Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo Le Courrier du Vietnam

Thông tin đối ngoại qua việc xuất bản các ấn phẩm của Báo Le Courrier du Vietnam, trang thông tin điện tử và các chương trình truyền hình bằng tiếng Pháp nhằm giới thiệu với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam và quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề thời sự của khu vực, thế giới.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39334587 - 024.38252096
Máy fax : 024.38258368
Email : courrier@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Hồng Nga Tổng biên tập ĐTCQ:
Đoàn Thị Y Vi Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3302;
Nguyễn Hà My Trợ lý Tổng biên tập ĐTCQ: 3406; Email: hamynguyen.cvn@gmail.com;
PHÒNG TỔNG HỢP
Đỗ Thị Thu Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 3406; Email: dothuha.cvn@gmail.com;
Trần Văn Trường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3406; Email: trantruong81@gmail.com;
PHÒNG ĐIỆN TỬ
Nguyễn Thị Ngân Hương Trưởng phòng ĐTCQ:
Lương Hoàng Giang Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: lghoanggiang@gmail.com;
PHÒNG CHUYÊN ĐỀ
Vũ Thị Phương Mai Trưởng phòng ĐTCQ: 3304; Email: phuongmaithttxvn@yahoo.com;
Phan Thị Vân Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3304; Email: pvananh83@gmail.com;
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM
PHÒNG BÁO TUẦN
Đặng Thị Huế Trưởng phòng ĐTCQ: 3308; Email: linhlongcvn@gmail.com;
Bùi Thị Phương Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: buithiphuongcvn@yahoo.com;