Thứ sáu, ngày 25/05/2018

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
48/CĐ-TTX 21/05/2018 Thông báo kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2018 và khen thưởng con của cán bộ công nhân viên đạt học sinh giỏi các cấp năm học 2017-2018
319-CV/ĐU 09/05/2018 V/v triệu tập Hội nghị học tập chuyên đề
ĐUTTXVN-TTSHCB 27/04/2018 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 05/2018
314-CV/ĐU 26/04/2018 Công văn v/v sao gửi Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương "Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
41/HD-CĐTTX 23/04/2018 Hướng dẫn v/v Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018.
42/KH/CĐTTX 23/04/2018 Kế hoạch v/v Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
40/CĐTTX 20/04/2018 Công văn v/v đặt câu hỏi tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân các Khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018.
39/CĐTTX 20/04/2018 Công văn v/v gửi tác phẩm dự cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn (trước ngày 06/5/2018).
311-CV/ĐU 17/04/2018 Công văn v/v phát thẻ đảng viên đợt 19/5/2018
36/CĐ-TTX 13/04/2018 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2018.