Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Kế hoạch - Tài chính

Tham mưu và giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh thế toàn ngành; quản lý kinh tế -tài chính, ngân sách được cấp, đầu tư, tài sản công, kế toán, tài vụ, thống kê kinh tế trong toàn ngành và thực hiện các quyền của chủ sở hữu Nhà nước đối với các doanh nghiệp của mình.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt- Hà Nội
Số điện thoại : 024.38262853 / 024.39330229 / 024.38262981
Máy fax : 024.39331367
Email : kehoachtc@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Trần Cẩm Bình Trưởng ban ĐTCQ: 2334; 024.38262853; 0913229531
ĐTNR: 024.38634868
Email: binhkhtv@vnanet.vn
Trần Thị Hồng An Phó trưởng ban ĐTCQ: 2213; 024.38262981; 0983030573
ĐTNR: 024.35654663
Email: antth@vnanet.vn
Nguyễn Tiến Dũng Phó trưởng ban ĐTCQ: 2233; 024.39330229; 0909096989
ĐTNR:
Email: dungnt@vnanet.vn
Nguyễn Phan Trường Phó trưởng ban ĐTCQ: 2233; 0915077206
ĐTNR:
Email: truongnguyenphan@vnanet.vn
Nguyễn Thanh Hà Trợ lý Trưởng ban ĐTCQ: 024.38248606; 0986888002
ĐTNR: 024.37668851
Email: ha.ttx63@yahoo.com
PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP
Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng ĐTCQ: 2233; 024.39330229; 0909096989
ĐTNR:
Email: dungnt@vnanet.vn
Hoàng Anh Tuấn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2233; 024.39330229; 0904949669
ĐTNR:
Email: tuanha@vnanet.vn hatvna@gmail.com
PHÒNG TÀI VỤ - SỰ NGHIỆP
Trần Phương Chi Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2313; 024.38262981 ; 0904330019
ĐTNR:
Email: chitp@vnanet.vn
PHÒNG TÀI VỤ - XUẤT BẢN
Vũ Duy Vĩnh Trưởng phòng ĐTCQ: 2212; 0915118158
ĐTNR:
Email: vinhvd-tvxb@vnanet.vn
Nguyễn Thị Tuyết Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2212; 0983813858
ĐTNR:
Email: tuyetnt-tvxb@vnanet.vn
PHÒNG TÀI VỤ - NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thị Phương Anh Trưởng phòng ĐTCQ: 2271; 024.38261850; 0915183993
ĐTNR:
Email: phuonganh@vnanet.vn taivunn1@vnanet.vn
Nguyễn Thị Xuân Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2271; 024.38261850;
ĐTNR:
Email: huongnx@vnanet.vn
Phạm Thị Thanh Mai Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2271; 024.39261850; 0904149593
ĐTNR: 024.38634868
Email: maipt-tvxb@vnanet.vn
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG SẢN VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Trần Phương Nam Trưởng phòng ĐTCQ: 0903225386
ĐTNR:
Email: namtp@vnanet.vn phuongnam.vna@gmail.com