Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo ảnh Việt Nam

Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về Việt Nam nhằm làm cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ thêm về đất nước, con người Việt Nam và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam thông qua việc xuất bản tờ Báo ảnh Việt Nam bằng các ngữ khác nhau dưới hai hình thức báo in và báo điện tử.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt- Hà Nội
Số điện thoại : 024.39332301
Máy fax :
Email : vnpictorial@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Thắng Tổng biên tập ĐTCQ: 3266; 024.39332295; 0988891964
ĐTNR:
Email: thangn@vnanet.vn
Nguyễn Trọng Chính Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3265; 024.39332304; 0913592138
ĐTNR: 024.36414086
Email: trongchinh@vnanet.vn trongchinhphoto@yahoo.com
Đặng Thanh Hòa Trợ lý Tổng biên tập ĐTCQ: 3265; 024.39332304; 0989060613
ĐTNR: 024.66517876
Email: hoa_dt@vnanet.vn thanhhoavnp@gmail.com
Trịnh Thông Thiện Thư ký tòa soạn ĐTCQ: 0915000998
ĐTNR:
Email: hoangquangha@gmail.com
PHÒNG TỔNG HỢP
Phan Thị Thanh Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0985705588/0916905588
ĐTNR:
Email:
PHÒNG PHÓNG VIÊN
Nguyễn Tất Sơn Trưởng phòng ĐTCQ: 0942029559
ĐTNR:
Email: tatson@vnanet.vn tatsonvnp@gmail.com
Trịnh Văn Bộ Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0977403072
ĐTNR:
Email: trinhvanbo@vnanet.vn trinhvanbo.vnp@gmail.com
PHÒNG TRUNG TÂM ẢNH
PHÒNG ĐẠI DIỆN BÁO ẢNH VN TẠI TP.HCM
Lê Văn Minh Trưởng phòng ĐTCQ: 0904685157
ĐTNR:
Email: vanminh_le274@yahoo.com.vn vanminh_le274@yahoo.com.vn
PHÒNG THƯ KÝ- BIÊN TẬP
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0983252733
ĐTNR:
Email: nguyetminh@vnanet.vn minhnguyetvnp@gmail.com
Hà Thị Tường Thu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0972247676
ĐTNR:
Email: tuongthu@yahoo.com tuongthu@yahoo.com