Thứ hai, ngày 17/06/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Tổ chức - Cán bộ

Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức và thực hiện chế độ, chính sách thi đua khen thưởng của Nhà nước đối với công chức, viên chức trong toàn ngành.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39330541
Máy fax : 024.39332152
Email :
Trưởng ban : Ông Lê Quang Sơn
Điện thoại : 024.39331132
Di động : 0961004122
Điện thoại nhà riêng : 024.38214478
Email : lqs2005@gmail.com
Phó trưởng ban : Ông Đỗ Mạnh Chiến
Điện thoại : 024.39429712
Di động : 0903233038
Điện thoại nhà riêng : 024.36291004
Email : chiendm@vnanet.vn, domanhchien@gmail.com
Phó trưởng ban : Bà Ngô Thị Kim Oanh
Điện thoại : 024.39330447
Di động : 0913023911
Điện thoại nhà riêng : 024.38698627
Email : oanhnk@vnanet.vn, oanhngk62@gmail.com

PHÒNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ
Hoàng Thị Lệ Huyền Trưởng phòng ĐTCQ: 2284; 024.39330541; 0913047766
ĐTNR: 024.38546631
Email: huyentc70@gmail.com
PHÒNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Đàm Danh Liêm Trưởng phòng ĐTCQ: 2329; 024.39332152; 0913320214
ĐTNR: 024.38214165
Email: liemdd@vnanet.vn, damliem@gmail.com
Lê Thùy Nga Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2329; 024.39332152; 0983549172
ĐTNR:
Email: thuynga.vna@gmail.com