Thứ ba, ngày 24/09/2019

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
509-KH/ĐU 16/09/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện các Kết luận số 49-KL/TW, 50-KL/TW, 51-KL/TW, 52-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII
555-CV/ĐU 16/09/2019 V/v xét tặng HHĐ đợt 07/11/2019
510-CTr/ĐU 16/09/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
00/00 09/09/2019 Thông báo lịch ghép nhạc và làm quen với sân khấu
550-CV/ĐU 05/09/2019 Về việc báo cáo sơ kết công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019
ĐUTTXVN-NDSHCB 30/08/2019 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 9/2019
547-CV/ĐU 28/08/2019 v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
548-CV/ĐU 28/08/2019 V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 328-KL/ĐUK
545-CV/ĐU 26/08/2019 V/v phổ biến, quán triệt và triển khai Kết luận số 55-KL/TW
544-CV/ĐU 26/08/2019 V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 54-KL/TW