16/07/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
630/TTX-TCCB 08/07/2019 Công văn v/v thăm, tặng quà các gia đình chinh sách nhân dịp 72 năm Ngày thương binh-liệt sĩ.
750/QĐ-TTX 05/07/2019 Quyết định ban hành Chương trình hành động của Thông tấn xã Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
213/TB-VP 28/06/2019 Thông báo v/v chính thức gửi văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản mới của cơ quan.
28/TTTH 27/06/2019 V/v triển khai chữ ký số chuyên dùng cho các Cơ quan thường trú trong nước
33/QĐ-TTX 27/06/2019 Quyết định ban hành Quy định về chế độ báo cáo của Thông tấn xã Việt Nam.
576/TTX-TCCB 25/06/2019 Công văn v/v phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức người lao động TTXVN thi đua thực hiện văn hóa công sở"
32/QĐ-TTX 24/06/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng cho các Cơ quan thường trú trong nước
19/TTTH 04/06/2019 Công văn v/v triển khai sử dung phần mềm Quản lý văn bản mới
441/TTX-TTTH 28/05/2019 Về việc tập huấn sử dụng chứng thư số, chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản
30/QĐ-TTX 20/05/2019 Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án "Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam "