Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban biên tập Ảnh

Là đơn vị thông tin nguồn, phản ánh, cung cấp các thông tin bằng ảnh cho các phương tiện thông tin đại chúng và các đối tượng trong và ngoài nước: Các thành tựu, hoạt động trên mọi lĩnh vực của đất nước. Các sự kiện, diễn biến thời sự và những thành tựu của các nước trên thế giới . Tổ chức công tác lưu trữ ảnh tư liệu quốc gia phục vụ các yêu cầu tra cứu, khai thác và sử dụng của các phương tiện truyền thông, các cơ quan, đối tượng trong và ngoài nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 38256264
Máy fax : (+84 24) 38256264
Email : bananh@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Quang Hải Trưởng ban ĐTCQ: 3384; Email: hainq@vnanet.vn;
Đinh Thị Ngọc Liên Phó trưởng ban ĐTCQ: 3418; Email: tranglien2003@gmail.com; liendtn@vnanet.vn;
Nhan Hữu Sáng Phó trưởng ban ĐTCQ: 3384; Email: nhansangvna@gmail.com; sangnh@vnanet.vn;
PHÒNG ẢNH KINH TẾ- VĂN HÓA- XÃ HỘI
Phan Nhật Anh Trưởng phòng ĐTCQ: 2250; Email: phannhatanh@gmail.com; nhatanh@vnanet.vn;
Phạm Thị Hậu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2253; Email: phamhauvna@gmail.com; haupt@vnanet.vn;
Trần Huy Hùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2250; Email: hungth@vnanet.vn;
PHÒNG ẢNH CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO
Hoàng Thống Nhất Trưởng phòng ĐTCQ: 2336; Email: thongnhatvna@gmail.com; nhatht@vnanet.vn;
Nguyễn Trọng Đức Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2336; Email: trongducvna@gmail.com; ducnt@vnanet.vn;
Bùi Lâm Khánh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2336; Email: lamkhanhb@vnanet.vn;
PHÒNG BIÊN TẬP ẢNH TỔNG HỢP
Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2238; Email: huyenvna75@gmail.com; huyenntt@vnanet.vn;
Đinh Thị Thu Thủy Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2238; Email: tienthuyphuong@gmail.com; thuydtt@vnanet.vn;
PHÒNG ẢNH TƯ LIỆU
Lã Thị Bích Ngọc Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2287; Email: labichngottxvn@gmail.com;
Đào Thị Minh Tú Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: daominhtuttx@gmail.com; tudtm@vnanet.vn;
TRUNG TÂM ẢNH