Thứ tư, ngày 04/08/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
185-CV/ĐU 02/08/2021 V/v gửi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19
ĐUTTX-NDSHCB 30/07/2021 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 08 năm 2021
180-CV/ĐU 29/07/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
179-CV/ĐU 22/07/2021 V/v tuyên truyền và triển khai thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư (về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống, dịch Covid-19)
86/CĐTTX 19/07/2021 V/v đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
177-CV/ĐU 16/07/2021 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 09-KL/TW của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên
178-CV/ĐU 16/07/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
175-CV/ĐU 13/07/2021 V/v triển khai công tác tuyên truyền (HD về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021) và Công văn của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại về việc thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”)
80/CĐTTX 12/07/2021 Công văn về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
172-CV/ĐU 12/07/2021 V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII