Thứ hai, ngày 17/06/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại

Làm thư ký tổng hợp, tham mưu và giúp việc cho Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác thông tin và công tác đối ngoại của ngành.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38255443 - 024.38252530
Máy fax : 024.38252984
Email :
Trưởng ban : Ông Dương Đức Dũng
Điện thoại : 024.38255443
Di động : 0983440441
Điện thoại nhà riêng : 024.62797825
Email : dungduongvna@gmail.com
Phó trưởng ban : Bà Trần Thị Thắng
Điện thoại : 024.38255443
Di động : 0988751816
Điện thoại nhà riêng : 024.37541874
Email : tranthangttxvn@yahoo.com
Phó trưởng ban : Ông Phạm Văn Tiếp
Điện thoại : 024.32668468
Di động : 0912034899
Điện thoại nhà riêng :
Email : vantiepttxvn@gmail.com
Trợ lý Trưởng ban : Bà Nguyễn Ngọc Anh
Điện thoại : 024.38255443
Di động : 0916216666
Điện thoại nhà riêng : 024.38643183
Email : nguyenngocanhvna@gmail.com
Trợ lý Trưởng ban : Bà Trương Quỳnh Mai
Điện thoại : 024.38255443
Di động : 0902234989
Điện thoại nhà riêng : 024.39320016
Email : quynhmaiavi@gmail.com
Trợ lý Trưởng ban : Ông Bùi Duy Trinh
Điện thoại : 024.38255443
Di động : 0902104368
Điện thoại nhà riêng : 024.38261642
Email : bdtrinh_vna@yahoo.com.vn

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ - THÔNG TIN
Phạm Hoàng Điệp Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3454; 024.32668469; 0913382109
ĐTNR:
Email: diep76@gmail.com
Vũ Anh Minh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3454; 024.32668469; 0913570307
ĐTNR:
Email: vuanhminhhvna@gmail.com
Phạm Thị Huyền Tím Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0912167997
ĐTNR:
Email: phamtim76@yahoo.com