Thứ tư, ngày 01/02/2023

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51/TB-TTX 16/01/2023 Thông báo về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão.
10/VP-TTX 13/01/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
30/KH-TTX 10/01/2023 Kế hoạch bảo vệ cơ quan dịp Tết Quý Mão 2023.
00/00 09/01/2023 Thư chúc Tết của Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.
04/TCCB 06/01/2023 Công văn về việc dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung quốc năm 2023.
198/TB-CĐTTX 30/12/2022 Công văn về việc mua nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Bắc 9.
1417/TTX-TCCB 30/12/2022 Công văn về việc thăm, tặng quà nhân dịp Tế Nguyên đán Quý Mão 2023.
733/TCCB 26/12/2022 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - Cán bộ.
1286/QĐ-TTX 22/12/2022 Quyết định phân công công tác của Tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.
1383/TTX-TCCB 22/12/2022 Công văn về việc tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.