Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Tổ chức - Cán bộ

Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức và thực hiện chế độ, chính sách thi đua khen thưởng của Nhà nước đối với công chức, viên chức trong toàn ngành.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39330541
Máy fax : 024.39332152
Email : tccb@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Lê Quang Sơn Trưởng ban ĐTCQ: 2345; 024.39331132; 0961004122
ĐTNR: 024.38214478
Email: sonlq@vnanet.vn
Đỗ Mạnh Chiến Phó trưởng ban ĐTCQ: 2330; 024.39330447; 0903233038
ĐTNR: 024.36291004
Email: chiendm@vnanet.vn domanhchien@gmail.com
Đàm Danh Liêm Phó trưởng ban ĐTCQ: 3588; 024.39429712; 0913320214
ĐTNR: 024.38214165
Email: liemdd@vnanet.vn damliem@gmail.com
PHÒNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ
Hoàng Thị Lệ Huyền Trưởng phòng ĐTCQ: 2284; 024.39330541; 0913047766
ĐTNR: 024.38546631
Email: huyenhtl@vnanet.vn huyentc70@gmail.com
PHÒNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Lê Thùy Nga Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2329; 024.39332152; 0983549172
ĐTNR:
Email: ngalt@vnanet.vn thuynga.vna@gmail.com