Thứ năm, ngày 24/09/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
100/CĐTTX 22/09/2020 Công văn v/v tặng quà Tết Trung thu năm 2020 cho CBCCVCLĐ TTXVN
06-CV/ĐU 21/09/2020 Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền
04-CV/ĐU 14/09/2020 V/v báo cáo sơ kết công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
13003-CV/VPTW 31/08/2020 V/v gửi bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng
không có-ĐUTTXVN-NDSHCB 31/08/2020 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2020
840-CV/BTG 28/08/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh
88/CĐTTX 26/08/2020 Công văn v/v điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn phù hợp với tiến độ đại hội công đoàn cấp trên
90/CĐTTX 26/08/2020 Công văn v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covit -19 trong tình hình mới
89/CĐTTX 26/08/2020 Công văn v/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu xét Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ VII năm 2020
158-CV/BDVĐUK 25/08/2020 V/v triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng