Thứ hai, ngày 06/04/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
682-CV/ĐU 06/04/2020 V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan tới trang trí, khánh tiết, nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng các cấp
680-CV/ĐU 31/03/2020 V/v tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch)
ĐUTTXVN-NDSHCB 31/03/2020 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 04/2020
678-CV/ĐU 27/03/2020 V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư
676-CV/ĐU 25/03/2020 V/v triển khai Hướng dẫn số 03-HD/TW của Bí thư "Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng"
677-CV/ĐU 25/03/2020 V/v tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 14 năm 2019- 2020
34/CĐTTX 24/03/2020 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020
675-CV/ĐU 23/03/2020 V/v tuyên truyền Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
669-CV/ĐU 18/03/2020 V/v đăng ký thời gian tổ chức đại hội
30/HD-CĐTTX 17/03/2020 Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng