Thứ ba, ngày 24/11/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25-CV/ĐU 20/11/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng ghen (28/11/1820-28/11/2020)
24-HD/ĐU 18/11/2020 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
29-HD/ĐU 17/11/2020 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam
23-CV/UBKT 17/11/2020 V/v báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
112/GTrT-CĐTTX 12/11/2020 Giấy triệu tập dự tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ công tác công đoàn 2020.
21-CV/ĐU 11/11/2020 V/v phổ biến và quán triệt nội dung Chỉ thị số 47-CT/TW
19-CV/ĐU 06/11/2020 V/v triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2020
18-CV/ĐU 04/11/2020 V/v tuyên truyển kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh
ĐUTTXVN-NDSHCB 30/10/2020 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2020
17-CV/ĐU 27/10/2020 V/v thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng