Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo điện tử VietnamPlus

Thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, về các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên đất nước Việt Nam và thế giới theo quan điểm của Đảng – Nhà nước, đồng thời cung cấp nội dung các ấn phẩm của TTXVN bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ba Nha phục vụ nhu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 39411350
Máy fax : (+84 24) 39411348 /Web:vietnamplus.vn
Email : vietnamplus2008@gmail.com

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Trần Tiến Duẩn Tổng biên tập ĐTCQ: Email: duantt@vnanet.vn;
Nguyễn Hoàng Nhật Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3439; Email: ttvhnhat@gmail.com; hoangnhat@vnanet.vn;
Nguyễn Thị Tám Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3390; Email: tamnt@vnanet.vn;
Khúc Thanh Thủy Trợ lý Tổng biên tập ĐTCQ: 3439; Email: thuyvna@gmail.com; thanhthuy@vnanet.vn;
PHÒNG BIÊN TẬP
Trần Thúy Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 3440; Email: hatranvna@gmail.com; hatt@vnanet.vn;
Võ Hoàng Long Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2401; Email: vohoanglong@gmail.com; longvo@vnanet.vn;
Hoàng Thị Phương Trang Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2401; Email: trangvna@gmail.com; tranghtp@vnanet.vn;
PHÒNG TỔNG HỢP
Vũ Thị Thanh Vân Trưởng phòng ĐTCQ: 3392; Email: tuanvan65@gmail.com; vanvt@vnanet.vn;
PHÒNG PHÓNG VIÊN
Nguyễn Thị Bích Thuận Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3401; Email: ntbthuan04@yahoo.com; bichthuan@vnanet.vn;