Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo điện tử VietnamPlus

Thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, về các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên đất nước Việt Nam và thế giới theo quan điểm của Đảng – Nhà nước, đồng thời cung cấp nội dung các ấn phẩm của TTXVN bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ba Nha phục vụ nhu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39411349
Máy fax : 024.39411348
Email : vietnamplus@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Trần Tiến Duẩn Tổng biên tập ĐTCQ: 0913504356
ĐTNR: 024.37165327
Email: duantt@vnanet.vn
Nguyễn Hoàng Nhật Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3439; 0904222199
ĐTNR:
Email: hoangnhat@vnanet.vn ttvhnhat@gmail.com
Nguyễn Thị Tám Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3390; 024.39331179; 0935958688
ĐTNR: 024.39331179
Email: tamnt@vnanet.vn
Đoàn Ngọc Thu Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3391; 024.39331179; 0888208989
ĐTNR:
Email: thudn@vnanet.vn thudoanngoc@gmail.com
Khúc Thanh Thủy Trợ lý Tổng biên tập ĐTCQ: 3439; 0988884443
ĐTNR:
Email: thanhthuy@vnanet.vn thuyvna@gmail.com
PHÒNG BIÊN TẬP
Trần Thúy Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 3440; 024.39411349; 0983325100
ĐTNR:
Email: hatt@vnanet.vn hatranvna@gmail.com
Võ Hoàng Long Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2401; 024.39411349; 0904656500
ĐTNR: 024.35723115
Email: longvo@vnanet.vn vohoanglong@gmail.com
Hoàng Thị Phương Trang Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2401; 024.39411349; 0902262662
ĐTNR:
Email: tranghtp@vnanet.vn trangvna@gmail.com
PHÒNG TỔNG HỢP
Vũ Thị Thanh Vân Trưởng phòng ĐTCQ: 3392; 024.39411348; 0986268837
ĐTNR:
Email: vanvt@vnanet.vn tuanvan65@gmail.com
PHÒNG PHÓNG VIÊN
Nguyễn Thị Bích Thuận Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3401; 0983326676
ĐTNR: 024.38622868
Email: bichthuan@vnanet.vn ntbthuan04@yahoo.com