Thứ ba, ngày 25/01/2022

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/CĐTTX 12/01/2022 Kế hoạch triển khai Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-192"
350-TB/ĐU 12/01/2022 Thông báo Hội nghị giao ban cấp ủy tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
ĐUTTX-XLKT2021 07/01/2022 Tổng hợp kết quả xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2021
347-CV/ĐU 06/01/2022 V/v triệu tập dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021
345-CV/ĐU 05/01/2022 V/v xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2022
346-CV/ĐU 05/01/2022 V/v ban hành Nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2022
344-CV/ĐU 04/01/2022 V/v phổ biến, quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ
343-CV/ĐU-CV/ĐU 04/01/2022 V/v phổ biến, quán triệt Quyết định số 503-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
ĐUTTX-NDSHCB 31/12/2021 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2022
143/CĐTTX 31/12/2021 Hướng dẫn tham gia Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.