Thứ ba, ngày 16/07/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
964-CV/ĐU 05/07/2024 Về việc phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW ngày 03/7/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
951-CV/ĐU 03/07/2024 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024)
DUTTX-NDSH 28/06/2024 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 7/2024
82/TB-CĐTTX 03/06/2024 Thông báo về việc tuyên dương, khen thưởng con viên chức, người lao động trong Nghành và trưng bày tranh " Con yêu Gia đình và Ngôi nhà Thông tấn"
ĐUTTX-NDSHCB 29/05/2024 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2024
921-CV/ĐU 21/05/2024 Về việc phổ biến, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
920-CV/ĐU 17/05/2024 Về việc hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ IX-2024
73/HD-CĐTTX 15/05/2024 Hướng dẫn tham gia cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động"
70/HD-CĐTTX 02/05/2024 Hướng dẫn tham dự Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động"
ĐUTTX-NDSHCB 26/04/2024 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 05 năm 2024