Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Biên tập Tin Đối ngoại

Thông tin tuyên truyền đối ngoại thông qua việc biên soạn, biên tập, xuất bản các bản tin thuộc các loại hình thông tin khác nhau bằng tiếng nước ngoài nhằm giới thiệu với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài các chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh toàn diện mọi mặt về tình hình đất nước, giới thiệu con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam và quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề thời sự của khu vực, thế giới để cung cấp cho các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế, các đối tượng có nhu cầu.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38251281
Máy fax : 024.39330970
Email : bdn@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Đào Diệu Hương Trưởng ban ĐTCQ:
Vũ Mai Linh Hương Phó trưởng ban ĐTCQ: Email: linh.huong2910@gmail.com;
Bùi Xuân Tuấn Trợ lý Trưởng ban ĐTCQ: 3435; Email: pei_chunjun@yahoo.com/ vnaphk@vnanet.vn;
PHÒNG TIN TIẾNG ANH
Nguyễn Thị Phương Chung Trưởng phòng ĐTCQ: 2279; Email: domestic.vna@gmail.com;
Nguyễn Linh Chi Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2279; Email: domestic.vna@gmail.com;
Hoàng Thúy Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2279; Email: hoangha@vnanet.vn;
Phạm Huy Hiệp Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2274; Email: hipeph@vnanet.vn;
PHÒNG TIN TIẾNG PHÁP
Nguyễn Thị Hồng Minh Trưởng phòng ĐTCQ: 2276; Email: avi2avi4avi@yahoo.com;
Nguyễn Hồng Ngọc Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2276; Email: avi2avi4avi@yahoo.com;
Lê Thu Phương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2279; Email: avi2avi4avi@yahoo.com;
PHÒNG TIN TIẾNG TÂY BAN NHA
Đặng Thu Trang Trưởng phòng ĐTCQ: 2272; Email: dangtrang1979@yahoo.es;
Hoàng Phương Chi Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2272; Email: chihoangphuong@gmail.com;
PHÒNG TIN TIẾNG TRUNG
Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng phòng ĐTCQ: 2309; Email: baobao1612@gmail.com;
Lê Thị Thúy Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2309; Email: hdphongdang@yahoo.com.vn;
Chu Công Tuyên Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: chucongtuyen@gmail.com;
PHÒNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Nguyễn Thị Yến Trưởng phòng ĐTCQ: 2274; Email: yeneconet@yahoo.com;
Trương Phi Hùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: hunggautomotive@gmail.com;
Trung Thu Trang Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2274; Email: thutrang.trung@gmail.com;
PHÒNG TIN TIẾNG NGA
PHÒNG TIN TIẾNG NGA