Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban biên tập tin Kinh tế

Ban Biên tập Tin kinh tế - Thông tấn xã Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 497/1998/QĐ-TTX (TCCB) ngày 19/11/1998 của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Đây là Ban thông tin nguồn duy nhất trong lĩnh vực kinh tế của TTXVN, thực hiện chức năng thông tin chuyên ngành về các vấn đề kinh tế Việt Nam và Thế giới. Ban Thông tin về các vấn đề kinh tế Việt Nam và Thế giới thông qua việc thu thập, biên tập, xuất bản các bản tin thuộc các loại hình thông tin khác nhau để phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước. Đồng thời cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng, các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài nước. Sản phẩm của ban Biên tập Tin kinh tế gồm ấn phẩm "Kinh tế Việt Nam &Thế giới; "Tin kinh tế Tham khảo"; trang thông tin điện tử "bnews.vn" và chương trình "Tiêu điểm kinh tế" phát trên kênh Truyền hình Thông tấn.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39330400
Máy fax : 024.38242317
Email : banbientaptkt@gmail.com

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Lê Thị Thanh Huyền Trưởng ban ĐTCQ: 2371; 024.39330400; 0903210975
ĐTNR:
Email: huyenltt@vnanet.vn huyenlevna@gmail.com
Hoàng Thanh Hải Phó trưởng ban ĐTCQ: 024.32668868; 0913231073
ĐTNR:
Email: haiht@vnanet.vn haihoangttxvn@yahoo.com
Nguyễn Thu Hằng Phó trưởng ban ĐTCQ: 2246; 024.38242694; 0913519663
ĐTNR: 024.38646111
Email: hangnt@vnanet.vn hangnc@yahoo.com
Bùi Thị Mai Phương Phó trưởng ban ĐTCQ: 2246; 024.38242694; 0913547297
ĐTNR:
Email: phuongbtm@vnanet.vn buimaiphuongttxvn@gmail.com
Phạm Thanh Hương Trợ lý Trưởng ban ĐTCQ: 024.38255411; 0989623996
ĐTNR:
Email: huongkt@vnanet.vn huongphamttxvn@gmail.com
PHÒNG TỔNG HỢP
Đỗ Thị Ái Trưởng phòng ĐTCQ: 2202; 024.38261847; 0358626789
ĐTNR:
Email: aidt@vnanet.vn bichhoi01@yahoo.com.vn
Nguyễn Khắc Tải Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2202; 024.38261847; 0913580409
ĐTNR: 024.38685301
Email: taink@vnanet.vn, khactai65@gmail.com taink@vnanet.vn, khactai65@gmail.com
PHÒNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM
Nguyễn Thu Hạnh Trưởng phòng ĐTCQ: 2221/2232; 024.38255411; 0982282635
ĐTNR:
Email: hanhnt@vnanet.vn hanhnt@vnanet.vn, hthu.vna@gmail.com
Đỗ Thị Thảo Nguyên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2221; 024.39429710; 0913366174
ĐTNR:
Email: thaonguyen@vnanet.vn thaonguyenttxvn@gmail.com
Đỗ Hoàng Tùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2232/2221; 024.39429710; 0913253665
ĐTNR:
Email: tungdh@vnanet.vn hoangtung06@gmail.com
PHÒNG TIN KINH TẾ THẾ GIỚI
Trần Thị Hoàng Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 2303; 024.39331399; 0912532677
ĐTNR:
Email: hatth@vnanet.vn hachaugiang@yahoo.com
PHÒNG KINH TẾ ĐA PHƯƠNG TIỆN
Nguyễn Thanh Huyền Trưởng phòng ĐTCQ: 3394; 024.39321142; 0913005565
ĐTNR: 024.38334199
Email: huyennguyen@vnanet.vn huyen.vna@gmail.com
Nguyễn Quốc Huy Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3394; 024.39321142; 0983792809
ĐTNR:
Email: quochuy@vnanet.vn quochuy289@gmail.com
Đoàn Đức Minh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3394; 024.39321142; 0904118585
ĐTNR:
Email: doanducminh@vnanet.vn doanminhbkt@gmail.com
Nguyễn Văn Trường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3394;
ĐTNR:
Email: vantruong@vnanet.vn