Thứ hai, ngày 17/05/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
70-KH/ĐU 07/05/2021 Kế hoạch về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025
131-CV/ĐU 05/05/2021 V/v thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương
50/CĐTTX 05/05/2021 Công văn về việc mở đợt tuyên truyền cao điểm" CBCCVCLĐ với ngày hội của toàn dân"
127-CV/ĐU 29/04/2021 V/v triển khai công tác tuyên truyền (Công văn số 398-CV/BTGTW ngày 20/4/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021) và Công văn số 401-CV/BTGTW ngày 22/4/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV)
ĐUTTX-NDSHCB 29/04/2021 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 05 năm 2021
48/KH-CĐTTX 28/04/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta"
42/CĐTTX 22/04/2021 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021)
43/CĐTTX 22/04/2021 Công văn về việc triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2021.
115-CV/ĐU 16/04/2021 V/v tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động
116-CV/ĐU 16/04/2021 V/v triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử