Thứ hai, ngày 22/04/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
889-CV/ĐU 15/04/2024 Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
884-TB/ĐU 12/04/2024 Thông báo về hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024
882-CV/ĐU 09/04/2024 Về việc đôn đốc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2024 (kèm Thể lệ Cuộc thi, Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi )
878-CV/ĐU 04/04/2024 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024)
879-CV/ĐU 04/04/2024 Về việc triệu tập dự Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2024
877-CV/ĐU 03/04/2024 Về việc triệu tập dự Hội nghị Giao ban cấp ủy Quý I/2024
ĐUTTX-NDSHCB 29/03/2024 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 04/2024
499-KH/ĐU 11/03/2024 Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
855-CV/ĐU 11/03/2024 Về việc báo cáo sơ kết công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2024
854-CV/ĐU 07/03/2024 V/v cử đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối