Thứ ba, ngày 16/07/2024

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
466/TB-TTKT 08/07/2024 Công văn về việc cập nhật thông tin chứng thư số trên thiết bị USB Token của các đơn vị và cá nhân.
440/TCCB 01/07/2024 Công văn về việc bổ sung chỉ tiêu đăng ký đào tạo trung cấp lý luận chính trị năm 2025.
425/TCCB 26/06/2024 Công văn về việc đăng ký đào tạo trung cấp lý luận chính trị năm 2025. Mẫu đăng ký danh sách
112/KHTC 24/06/2024 Công văn góp ý Dự thảo tiêu chuẩn, định mức diện trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của TTXVN (lần 3)
716/TB-TTX 24/06/2024 Thông báo về việc ủy nhiệm điều hành.
421/TCCB 24/06/2024 Công văn về việc rà soát thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức phù hợp với vị trí việc làm hiện tại.
617/TTX-KHTC 04/06/2024 Công văn về việc thực hiện Thông tư số 28/2024/TT-BTC và Thông tư số 33/2024/TT-BTC
234/VP-THKTPC 04/06/2024 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
307/TCCB 16/05/2024 Công văn về việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2025.
376/KT-TTX 13/05/2024 Công văn về việc đăng ký sử dụng tài khoản trên trang tin nguồn news.vnanet.vn