Thứ bảy, ngày 23/09/2023

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
727-KH/ĐU 20/09/2023 Về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam
ĐUTTX-NDSHCB 31/08/2023 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2023
716-CV/ĐU 23/08/2023 Về việc triệu tập dự Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
713-CV/ĐU 22/08/2023 Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
709-CV/ĐU 10/08/2023 Về việc triển khai Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng ủy TTXVN
ĐUTTX-NDSHCB 31/07/2023 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2023
703a-CV/ĐU 27/07/2023 V/v phổ biến, quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát, quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
700-CV/ĐU 18/07/2023 Về việc triển khai công tác tuyên truyền: Công văn số 5756-CV/BTGTW ngày 29/6/2023 và Kế hoạch số 316-KH/BTGTW ngày 29/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương
701-CV/ĐU 18/07/2023 Về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên
ĐUTTX-NDSHCB 03/07/2023 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2023