Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban biên tập Ảnh

Là đơn vị thông tin nguồn, phản ánh, cung cấp các thông tin bằng ảnh cho các phương tiện thông tin đại chúng và các đối tượng trong và ngoài nước: Các thành tựu, hoạt động trên mọi lĩnh vực của đất nước. Các sự kiện, diễn biến thời sự và những thành tựu của các nước trên thế giới . Tổ chức công tác lưu trữ ảnh tư liệu quốc gia phục vụ các yêu cầu tra cứu, khai thác và sử dụng của các phương tiện truyền thông, các cơ quan, đối tượng trong và ngoài nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39330427/ 024.38256264
Máy fax : 024.39331529
Email : bananh@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Lê Trí Dũng Trưởng ban ĐTCQ: 2239;
Nguyễn Quang Hải Phó trưởng ban ĐTCQ: 3384;
Nhan Hữu Sáng Phó trưởng ban ĐTCQ: 3384; Email: nhansangvna@gmail.com;
PHÒNG TƯ LIỆU ẢNH
Đinh Thị Ngọc Liên Trưởng phòng ĐTCQ: 3418; Email: tranglien2003@gmail.com;
Lã Thị Bích Ngọc Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2287; Email: labichngottxvn@gmail.com;
PHÒNG TƯ LIỆU - PHÁT HÀNH ẢNH
Đinh Thị Ngọc Liên Trưởng phòng ĐTCQ: 3418; Email: tranglien2003@gmail.com;
Đào Thị Minh Tú Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: daominhtuttx@gmail.com;
PHÒNG QUỐC TẾ - ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2238; Email: huyenvna75@gmail.com;
Đinh Thị Thu Thủy Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2238; Email: tienthuyphuong@gmail.com;
PHÒNG ẢNH VĂN HÓA - XÃ HỘI
PHÒNG ẢNH TỔNG HỢP
Lại Minh Đông Trưởng phòng ĐTCQ: 2252; Email: donglm@vnanet.vn;
Bùi Văn Lanh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2252; Email: b.lanhttx@gmail.com;
PHÒNG ẢNH THỜI SỰ
Hoàng Thống Nhất Trưởng phòng ĐTCQ: 2336; Email: thongnhatvna@gmail.com;
Nguyễn Trọng Đức Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2336; Email: trongducvna@gmail.com;
PHÒNG ẢNH KINH TẾ
PHÒNG ẢNH CHUYÊN ĐỀ
Phan Nhật Anh Trưởng phòng ĐTCQ: 2250; Email: phannhatanh@gmail.com;
Phạm Thị Hậu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2253; Email: phamhauvna@gmail.com;
PHÒNG ẢNH CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO