Thứ sáu, ngày 18/01/2019

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Ban chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Nguyễn Đức Lợi Bí thư 024.39411769 0915118822
2 Nguyễn Hoài Dương Phó bí thư 024.38255735 0904284749
3 Hà Thị Mai An Phó bí thư chuyên trách 024.38253513 0912624226
4 Đinh Đăng Quang Ủy viên thường vụ 024.38242691 0913 208851
5 Lê Quang Sơn Ủy viên thường vụ 024.39331132 0961004122
6 Ngô Anh Văn Ủy viên thường vụ 0236.3812795 0913438025
7 Nguyễn Tuấn Hùng Ủy viên thường vụ 024.39429708 0903413489
8 Vũ Việt Trang Ủy viên thường vụ 024.38252530 0915341448
9 Lê Quốc Minh Ủy viên thường vụ 024.39411350 0913373333
10 Trần Cẩm Bình Đảng ủy viên 024.38262853 0913229531
11 Trần Tiến Duẩn Đảng ủy viên 024.39429714 0913504356
12 Lê Trí Dũng Đảng ủy viên 024.39330427 0913553814
13 Nguyễn Thu Hà Đảng ủy viên 024.39333035 0902381269
14 Đào Đức Huệ Đảng ủy viên 024.38255410 0913398760
15 Đỗ Văn Hợp Đảng ủy viên 024.38251281 0936107020
16 Lê Thị Thanh Huyền Đảng ủy viên 024.39330400 0903210975
17 Đoàn Thị Tuyết Nhung Đảng ủy viên 024.38257009 0904141875
18 Ninh Hồng Nga Đảng ủy viên 024.38265946 0934858989
19 Ngô Thanh Sơn Đảng ủy viên 024. 32668886 0913209842
20 Nguyễn Thế Sơn Đảng ủy viên 024.39332621 0985663168
21 Nguyễn Thị Sự Đảng ủy viên 024.39336477 0904284714
22 Lê Xuân Thành Đảng ủy viên 024.39330097 0904795689
23 Nguyễn Thắng Đảng ủy viên 024.39332295 0988891964
24 Nguyễn Thiện Thuật Đảng ủy viên 024.39412722 0913562778
25 Đỗ Thị Trang Đảng ủy viên 024.38269745 0989 146 002
26 Nguyễn Quốc Tuấn Đảng ủy viên 028.39309452 0903745413
27 Nguyễn Hải Vân Đảng ủy viên +347-612+4188/ +1 929-666-7018 0903299945

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Nguyễn Tuấn Hùng Chủ nhiệm 024.39429708 0903413489
2 Nguyễn Đỗ Cường Phó chủ nhiệm 024.38250710 0913203527
3 Nguyễn Thu Hà Phó chủ nhiệm chuyên trách 0912068918
4 Trần Cẩm Bình Ủy viên 024.38262853 0913229531
5 Đỗ Mạnh Chiến Ủy viên 024.39429712 0903233038
6 Trần Quốc Huy Ủy viên 024.38255050 0912117272
7 Cao Thị Mai Phượng Ủy viên 024.38248670 0913057691

Văn phòng Đảng ủy

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Hà Thị Mai An Phó bí thư 024.38253513 0912624226
2 Nguyễn Thu Hà PCN Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 0912068918
3 Đỗ Thị Trang Chánh văn phòng Đảng ủy cơ quan 024.38269745 0989 146 002
4 Lã Quang Hòa
5 Lưu Thanh Huyền 0937 898 921