Thứ bảy, ngày 23/11/2019

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
575-CV/ĐU 25/11/2019 V/v tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
590-CV/ĐU 19/11/2019 V/v lưu ý khi kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp và khen thưởng năm 2019
99/CĐTTX 14/11/2019 Công văn v/v cung cấp thông tin phục vụ mở Tổng đài nhắn tin đồng loạt cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động
98/CĐTTX 14/11/2019 Công văn v/v vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III
587-CV/ĐU 12/11/2019 V/v triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW 11 khóa XII
588-CV/UBKT 12/11/2019 V/v báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020
589-CV/ĐU 12/11/2019 V/v báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020
531-HD/ĐU 08/11/2019 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam
586-CV/ĐU 07/11/2019 V/v phổ biến quán triệt Kết luận số 65-KL/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW
585-KH/ĐU 05/11/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương