Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban biên tập tin Kinh tế

Ban Biên tập Tin kinh tế - Thông tấn xã Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 497/1998/QĐ-TTX (TCCB) ngày 19/11/1998 của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Đây là Ban thông tin nguồn duy nhất trong lĩnh vực kinh tế của TTXVN, thực hiện chức năng thông tin chuyên ngành về các vấn đề kinh tế Việt Nam và Thế giới. Ban Thông tin về các vấn đề kinh tế Việt Nam và Thế giới thông qua việc thu thập, biên tập, xuất bản các bản tin thuộc các loại hình thông tin khác nhau để phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước. Đồng thời cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng, các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài nước. Sản phẩm của ban Biên tập Tin kinh tế gồm ấn phẩm "Kinh tế Việt Nam &Thế giới; "Tin kinh tế Tham khảo"; trang thông tin điện tử "bnews.vn" và chương trình "Tiêu điểm kinh tế" phát trên kênh Truyền hình Thông tấn.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 39330400
Máy fax : (+84 24) 38242317
Email : banbientaptkt@gmail.com

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Lê Thị Thanh Huyền Trưởng ban ĐTCQ: 2371; Email: huyenlevna@gmail.com; huyenltt@vnanet.vn;
Đỗ Thị Ái Phó trưởng ban ĐTCQ: 2202; Email: bichhoi01@yahoo.com.vn; aidt@vnanet.vn;
Bùi Thị Mai Phương Phó trưởng ban ĐTCQ: 2246; Email: buimaiphuongttxvn@gmail.com; phuongbm@vnanet.vn;
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Khắc Tải Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2202; Email: taink@vnanet.vn, khactai65@gmail.com; taink@vnanet.vn;
PHÒNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM
Nguyễn Thu Hạnh Trưởng phòng ĐTCQ: 2221/2232; Email: hthu.vna@gmail.com; hanhnt@vnanet.vn;
Đỗ Thị Thảo Nguyên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2221; Email: thaonguyenttxvn@gmail.com; thaonguyen@vnanet.vn;
Đỗ Hoàng Tùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2232/2221; Email: hoangtung06@gmail.com; tungdh@vnanet.vn;
PHÒNG KINH TẾ ĐA PHƯƠNG TIỆN
Nguyễn Thanh Huyền Trưởng phòng ĐTCQ: 3394; Email: huyen.vna@gmail.com; huyennguyen@vnanet.vn;
Nguyễn Quốc Huy Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3394; Email: quochuy289@gmail.com; quochuy@vnanet.vn;
Đoàn Đức Minh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3394; Email: doanminhbkt@gmail.com; doanducminh@vnanet.vn;
PHÒNG TIN KINH TẾ THẾ GIỚI
Trần Thị Hoàng Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 2303; Email: tranthihoangha19@gmail.com; ;
Vũ Thị Hương Giang Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2303; Email: giangvh.vna@gmail.com; ;
Nguyễn Như Mai Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2303; Email: mainguyennhuvna@gmail.com; ;
Bùi Anh Quân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2303; Email: buianhquan.ttxvn@gmail.com; ;