Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Kế hoạch - Tài chính

Tham mưu và giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh thế toàn ngành; quản lý kinh tế -tài chính, ngân sách được cấp, đầu tư, tài sản công, kế toán, tài vụ, thống kê kinh tế trong toàn ngành và thực hiện các quyền của chủ sở hữu Nhà nước đối với các doanh nghiệp của mình.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt- Hà Nội
Số điện thoại : 024.38262853 / 024.39330229 / 024.38262981
Máy fax : 024.39331367
Email : kehoachtc@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Tiến Dũng Trưởng ban ĐTCQ: 2233;
Trần Thị Hồng An Phó trưởng ban ĐTCQ: 2213;
PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP
Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng ĐTCQ: 2233;
Hoàng Anh Tuấn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2233; Email: hatvna@gmail.com;
PHÒNG TÀI VỤ - SỰ NGHIỆP
PHÒNG TÀI VỤ - XUẤT BẢN
Vũ Duy Vĩnh Trưởng phòng ĐTCQ: 2212;
Nguyễn Thị Tuyết Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2212;
PHÒNG TÀI VỤ - NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thị Phương Anh Trưởng phòng ĐTCQ: 2271; Email: taivunn1@vnanet.vn;
Nguyễn Thị Xuân Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2271;
Phạm Thị Thanh Mai Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2271;
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG SẢN VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Trần Phương Nam Trưởng phòng ĐTCQ: Email: phuongnam.vna@gmail.com;