Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban biên tập tin Thế giới

Kết hợp với mạng lưới 30 cơ quan thường trú tại khắp 5 châu lục trên thế giới, hàng ngày liên tục đưa thông tin thời sự về các vấn đề quốc tế và khu vực vào Việt Nam theo quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước, phát trên Cổng điện tử news.vnanet.vn; đồng thời xuất bản nhiều ấn phẩm định kỳ và thực hiện một số chương trình truyền hình.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38257009
Máy fax : 024.38241674
Email : btg@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Đoàn Thị Tuyết Nhung Trưởng ban ĐTCQ: 2356; 024.38257009; 0904141875
ĐTNR:
Email: nhungdtt@vnanet.vn
Dương Thị Thanh Hoa Phó trưởng ban ĐTCQ: 0904138853
ĐTNR:
Email: hoadd@vnanet.vn
Bùi Quang Hoàn Trợ lý Trưởng ban ĐTCQ: 0975660005
ĐTNR:
Email: buihoanvna@gmail.com
Lại Thị Thanh Mai Trợ lý Trưởng ban ĐTCQ: 2240; 024.38252931;
ĐTNR:
Email: mailtt@vnanet.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Thị Huyền Nhung Trưởng phòng ĐTCQ: 2245; 024.38214236; 0913382728
ĐTNR:
Email: huyennhungnt64@gmail.com huyennhungnt64@gmail.com
Nguyễn Thị Thọ Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2245; 024.37564994; 0982057574
ĐTNR:
Email: nguyenthoanhbtg@gmail.com nguyenthoanhbtg@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2324; 0917418833
ĐTNR:
Email: gianghangvna@gmail.com gianghangvna@gmail.com
PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẶC BIỆT
Mạc Thị Luyện Trưởng phòng ĐTCQ: 0983392658
ĐTNR:
Email: luyenmac79@gmail.com luyenmac79@gmail.com
Nguyễn Thị Thúy Trưởng phòng ĐTCQ: 2247 / 2322; 024.37840734; 0983379527
ĐTNR:
Email: hoabang76@yahoo.com hoabang76@yahoo.com
PHÒNG TIN PHÔNI
Trần Ngọc Lung Trưởng phòng ĐTCQ: 2357; 024.39321148; 0989855299
ĐTNR: 024.38258702
Email: tranngoc8528@gmail.com tranngoc8528@gmail.com
Nguyễn Thành Long Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2357; 024.39321148; 0943685879
ĐTNR: 024.38528702
Email: nguyenthanhlongvna@gmail.com nguyenthanhlongvna@gmail.com
PHÒNG TIN MEDIA
Nguyễn Thị Đỗ Sinh Trưởng phòng ĐTCQ: 2420; 0911056866
ĐTNR:
Email: nguyendosinhttx@gmail.com nguyendosinhttx@gmail.com
Bùi Ngọc Biên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0989389679
ĐTNR:
Email: ngocbien2812@gmail.com ngocbien2812@gmail.com
Nguyễn Việt Hải Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2420; 0912928920
ĐTNR:
Email: nguyenviethai2508@gmail.com nguyenviethai2508@gmail.com
PHÒNG THỜI SỰ
Đặng Hồ Phương Trưởng phòng ĐTCQ: 0983761807
ĐTNR:
Email:
Trần Thanh Bình Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0987380272
ĐTNR: 024.38435910
Email:
Vũ Trung Sơn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0904100109
ĐTNR:
Email:
PHÒNG TIN NHANH
Nguyễn Anh Hiển Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0902022112
ĐTNR:
Email: hiennguyenvna@gmail.com hiennguyenvna@gmail.com
Đào Phương Lâm Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0904866682
ĐTNR:
Email: daophuonglam@gmail.com daophuonglam@gmail.com
PHÒNG TIN THAM KHẢO
Đỗ Thị Hồng Vân Trưởng phòng ĐTCQ: 2244 / 2280; 0988833373
ĐTNR:
Email: hongvanttx@gmail.com hongvanttx@gmail.com
Vũ Thị Thanh Tú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2244 / 2280; 0912002376
ĐTNR: 024.36273411
Email: thanhtu210@yahoo.com thanhtu210@yahoo.com