Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban biên tập tin Thế giới

Kết hợp với mạng lưới 30 cơ quan thường trú tại khắp 5 châu lục trên thế giới, hàng ngày liên tục đưa thông tin thời sự về các vấn đề quốc tế và khu vực vào Việt Nam theo quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước, phát trên Cổng điện tử news.vnanet.vn; đồng thời xuất bản nhiều ấn phẩm định kỳ và thực hiện một số chương trình truyền hình.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38257009
Máy fax : 024.38241674
Email : btg@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Đoàn Thị Tuyết Nhung Trưởng ban ĐTCQ: 2356;
Bùi Quang Hoàn Trợ lý Trưởng ban ĐTCQ: Email: buihoanvna@gmail.com;
Lại Thị Thanh Mai Trợ lý Trưởng ban ĐTCQ: 2240;
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Thị Thọ Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2245; Email: nguyenthoanhbtg@gmail.com;
Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2324; Email: gianghangvna@gmail.com;
PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẶC BIỆT
Trần Thị Lê Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: vnaphk@vnanet.vn;
PHÒNG TIN PHÔNI
Trần Ngọc Lung Trưởng phòng ĐTCQ: 2357; Email: tranngoc8528@gmail.com;
Nguyễn Thành Long Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2357; Email: nguyenthanhlongvna@gmail.com;
PHÒNG TIN MEDIA
Nguyễn Việt Hải Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2420; Email: nguyenviethai2508@gmail.com;
PHÒNG THỜI SỰ
Đặng Hồ Phương Trưởng phòng ĐTCQ:
Trần Thanh Bình Phó trưởng phòng ĐTCQ:
Trần Phương Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2420;
Vũ Trung Sơn Phó trưởng phòng ĐTCQ:
PHÒNG TIN NHANH
Nguyễn Anh Hiển Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: hiennguyenvna@gmail.com;
Phạm Mạnh Hùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: pmhungvna@yahoo.com;
Đào Phương Lâm Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: daophuonglam@gmail.com;
PHÒNG TIN THAM KHẢO
Đỗ Thị Hồng Vân Trưởng phòng ĐTCQ: 2244 / 2280; Email: hongvanttx@gmail.com;
Vũ Thị Thanh Tú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2244 / 2280; Email: thanhtu210@yahoo.com;