Thứ hai, ngày 17/06/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Kế hoạch - Tài chính

Tham mưu và giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh thế toàn ngành; quản lý kinh tế -tài chính, ngân sách được cấp, đầu tư, tài sản công, kế toán, tài vụ, thống kê kinh tế trong toàn ngành và thực hiện các quyền của chủ sở hữu Nhà nước đối với các doanh nghiệp của mình.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt- Hà Nội
Số điện thoại : 024.38262853 / 024.39330229 / 024.38262981
Máy fax : 024.39331367
Email :
Trưởng ban : Ông Trần Cẩm Bình
Điện thoại : 024.38262853
Di động : 0913229531
Điện thoại nhà riêng : 024.38634868
Email : binhkhtv@vnanet.vn
Phó trưởng ban : Ông Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại : 024.39330229
Di động : 0909096989
Điện thoại nhà riêng :
Email : ntdvna@gmail.com
Phó trưởng ban : Ông Nguyễn Phan Trường
Điện thoại :
Di động : 0915077206
Điện thoại nhà riêng :
Email : truongnp@vnanet.vn
Trợ lý Trưởng ban : Bà Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại : 024.38248606
Di động : 0986888002
Điện thoại nhà riêng : 024.37668851
Email : ha.ttx63@yahoo.com

PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP
Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng ĐTCQ: 2233; 024.39330229; 0909096989
ĐTNR:
Email: ntdvna@gmail.com
Hoàng Anh Tuấn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2233; 024.39330229; 0904949669
ĐTNR:
Email: hatvna@gmail.com
PHÒNG TÀI VỤ - SỰ NGHIỆP
Trần Thị Hồng An Trưởng phòng ĐTCQ: 2213; 024.38262981; 0983030573
ĐTNR: 024.35654663
Email: antth@vnaet.vn
Trần Phương Chi Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2313; 024.38262981 ; 0904330019
ĐTNR:
Email:
PHÒNG TÀI VỤ - XUẤT BẢN
Vũ Duy Vĩnh Trưởng phòng ĐTCQ: 2212; 0915118158
ĐTNR:
Email:
Nguyễn Thị Tuyết Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2212; 0983813858
ĐTNR:
Email:
PHÒNG TÀI VỤ - NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thị Phương Anh Trưởng phòng ĐTCQ: 2271; 024.38261850; 0915183993
ĐTNR:
Email: taivunn1@vnanet.vn
Nguyễn Thị Xuân Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2271; 024.38261850;
ĐTNR:
Email:
Phạm Thị Thanh Mai Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2271; 024.39261850; 0904149593
ĐTNR: 024.38634868
Email:
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG SẢN VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Trần Phương Nam Trưởng phòng ĐTCQ: 0903225386
ĐTNR:
Email: phuongnam.vna@gmail.com