Thứ hai, ngày 17/06/2019

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Lê Minh Đức Bí thư Đoàn TNCS HCM 0987666447
2 Mạnh Thị Minh Phó bí thư Đoàn TNCS HCM 0985814137
3 Lê Tố Chinh Phó bí thư Đoàn TNCS HCM 0988652248
4 Nguyễn Việt Đức Phó bí thư Đoàn TNCS HCM 0985617798
5 Trịnh Minh Thanh Ủy viên thường vụ Đoàn TNCS 0903294429
6 Trần Văn Trường Ủy viên thường vụ Đoàn TNCS 024.38261377 0983636667
7 Nguyễn Anh Hiển Ủy viên thường vụ Đoàn TNCS 0902022112
8 Đỗ Phương Nga Ủy viên thường vụ Đoàn TNCS 0912080229
9 Hoàng Anh Tuấn Ủy viên thường vụ Đoàn TNCS 028.9305627 0918922440
10 Phạm Thị Thu Huyền Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0904648141
11 Phạm Khánh Ly Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0983627625
12 Trần Thị Anh Đào Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 024.38251280 0772219090
13 Nguyễn Thị Việt Phương Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0973028090
14 Đào Thị Minh Tú Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0989010105
15 Dương Nam Hoàng Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0986789836
16 Trần Thị Minh Thu Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0945098819
17 Trung Thu Trang Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 024.39 332 024 0975 125 866
18 Trần Hoài Đức Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0913015684 0913015684
19 Bùi Đức Hoàng Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0975252872
20 Vũ Thị Bắc Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
21 Nghiêm Văn Hoàn Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0389911991
22 Nguyễn Thị Mai Liên Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0982910938
23 Vũ Thị Hồng Hà Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0973992090
24 Đặng Diệp Ninh Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0988675075
25 Đỗ Thị Mai Chi Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0776300690
26 Nguyễn Tuấn Cương Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0983835116
27 Hà Tuấn Anh Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0984518451
28 Vũ Duy Vĩnh Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0915118158
29 Trần Thị Thu Vân Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0964 095 511