Thứ ba, ngày 20/08/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban biên tập tin Trong nước

Thông tin đối nội, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và là nguồn cung cấp thông tin về các lĩnh vực chính trị - xã hội trong nước nhằm phục vụ yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị, xã hội và đối tượng có nhu cầu. Ban Biên tập tin Trong nước là thành viên Ban Quản lý chỉ đạo cơ quan thường trú trong nước giúp Tổng Giám đốc TTXVN chỉ đạo thông tin thông tấn đối với các Cơ quan thường trú trong nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39336477
Máy fax : 024.39336477
Email :
Trưởng ban : Bà Nguyễn Thị Sự
Điện thoại : 024.39336477
Di động : 0904284714
Điện thoại nhà riêng : 024.38717395
Email : nguyensu_vna@yahoo.com
Phó trưởng ban : Bà Hoàng Như Hoa
Điện thoại : 024.39336477
Di động : 0936127455
Điện thoại nhà riêng : 024.38434998
Email : hoanghoavx@yahoo.com
Phó trưởng ban : Bà Vũ Thị Hương Thủy
Điện thoại : 024.38257996
Di động : 0986170404
Điện thoại nhà riêng :
Email : huongthuyttx@gmail.com
Trợ lý Trưởng ban : Bà Hoàng Thị Hoa
Điện thoại : 024.38261413
Di động : 0912034026
Điện thoại nhà riêng :
Email : hoabtn75@yahoo.com

PHÒNG TIN CHÍNH TRỊ -NGOẠI GIAO
Vũ Thị Quỳnh Hoa Trưởng phòng ĐTCQ: 2318; 024.38257996; 0912307636
ĐTNR: 024.22177528
Email: vuquynhhoa.vna@gmail.com
Vũ Thị Hương Thủy Trưởng phòng ĐTCQ: 2318; 024.38257996; 0986170404
ĐTNR: 024.22150334
Email: huongthuyttx@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Điệp Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2318; 024.38261413; 0983361793
ĐTNR:
Email: hongdiepttxvn@gmail.com
PHÒNG TIN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng phòng ĐTCQ: 2230; 024.38253946; 0986206767
ĐTNR: 024.37531861
Email: thuychittx@yahoo.com.vn
Hà Thị Thanh Giang Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2230; 024.38253946; 0986156366
ĐTNR:
Email: thanhgiang2612@gmail.com
PHÒNG TIN KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Hào Trưởng phòng ĐTCQ: 2317; 024.38254941; 0913351058
ĐTNR:
Email: haonv@vnanet.vn, vanhaottxvn@yahoo.com.vn
Phạm Thị Thu Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2317; 024.38254941; 0913582772
ĐTNR:
Email: phamthuhattx@gmail.com
PHÒNG BIÊN TẬP - TỔNG HỢP
Lê Thị Thu Hương Trưởng phòng ĐTCQ: 2316; 024.38257994; 0912552999
ĐTNR: 024.35637207
Email: huongvna19@gmail.com
Dương Thị Lan Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2227; 024.38257994; 0919835908
ĐTNR:
Email: lanhuongna0606@yahoo.com.vn
PHÒNG QUẢN LÝ CÁC CQTT TRONG NƯỚC
Đoàn Như Kính Trưởng phòng ĐTCQ: 2222; 024.39330160; 0913541678
ĐTNR:
Email: kinhbg@yahoo.com.vn
Nguyễn Thanh Phú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2222; 024.39332875; 0915343797
ĐTNR:
Email: phuthanhttx@gmail.com