Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại

Làm thư ký tổng hợp, tham mưu và giúp việc cho Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác thông tin và công tác đối ngoại của ngành.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 38255443 - (84 24) 38252530
Máy fax : (+84 24) 38252984
Email : btk@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Dương Đức Dũng Trưởng ban ĐTCQ: 2289; Email: dungdd@vnanet.vn;
Nguyễn Thị Ngọc Anh Phó trưởng ban ĐTCQ: 2289; Email: nguyenngocanhvna@gmail.com; anhnn@vnanet.vn;
Trần Thị Thắng Phó trưởng ban ĐTCQ: 3455; Email: thangtran@vnanet.vn;
Phạm Văn Tiếp Phó trưởng ban ĐTCQ: 2422; Email: phamtiepvna@vnanet.vn;
Trương Quỳnh Mai Trợ lý Trưởng ban ĐTCQ: 3442; Email: quynhmaiavi@gmail.com; maitq@vnanet.vn;
Phạm Văn Thắng Trợ lý Trưởng ban ĐTCQ: 2422;