Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban biên tập tin Trong nước

Thông tin đối nội, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và là nguồn cung cấp thông tin về các lĩnh vực chính trị - xã hội trong nước nhằm phục vụ yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị, xã hội và đối tượng có nhu cầu. Ban Biên tập tin Trong nước là thành viên Ban Quản lý chỉ đạo cơ quan thường trú trong nước giúp Tổng Giám đốc TTXVN chỉ đạo thông tin thông tấn đối với các Cơ quan thường trú trong nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 38332924
Máy fax : (+84 24) 38267981
Email : btn@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Trần Ngọc Tú Trưởng ban ĐTCQ: 2339; Email: ngoctu@baotintuc.vn;
Hoàng Như Hoa Phó trưởng ban ĐTCQ: 3385; Email: hoanghoavx@yahoo.com;hoahoang@vnanet.vn; hoahoang@vnanet.vn;
Lê Thị Thu Hương Phó trưởng ban ĐTCQ: 2316; Email: huongvna19@gmail.com; huonglethu@vnanet.vn;
Nguyễn Văn Nhật Phó trưởng ban ĐTCQ: 3417; Email: nguyenvannhatttx@gmail.com; nhat_nv@vnanet.vn;
PHÒNG TIN CHÍNH TRỊ -NGOẠI GIAO
Hoàng Thị Hoa Trưởng phòng ĐTCQ: 2378; Email: hoabtn75@yahoo.com; hoaht@vnanet.vn;
Dương Anh Tùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: tungda@vnanet.vn;
PHÒNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Trần Thị Mỹ Bình Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2316;
Nguyễn Thị Tố Uyên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2316; Email: uyenntt@vnanet.vn;
PHÒNG TIN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng phòng ĐTCQ: 2230; Email: thuychittx@yahoo.com.vn; bichthuy@vnanet.vn;
Hà Thị Thanh Giang Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2230; Email: thanhgiang2612@gmail.com; thanhgiang@vnanet.vn;
PHÒNG TIN KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Thị Hồng Điệp Trưởng phòng ĐTCQ: 2318; Email: hongdiepttxvn@gmail.com; hongdiep@vnanet.vn;
PHÒNG QUẢN LÝ CÁC CQTT TRONG NƯỚC
Dương Thị Lan Trưởng phòng ĐTCQ: 2227; Email: lanhuongna0606@yahoo.com.vn; landt@vnanet.vn;
Nguyễn Thanh Phú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2222; Email: phuthanhttx@gmail.com; phunt@vnanet.vn;