Chủ nhật, ngày 19/01/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
554-CTr/UBKT 16/01/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
623-CV/ĐU 15/01/2020 V/v triển khai thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú"
622-CV/ĐU 15/01/2020 V/v gửi Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
690-QĐ/UBKT 13/01/2020 Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN
547-Ctr/ĐU 13/01/2020 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2020
548-Ctr/ĐU 13/01/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2020
549-Ctr/ĐU 13/01/2020 Chương trình công tác tuyên giáo năm 2020
550-Ctr/ĐU 13/01/2020 Chương trình công tác dân vận năm 2020
616-TB/ĐU 10/01/2020 Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020
613-CV/ĐU 02/01/2020 V/v triệu tập dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019