Thứ hai, ngày 23/09/2019

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

“Tuổi trẻ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin đối ngoại của TTXVN” là chủ đề buổi tọa đàm do Đoàn thanh niên TTXVN tổ chức tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, ngày 30/3.

Sau gần 7 thập kỷ “độc canh” tin nguồn văn bản, hơn 5 năm qua cùng với đà phát triển nhanh chóng của cả ngành thông tấn, Ban biên tập tin Đối ngoại (BTTĐN), đã có những bước điều chỉnh mạnh mẽ theo hướng đa dạng hóa các phương thức chuyển tải và các loại hình thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của các cơ quan báo chí và công chúng.

Từ ngày thành lập đến nay, thông tin đối ngoại của TTXVN luôn đóng vai trò quan trọng, góp phần giới thiệu với bạn bè thế giới đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước ta; quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam thông minh, thân thiện, yêu chuộng hòa bình; một Việt Nam trên đà phát triển, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Xin giới thiệu với bạn đọc cuộc trò chuyện của phóng viên Nội san Thông tấn với nhà báo Nguyễn Như Kim, nguyên Trưởng ban biên tập tin Đối ngoại về vấn đề thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài trên một số sản phẩm của TTXVN.

Là đơn vị tin nguồn trong khối đối ngoại trực tiếp đưa thông tin đến hệ thống báo chí quốc tế, các phương tiện truyền thông chuyên ngữ trong nước và công chúng người nước ngoài, Ban biên tập tin Đối ngoại (BTTĐN) đã nhanh chóng tổ chức quán triệt và chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐU về Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Đảng ủy TTXVN.

Báo Việt Nam News là tờ báo tiếng Anh hàng đầu Việt Nam, luôn kiên định với vai trò là tiếng nói của nhà nước Việt Nam, phản ánh trung thực đời sống chính trị xã hội, nguyện vọng của nhân dân và là diễn đàn của cộng đồng quốc tế.