Thứ năm, ngày 19/07/2018

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
366-Ctr/ĐU 10/07/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
343-CV/ĐU 09/07/2018 V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV
342-TB/ĐU 06/07/2018 Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
340-CV/ĐU 03/07/2018 V/v gửi tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng
338-CV/ĐU 02/07/2018 Công văn v/v giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018
ĐUTTXVN-TTSHCB 30/06/2018 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 07/2018
337-CV/ĐU 27/06/2018 Công văn v/v triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa XII
60/CĐTTX 27/06/2018 Công văn v/v đăng ký tham gia chương trình “Hãy chọn giá đúng”.
358-KH/ĐU 20/06/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
57/CĐTTX 14/06/2018 Kế hoạch tổ chức Hội khỏe TTXVN năm 2018.