Thứ năm, ngày 23/05/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo Le Courrier du Vietnam

Thông tin đối ngoại qua việc xuất bản các ấn phẩm của Báo Le Courrier du Vietnam, trang thông tin điện tử và các chương trình truyền hình bằng tiếng Pháp nhằm giới thiệu với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam và quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề thời sự của khu vực, thế giới.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39334587 - 024.38252096
Máy fax : 024.38258368
Email :
Tổng biên tập : Bà Nguyễn Thu Hà
Điện thoại : 024.39333035
Di động : 0902381269
Điện thoại nhà riêng : 024.38560650
Email : thuhanguyen.cvn@gmail.com
Phó tổng biên tập : Bà Nguyễn Hồng Nga
Điện thoại :
Di động : 0778989199
Điện thoại nhà riêng : 024.36623036
Email : hongngacvn@yahoo.fr
Phó tổng biên tập : Bà Đoàn Thị Y Vi
Điện thoại : 024.38262947
Di động : 0912177799
Điện thoại nhà riêng : 024.38543754
Email : thaovivietanh@gmail.com
Thư ký tòa soạn : Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Điện thoại :
Di động : 0914255727
Điện thoại nhà riêng :
Email :
Trợ lý Tổng biên tập : Bà Nguyễn Hà My
Điện thoại : 024.39334587
Di động : 0914345544
Điện thoại nhà riêng :
Email : hamynguyen.cvn@gmail.com

PHÒNG TỔNG HỢP
Đỗ Thị Thu Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 3406; 024.38261377; 0904181711
ĐTNR: 024.39722867
Email: dothuha.cvn@gmail.com
Trần Văn Trường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3406; 024.38261377; 0983636667
ĐTNR:
Email: trantruong81@gmail.com
PHÒNG ĐIỆN TỬ
Nguyễn Thị Ngân Hương Trưởng phòng ĐTCQ: 0903287988
ĐTNR: 024.38310411
Email:
Lương Hoàng Giang Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0983609106
ĐTNR:
Email: lghoanggiang@gmail.com
PHÒNG CHUYÊN ĐỀ
Vũ Thị Phương Mai Trưởng phòng ĐTCQ: 3304; 0912585052
ĐTNR: 024.37614826
Email: phuongmaithttxvn@yahoo.com
Phan Thị Vân Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3304; 0988844024
ĐTNR:
Email: pvananh83@gmail.com
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM
Huỳnh Trung Khánh Trưởng phòng ĐTCQ: 8225; 028.39303233; 0908154690
ĐTNR:
Email: trungkhanh80@gmail.com
PHÒNG BÁO TUẦN
Đặng Thị Huế Trưởng phòng ĐTCQ: 3308; 024.38252096; 0983886161
ĐTNR: 024.38371852
Email: linhlongcvn@gmail.com
Bùi Thị Phương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.38252096; 0912775013
ĐTNR:
Email: buithiphuongcvn@yahoo.com