Thứ năm, ngày 07/07/2022

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
78/TTr-CĐTTX 05/07/2022 Công văn về việc đoàn viên công đoàn tham gia Cuộc thi trực tuyến "Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ"
219-KH/ĐU 01/07/2022 Kế hoạch thực hiện Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
ĐUTTX-NDSHCB 30/06/2022 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 07 năm 2022
76/CĐTTX 27/06/2022 Thông báo về việc tổ chức Chương trình tuyên dương học sinh giỏi năm học 2021- 2022 và giao lưu "Vui hè năm 2022"
447-CV/ĐU 23/06/2022 Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”
448-CV/ĐU 23/06/2022 Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
449-CV/ĐU 23/06/2022 Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
450-CV/ĐU 23/06/2022 Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
74/TB-CĐTTX 22/06/2022 Thông báo về việc khen thưởng con của CCVCNLĐ trong Nghành đạt học sinh giỏi các cấp năm học 2021-2022
446-CV/ĐU 20/06/2022 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2022) và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022)