Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo ảnh Việt Nam

Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về Việt Nam nhằm làm cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ thêm về đất nước, con người Việt Nam và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam thông qua việc xuất bản tờ Báo ảnh Việt Nam bằng các ngữ khác nhau dưới hai hình thức báo in và báo điện tử.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt- Hà Nội
Số điện thoại : 024.39332301
Máy fax :
Email : vnpictorial@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Trọng Chính Phó tổng biên tập phụ trách ĐTCQ: 3265; Email: trongchinhphoto@yahoo.com;
Nguyễn Thắng Tổng biên tập ĐTCQ: 3266;
Đặng Thanh Hòa Trợ lý Tổng biên tập ĐTCQ: 3265; Email: thanhhoavnp@gmail.com;
Trịnh Thông Thiện Thư ký tòa soạn ĐTCQ: Email: hoangquangha@gmail.com;
PHÒNG TỔNG HỢP
Hoàng Quang Hà Trưởng phòng ĐTCQ: Email: hoanquangha@gmail.com;
Phan Thị Thanh Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ:
PHÒNG PHÓNG VIÊN
Nguyễn Tất Sơn Trưởng phòng ĐTCQ: Email: tatsonvnp@gmail.com;
Trịnh Văn Bộ Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: trinhvanbo.vnp@gmail.com;
PHÒNG TRUNG TÂM ẢNH
PHÒNG ĐẠI DIỆN BÁO ẢNH VN TẠI TP.HCM
Lê Văn Minh Trưởng phòng ĐTCQ: Email: vanminh_le274@yahoo.com.vn;
PHÒNG THƯ KÝ- BIÊN TẬP
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: minhnguyetvnp@gmail.com;
Hà Thị Tường Thu Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: tuongthu@yahoo.com;