Thứ hai, ngày 17/06/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo điện tử VietnamPlus

Thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, về các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên đất nước Việt Nam và thế giới theo quan điểm của Đảng – Nhà nước, đồng thời cung cấp nội dung các ấn phẩm của TTXVN bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ba Nha phục vụ nhu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39411349
Máy fax : 024.39411348
Email :
Tổng biên tập : Ông Trần Tiến Duẩn
Điện thoại :
Di động : 0913504356
Điện thoại nhà riêng : 024.37165327
Email : duantt@vnanet.vn
Phó tổng biên tập : Ông Nguyễn Hoàng Nhật
Điện thoại :
Di động : 0904222199
Điện thoại nhà riêng :
Email : ttvhnhat@gmail.com
Phó tổng biên tập : Bà Nguyễn Thị Tám
Điện thoại : 024.39331179
Di động : 0935958688
Điện thoại nhà riêng : 024.39331179
Email : tamvna@gmail.com
Phó tổng biên tập : Bà Đoàn Ngọc Thu
Điện thoại : 024.39331179
Di động : 0888208989
Điện thoại nhà riêng :
Email : thudoanngoc@gmail.com
Trợ lý Tổng biên tập : Bà Khúc Thanh Thủy
Điện thoại :
Di động : 0988884443
Điện thoại nhà riêng :
Email : thuyvna@gmail.com

PHÒNG BIÊN TẬP
Trần Thúy Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 3440; 024.39411349; 0983325100
ĐTNR:
Email: hatranvna@gmail.com
Võ Hoàng Long Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2401; 024.39411349; 0904656500
ĐTNR: 024.35723115
Email: vohoanglong@gmail.com
Hoàng Thị Phương Trang Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2401; 024.39411349; 0902262662
ĐTNR:
Email: trangvna@gmail.com
PHÒNG TỔNG HỢP
Vũ Thị Thanh Vân Trưởng phòng ĐTCQ: 3392; 024.39411348; 0986268837
ĐTNR:
Email: tuanvan65@gmail.com
PHÒNG PHÓNG VIÊN
Nguyễn Thị Bích Thuận Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3401; 0983326676
ĐTNR: 024.38622868
Email: ntbthuan04@yahoo.com