Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban biên tập Ảnh

Là đơn vị thông tin nguồn, phản ánh, cung cấp các thông tin bằng ảnh cho các phương tiện thông tin đại chúng và các đối tượng trong và ngoài nước: Các thành tựu, hoạt động trên mọi lĩnh vực của đất nước. Các sự kiện, diễn biến thời sự và những thành tựu của các nước trên thế giới . Tổ chức công tác lưu trữ ảnh tư liệu quốc gia phục vụ các yêu cầu tra cứu, khai thác và sử dụng của các phương tiện truyền thông, các cơ quan, đối tượng trong và ngoài nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39330427/ 024.38256264
Máy fax : 024.39331529
Email : bananh@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Lê Trí Dũng Trưởng ban ĐTCQ: 2239; 024.39330427; 0913553814
ĐTNR: 024.39720760
Email: dunglt@vnanet.vn
Nguyễn Quang Hải Phó trưởng ban ĐTCQ: 3384; 024.38256264; 0982230668
ĐTNR: 024.38289300
Email: hainq@vnanet.vn
Nhan Hữu Sáng Phó trưởng ban ĐTCQ: 3384; 024.38256264; 0913366506
ĐTNR: 024.38553460
Email: sangnh@vnanet.vn nhansangvna@gmail.com
PHÒNG TƯ LIỆU ẢNH
Lã Thị Bích Ngọc Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2287; 024.39331506; 0989319229
ĐTNR: 024.35116716
Email: labichngottxvn@gmail.com labichngottxvn@gmail.com
PHÒNG TƯ LIỆU - PHÁT HÀNH ẢNH
Đinh Thị Ngọc Liên Trưởng phòng ĐTCQ: 3418; 024.39336482; 0989143273
ĐTNR:
Email: liendtn@vnanet.vn tranglien2003@gmail.com
Đào Thị Minh Tú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0989010105
ĐTNR:
Email: daominhtuttx@gmail.com daominhtuttx@gmail.com
PHÒNG QUỐC TẾ - ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2238; 024.39429718; 0912686176
ĐTNR: 024.38681332
Email: huyenntt@vnanet.vn huyenvna75@gmail.com
Đinh Thị Thu Thủy Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2238; 024.39429718; 0902104789
ĐTNR:
Email: thuydtt@vnanet.vn tienthuyphuong@gmail.com
PHÒNG ẢNH VĂN HÓA - XÃ HỘI
PHÒNG ẢNH TỔNG HỢP
Lại Minh Đông Trưởng phòng ĐTCQ: 2252; 024.38242693; 0904211476
ĐTNR:
Email: donglm@vnanet.vn donglm@vnanet.vn
Bùi Văn Lanh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2252; 024.38242693; 0903416529
ĐTNR: 024.39842120
Email: lanhbv@vnanet.vn b.lanhttx@gmail.com
PHÒNG ẢNH THỜI SỰ
Hoàng Thống Nhất Trưởng phòng ĐTCQ: 2336; 024.39331268; 0906184567
ĐTNR:
Email: nhatht@vnanet.vn thongnhatvna@gmail.com
Nguyễn Trọng Đức Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2336; 024.39331268; 0961199229
ĐTNR:
Email: ducnt@vnanet.vn trongducvna@gmail.com
PHÒNG ẢNH KINH TẾ
PHÒNG ẢNH CHUYÊN ĐỀ
Phan Nhật Anh Trưởng phòng ĐTCQ: 2250; 024.39330056; 0934694699
ĐTNR: 024.38632171
Email: nhatanh@vnanet.vn phannhatanh@gmail.com
Phạm Thị Hậu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2253; 024.38255052; 0983909980
ĐTNR:
Email: haupt@vnanet.vn phamhauvna@gmail.com
PHÒNG ẢNH CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO