Thứ năm, ngày 23/05/2019

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
480-CV/ĐU 22/05/2019 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư
35/TB-TTX 20/05/2019 Thông báo kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2019 và khen thưởng con của CBCNV đạt học sinh giỏi các cấp năm học 2018 -2019
472-CV/ĐU 07/05/2019 V/v sao gửi Đề cương tuyên truyền
473-CV/ĐU 07/05/2019 V/v tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
471-CV/ĐU 06/05/2019 V/v tham quan, học tập tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ phát thẻ đảng viên đợt 19/5/2019
470-CV/ĐU 03/05/2019 V/v triệu tập dự Hội nghị học tập chuyên đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
466-TB/ĐU 02/05/2019 Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2019
ĐUTTXVN-SHCB 02/05/2019 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2019
469-CV/ĐU 02/05/2019 V/v thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU
30/CĐTTX 22/04/2019 Công văn v/v vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường