Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo Thể thao và Văn hóa

Thông tin tuyên truyền về văn hóa, thể thao ở trong nước và trên thế giới thông qua việc xuất bản các ấn phẩm của Báo Thể thao & Văn hóa, Thể thao & Văn hóa điện tử, chương trình truyền hình và các sản phẩm thông tin đa phương tiện khác.

Địa chỉ : Số 11 Trần Hưng Đạo- Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 39331878
Máy fax : (+84 24) 39332311 /Web: thethaovanhoa.vn
Email : ttvh@vnanet.vn

PHÒNG ĐẠI DIỆN BÁO TT&VH TẠI TP ĐÀ NẴNG
Nguyễn Hữu Quý Trưởng phòng ĐTCQ: Email: ngochoahue@gmail.com; quynh@vnanet.vn;
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Lê Xuân Thành Tổng biên tập ĐTCQ: 3230; Email: thanhlx@vnanet.vn;
Trần Việt Dũng Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3223; Email: tranvietdung@vnanet.vn; tranvietdung@thethaovanhoa.vn;
Đỗ Doãn Phương Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3398; Email: dodoanphuong@vnanet.vn; dodoanphuong@thethaovanhoa.vn;
Trần Đăng Sơn Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3396; Email: dangson@vnanet.vn; trandangson@thethaovanhoa.vn;
Trương Anh Ngọc Thư ký tòa soạn ĐTCQ: Email: truonganhngoc@vnanet.vn;
Trần Xuân Giáp Phó thư ký tòa soạn ĐTCQ: 3214; Email: giaptx@vnanet.vn;
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Quốc Hưng Phó trưởng phòng phụ trách ĐTCQ: 3213; Email: hungnq@vnanet.vn; quochung@vnanet.vn;
PHÒNG THỂ THAO
Nguyễn Tuấn Cương Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: nguyencuongttvh@gmail.com; cuongnt@vnanet.vn;
Hoàng Linh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3397; Email: nhathuy2006@gmail.com; hoanglinh@vnanet.vn;
PHÒNG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Lê Phúc Hưng Trưởng phòng ĐTCQ: 3223; Email: hunglp@vnanet.vn;
Đỗ Viết Hùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3223; Email: hungdv@vnanet.vn;
Nguyễn Đức Lộc Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3214; Email: ducloc187@gmail.com; locnd@vnanet.vn;
PHÒNG PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG
PHÒNG VĂN HOÁ
Hoàng Thu Hằng Trưởng phòng ĐTCQ: 2206; Email: hoangthuhang@thethaovanhoa.vn; hanght@vnanet.vn;
Nguyễn Mạnh Cường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2206; Email: manhcuong@thethaovanhoa.vn; manhcuong@vnanet.vn;
Phạm Huy Thông Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2206; Email: thongbaottvh@gmail.com; huythong@vnanet.vn;
PHÒNG ĐẠI DIỆN BÁO TT&VH TẠI TP HCM
Đỗ Thị Thu Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8250;
Lê Minh Tú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8245; Email: lmtu@vnanet.vn; lmtudl@vnanet.vn;