Thứ năm, ngày 23/05/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo ảnh Việt Nam

Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về Việt Nam nhằm làm cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ thêm về đất nước, con người Việt Nam và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam thông qua việc xuất bản tờ Báo ảnh Việt Nam bằng các ngữ khác nhau dưới hai hình thức báo in và báo điện tử.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt- Hà Nội
Số điện thoại : 024.39332301
Máy fax :
Email :
Tổng biên tập : Ông Nguyễn Thắng
Điện thoại : 024.39332295
Di động : 0988891964
Điện thoại nhà riêng :
Email : thangvnp@gmail.com
Phó tổng biên tập : Ông Nguyễn Trọng Chính
Điện thoại : 024.39332304
Di động : 0913592138
Điện thoại nhà riêng : 024.36414086
Email : trongchinhphoto@yahoo.com
Trợ lý Tổng biên tập : Ông Đặng Thanh Hòa
Điện thoại : 024.39332304
Di động : 0989060613
Điện thoại nhà riêng : 024.66517876
Email : thanhhoavnp@gmail.com
Thư ký tòa soạn : Ông Trịnh Thông Thiện
Điện thoại :
Di động : 0915000998
Điện thoại nhà riêng :
Email : hoangquangha@gmail.com

PHÒNG TỔNG HỢP
PHÒNG PHÓNG VIÊN
Trịnh Văn Bộ Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0977403072
ĐTNR:
Email: trinhvanbo.vnp@gmail.com
Nguyễn Tất Sơn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0942029559
ĐTNR:
Email: tatsonvnp@gmail.com
PHÒNG TRUNG TÂM ẢNH
PHÒNG ĐẠI DIỆN BÁO ẢNH VN TẠI TP.HCM
Lê Văn Minh Trưởng phòng ĐTCQ: 0904685157
ĐTNR:
Email: vanminh_le274@yahoo.com.vn
PHÒNG THƯ KÝ- BIÊN TẬP
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0983252733
ĐTNR:
Email: minhnguyetvnp@gmail.com
Hà Thị Tường Thu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0972247676
ĐTNR:
Email: tuongthu@yahoo.com