Thứ bảy, ngày 27/02/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/TB-CĐTTX 25/02/2021 Thông báo về hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
85-CV/ĐU 23/02/2021 V/v triển khai Hướng dẫn tuyên truyền (Hướng dẫn số 174-HD/BTGTW ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và Công văn số 19-CV/BTGTW ngày 09/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911-6/3/2021))
84-CV/ĐU 23/02/2021 V/v triển khai Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021
24/CĐ-TTX 23/02/2021 Công văn về việc tổ chức “Tuần lễ Áo dài”
80-CV/ĐU 19/02/2021 Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
73-CV/ĐU 05/02/2021 Về việc triển khai chủ trương vận động Vì biển, đảo Việt Nam
74-CTr/ĐU 05/02/2021 Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy TTXVN
75-CTr/ĐU 05/02/2021 Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN
76-CTr/ĐU 05/02/2021 Chương trình công tác dân vận năm 2021 của Đảng ủy
77-CTr/ĐU 05/02/2021 Chương trình công tác tuyên giáo năm 2021 của Đảng ủy