Thứ năm, ngày 23/05/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban biên tập Ảnh

Là đơn vị thông tin nguồn, phản ánh, cung cấp các thông tin bằng ảnh cho các phương tiện thông tin đại chúng và các đối tượng trong và ngoài nước: Các thành tựu, hoạt động trên mọi lĩnh vực của đất nước. Các sự kiện, diễn biến thời sự và những thành tựu của các nước trên thế giới . Tổ chức công tác lưu trữ ảnh tư liệu quốc gia phục vụ các yêu cầu tra cứu, khai thác và sử dụng của các phương tiện truyền thông, các cơ quan, đối tượng trong và ngoài nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39330427/ 024.38256264
Máy fax : 024.39331529
Email :
Trưởng ban : Ông Lê Trí Dũng
Điện thoại : 024.39330427
Di động : 0913553814
Điện thoại nhà riêng : 024.39720760
Email : tridungvna@gmail.com
Phó trưởng ban : Ông Nguyễn Quang Hải
Điện thoại : 024.38256264
Di động : 0982230668
Điện thoại nhà riêng : 024.38289300
Email : qhaivna@gmail.com
Phó trưởng ban : Ông Nhan Hữu Sáng
Điện thoại : 024.38256264
Di động : 0913366506
Điện thoại nhà riêng : 024.38553460
Email : nhansangvna@gmail.com

PHÒNG TƯ LIỆU ẢNH
Lã Thị Bích Ngọc Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2287; 024.39331506; 0989319229
ĐTNR: 024.35116716
Email: labichngottxvn@gmail.com
PHÒNG TƯ LIỆU - PHÁT HÀNH ẢNH
Đinh Thị Ngọc Liên Trưởng phòng ĐTCQ: 3418; 024.39336482; 0989143273
ĐTNR:
Email: tranglien2003@gmail.com
PHÒNG QUỐC TẾ - ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2238; 024.39429718; 0912686176
ĐTNR: 024.38681332
Email: huyenvna75@gmail.com
Đinh Thị Thu Thủy Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2238; 024.39429718; 0902104789
ĐTNR:
Email: tienthuyphuong@gmail.com
PHÒNG ẢNH VĂN HÓA - XÃ HỘI
PHÒNG ẢNH TỔNG HỢP
Lại Minh Đông Trưởng phòng ĐTCQ: 2252; 024.38242693; 0904211476
ĐTNR:
Email: minhdongttxvn@gmail.com
Bùi Văn Lanh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2252; 024.38242693; 0903416529
ĐTNR: 024.39842120
Email: b.lanhttx@gmail.com
PHÒNG ẢNH THỜI SỰ
Nguyễn Đức Tám Trưởng phòng ĐTCQ: 2336; 024.39331268; 0913377237
ĐTNR:
Email: vnaductam@gmail.com
Nguyễn Trọng Đức Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2336; 024.39331268; 0961199229
ĐTNR:
Email: trongducvna@gmail.com
Hoàng Thống Nhất Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2336; 024.39331268; 0906184567
ĐTNR:
Email: thongnhatvna@gmail.com
PHÒNG ẢNH KINH TẾ
PHÒNG ẢNH CHUYÊN ĐỀ
Phan Nhật Anh Trưởng phòng ĐTCQ: 2250; 024.39330056; 0934694699
ĐTNR: 024.38632171
Email: phannhatanh@gmail.com
Phạm Thị Hậu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2253; 024.38255052; 0983909980
ĐTNR:
Email: phamhauvna@gmail.com
PHÒNG ẢNH CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO