Thứ sáu, ngày 03/04/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81/VP 31/03/2020 Công văn v/v bố trí làm việc tại nhà theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
91/BTK 27/03/2020 Công văn v/v thông báo lịch trực ra báo, bản tin dịp 30/4 và 1/5
78/TB-VP 27/03/2020 Thông báo v/v giao nộp Hồ sơ, Tài liệu vào lưu trữ cơ quan
77/VP 27/03/2020 V/v hạn chế hội họp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
92/TCCB 25/03/2020 Công văn v/v đăng ký học bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng III, hạng II năm 2020
75/TB-VP 24/03/2020 Thông báo v/v Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường cơ quan.
264/QĐ-TTX 23/03/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 738/QĐ-TTX (TCCB) ngày 16/10/2007 của Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
68/VP-THPC 20/03/2020 V/v thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
206/TCCB-TTX 12/03/2020 Công văn v/v cấp thẻ nhà báo.
61/TB-VP 11/03/2020 Thông báo kết quả kiểm tra kết thúc hồ sơ công việc năm 2019 và mở hồ sơ hiện hành năm 2020.