Thứ hai, ngày 17/06/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Thông tin, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng bằng các ngôn ngữ dân tộc thiểu số có chữ viết nhằm góp phần nâng cao dân trí, bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, củng cố niềm tin với Đảng và Nhà nước.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39330336
Máy fax : 024.38262185
Email :
Phó tổng biên tập phụ trách : Bà Trần Thị Khánh Vân
Điện thoại : 024.39330336
Di động : 0988524648
Điện thoại nhà riêng :
Email : thaivan74@gmail.com
Phó tổng biên tập : Ông Đinh Quang Dũng
Điện thoại : 024.38251280
Di động : 0945015588
Điện thoại nhà riêng : 024.36813662
Email : dqd1975@gmail.com
Phó tổng biên tập : Ông Mai Thế Hưng
Điện thoại : 024.39332026
Di động : 0912961728
Điện thoại nhà riêng :
Email : h.hung67@yahoo.com.vn
Phó tổng biên tập : Ông Nguyễn Tuấn Long
Điện thoại : 024.39332026
Di động : 0912153542
Điện thoại nhà riêng :
Email : ngankhanhnguyentran@gmail.com

PHÒNG TRỊ SỰ
Cư Minh Liên Trưởng phòng ĐTCQ: 3329; 024.38251280; 0936099071
ĐTNR:
Email: cuminhlien@gmail.com
Vũ Thị Lý Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3329; 024.38251280; 0983600292
ĐTNR:
Email: hanoimuathu08@gmail.com
PHÒNG THƯ KÝ BIÊN TẬP
Nguyễn Tuấn Long Trưởng phòng ĐTCQ: 3428; 024.39332026; 0912153542
ĐTNR:
Email:
Tưởng Chí Cường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3329; 024.38251280; 0983486979
ĐTNR:
Email: chicuongttx@gmail.com
Trần Quyết Thắng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0913027422
ĐTNR:
Email: bopthang@gmail.com
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TPHCM
Huỳnh Văn Thảo Trưởng phòng ĐTCQ: 8256; 028.39303085; 0913959001
ĐTNR:
Email: nhugiangttx@gmail.com
PHÒNG PHÓNG VIÊN
Hoàng Quang Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 3329; 024.38251280; 0915000998
ĐTNR: 024.66754979
Email: hoanquangha@gmail.com
Trần Hoàng Tâm Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3329; 024.38251280; 0916069166
ĐTNR:
Email: Memoryvh@gmail.com
PHÒNG ĐIỆN TỬ
Đinh Quang Dũng Trưởng phòng ĐTCQ: 3329; 024.38251280; 0945015588
ĐTNR: 024.36813662
Email: dqd1975@gmail.com
Mai Thế Hưng Trưởng phòng ĐTCQ: 3428; 024.39332026; 0912961728
ĐTNR:
Email: h,hung67@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Thu Hải Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2335; 024.38255228; 0912713726
ĐTNR:
Email: thuhaivna@gmail.com