Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Tổ chức - Cán bộ

Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức và thực hiện chế độ, chính sách thi đua khen thưởng của Nhà nước đối với công chức, viên chức trong toàn ngành.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39330541
Máy fax : 024.39332152
Email : tccb@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Đỗ Mạnh Chiến Trưởng ban ĐTCQ: 2330; Email: domanhchien@gmail.com;
Đàm Danh Liêm Phó trưởng ban ĐTCQ: 3588; Email: damliem@gmail.com;
PHÒNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ
Hoàng Thị Lệ Huyền Trưởng phòng ĐTCQ: 2284; Email: huyentc70@gmail.com;
PHÒNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Lê Thùy Nga Trưởng phòng ĐTCQ: 2329; Email: thuynga.vna@gmail.com;