Thứ tư, ngày 17/07/2019

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
642/TTX-KHTC 15/07/2019 Công văn v/v thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng.
585-QĐ/ĐU 10/07/2019 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo của TTXVN về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
51/GM-CĐ 10/07/2019 Mời các đ/c dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 (15h00 ngày 16/7/2019 tại Phòng giao ban cơ quan, tầng 3, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội)
ĐUTTXVN-TB/ĐU 10/07/2019 Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
55/CĐTTX 10/07/2019 Công văn v/v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn VN
508-CV/ĐU 03/07/2019 V/v giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019
50/KH-CĐTTX 01/07/2019 Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng 74 năm ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2019)
ĐUTTXVN-NDSHCB 01/07/2019 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2019
504-CV/ĐU 26/06/2019 V/v phổ biến, quán triệt Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư
503-CV/ĐU 25/06/2019 V/v triển khai Hướng dẫn tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam