Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo Le Courrier du Vietnam

Thông tin đối ngoại qua việc xuất bản các ấn phẩm của Báo Le Courrier du Vietnam, trang thông tin điện tử và các chương trình truyền hình bằng tiếng Pháp nhằm giới thiệu với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam và quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề thời sự của khu vực, thế giới.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 39252096
Máy fax : (+84 24) 38258368 /Web:lecourrier.vn
Email : courrier@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Thị Hồng Nga Tổng biên tập ĐTCQ: Email: ngahong@vnanet.vn;
Đoàn Thị Y Vi Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3302; Email: vidty@vnanet.vn;
Nguyễn Hà My Trợ lý Tổng biên tập ĐTCQ: 3406; Email: hamynguyen.cvn@gmail.com; ;
PHÒNG TỔNG HỢP
Đỗ Thu Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 3406; Email: dothuha.cvn@gmail.com; dothuha@vnanet.vn;
Trần Văn Trường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3406; Email: trantruong81@gmail.com;
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ
Nguyễn Ngân Hương Trưởng phòng ĐTCQ:
Lương Thị Hoàng Giang Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: lghoanggiang@gmail.com;
PHÒNG CHUYÊN ĐỀ
Vũ Thị Phương Mai Trưởng phòng ĐTCQ: 3304; Email: phuongmaithttxvn@yahoo.com;
Phan Thị Vân Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3304; Email: pvananh83@gmail.com;
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM
Nguyễn Tấn Đạt Trưởng phòng ĐTCQ: Email: vnaalg@vnanet.vn; ;
Đào Quang Châu Phó trưởng phòng ĐTCQ:
PHÒNG BÁO TUẦN
Đặng Thị Huế Trưởng phòng ĐTCQ: 3308; Email: linhlongcvn@gmail.com;
Bùi Thị Phương Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: buithiphuongcvn@yahoo.com;