Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban biên tập tin Trong nước

Thông tin đối nội, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và là nguồn cung cấp thông tin về các lĩnh vực chính trị - xã hội trong nước nhằm phục vụ yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị, xã hội và đối tượng có nhu cầu. Ban Biên tập tin Trong nước là thành viên Ban Quản lý chỉ đạo cơ quan thường trú trong nước giúp Tổng Giám đốc TTXVN chỉ đạo thông tin thông tấn đối với các Cơ quan thường trú trong nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39336477
Máy fax : 024.39336477
Email : btn@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Thị Sự Trưởng ban ĐTCQ: 2234;
Hoàng Như Hoa Phó trưởng ban ĐTCQ: 3385; Email: hoanghoavx@yahoo.com;
Vũ Thị Hương Thủy Phó trưởng ban ĐTCQ:
Hoàng Thị Hoa Trợ lý Trưởng ban ĐTCQ: 2378; Email: hoabtn75@yahoo.com;
PHÒNG TIN CHÍNH TRỊ -NGOẠI GIAO
Vũ Thị Quỳnh Hoa Trưởng phòng ĐTCQ: 2318; Email: vuquynhhoa.vna@gmail.com;
PHÒNG TIN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng phòng ĐTCQ: 2230; Email: thuychittx@yahoo.com.vn;
Hà Thị Thanh Giang Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2230; Email: thanhgiang2612@gmail.com;
PHÒNG TIN KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Thị Hồng Điệp Trưởng phòng ĐTCQ: 2318; Email: hongdiepttxvn@gmail.com;
Nguyễn Văn Hào Trưởng phòng ĐTCQ: 2317; Email: haonv@vnanet.vn, vanhaottxvn@yahoo.com.vn;
Phạm Thị Thu Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2317; Email: phamthuhattx@gmail.com;
PHÒNG BIÊN TẬP - TỔNG HỢP
Lê Thị Thu Hương Trưởng phòng ĐTCQ: 2316; Email: huongvna19@gmail.com;
Dương Thị Lan Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2227; Email: lanhuongna0606@yahoo.com.vn;
PHÒNG QUẢN LÝ CÁC CQTT TRONG NƯỚC
Đoàn Như Kính Trưởng phòng ĐTCQ: 2222; Email: kinhdn@vnanet.vn;
Nguyễn Thanh Phú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2222; Email: phuthanhttx@gmail.com;