Thứ hai, ngày 18/01/2021

Công tác thông tin

Liên Chi hội Nhà báo TTXVN có tất cả 20 Chi hội cơ sở (bao gồm cả hai Cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng). Chi hội đông nhất (Ban Biên tập tin Thế giới) có trên 100 hội viên. Chi hội ít như tòa soạn Dân tộc & Miền núi, Khoa học & Công nghệ, Vietnam Law and Legal Forum cũng có xấp xỉ 10 hội viên. Để công tác Hội đi vào thực chất, không khoa trương hình thức, có phần chung tay, góp sức của tất cả hội viên, Ban Thường vụ Liên Chi hội đã xây dựng mục tiêu hướng trọng tâm công tác Hội về cơ sở, tạo mọi điều kiện để các Chi hội tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động.

"...NhÃỠm cáỨậm ẢỔáỨậu cÃỠ sÃỨng táỪổ táỨắo, váỨễt liáỪẬu náỪỚ, sáỨộn sàng sáỪễ dáỪầng ẢỔáỪẶ cháỪỔng tráỨặ sáỪổ truy ẢỔuáỪỚi cáỪậa láỪổc lẳồáỪặng cháỪẹc nẢẶng; háỨậu háỨƯt trong vÃỰng khÃƠng cáỪễa hàng nào cÃỗn máỪỠ tÃƠm, báỨễt láỪễa, nẳồáỪỈc suáỪỔi; tháỪổc pháỨẹm khan hiáỨƯm; ngẳồáỪŨi dÃằn khÃƠng ra ẢỔẳồáỪŨng vào buáỪỚi táỪỔi"... ĐÃỠ là nháỪống thÃƠng tin táỪề cẳắ sáỪỲ "báỨốn" ra cho nhÃỠm phÃỠng viÃến TTXVN khi chÃỨng tÃƠi ẢỔáỨởt chÃằn táỪỈi ẢỔiáỪẶm nÃỠng MẳồáỪŨng NhÃẹ, ĐiáỪẬn BiÃến.

Ban Tổ chức Giải báo chí TTXVN 2011 đã nhận được tổng số 207 tác phẩm dự thi, tăng hơn 40% so với con số 147 tác phẩm năm 2010, đặc biệt Truyền hình có bước nhảy vọt: 38 tác phẩm (tăng gần gấp đôi năm trước); thể loại phản ánh, phỏng vấn, ghi chép: 52 tác phẩm (tăng 10%); thể loại ảnh báo chí: 56 tác phẩm (tăng 30%); thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí: 38 tác phẩm (tăng gấp đôi). Thể loại xã luận, bình luận, chuyên luận, tư liệu: 17 tác phẩm (không tăng). Tuy nhiên mảng tin, bài đối ngoại chỉ có 6 tác phẩm dự thi.

Ngày 16/4/2012, tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo TTXVN tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 2012) và trao tặng Giải báo chí TTXVN 2011.

Chiều 21/12, tại lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn khóa 25, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái lưu ý các phóng viên, biên tập viên trẻ khi trở về đơn vị công tác, cần tiếp tục rèn luyện, trau dồi thêm vốn kiến thức, để đáp ứng yêu cầu của cơ quan trong giai đoạn phát triển hiện nay, đòi hỏi mỗi phóng viên thông tấn phải thành thục trong tác nghiệp các kỹ năng báo chí đa dạng.

Ngày 3/11/2011, Giải Biếm họa báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre lần III (2011 - 2012) do báo Thể thao&Văn hóa tổ chức, Hội Nhà báo Việt Nam và TTXVN bảo trợ, đã được phát động với chủ đề "Môi trường và biến đổi sinh thái".

Ngày 6/10, Ban Thường vụ Liên Chi hội Nhà báo đã tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN Ngô Hà Thái.

Thường vụ Liên Chi hội Nhà báo, Hội đồng Giải báo chí TTXVN thông báo tới các đơn vị thông tin, chi hội nhà báo trong toàn ngành về việc triển khai, tổ chức thực hiện việc tuyển chọn đợt 1 các tác phẩm báo chí tham gia Giải báo chí TTXVN năm 2011.

Tiếp nối chuỗi hành động từ nhiều năm qua với mục đích góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia (THQG), ngày 24/8, báo Tin Tức phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức "Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam năm 2011".

* Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập TTXVN, ngày 10/9/2011, Liên chi hội Nhà báo TTXVN đã tổ chức chuyến đi thực tế "Về nguồn" cho 30 hội viên đại diện cho các chi hội cơ sở.