Thứ năm, ngày 23/05/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo Tin tức

Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đó trong thực tế cuộc sống và thông tin về những sự kiện thời sự trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quốc phòng, an ninh… ở trong nước và quốc tế.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38267042
Máy fax : 024.38253753
Email :
Tổng biên tập : Bà Ninh Hồng Nga
Điện thoại : 024.38265946
Di động : 0934858989
Điện thoại nhà riêng :
Email : ngatintuc@gmail.com
Phó tổng biên tập : Ông Lê Vũ Hội
Điện thoại : 024.38267337
Di động : 0903293070
Điện thoại nhà riêng :
Email : levuhoi@yahoo.com
Phó tổng biên tập : Ông Trần Ngọc Tú
Điện thoại : 024.38267042
Di động : 0913001364
Điện thoại nhà riêng :
Email : tutintuc@gmail.com
Phó tổng biên tập : Bà Phạm Thị Tuyết
Điện thoại :
Di động : 0914914999
Điện thoại nhà riêng :
Email : phamtuyetbaotintuc@gmail.com

PHÒNG THƯ KÝ - BIÊN TẬP
Lê Trung Sơn Trưởng phòng ĐTCQ: 0902292128
ĐTNR:
Email: letrungson_ttxvn@yahoo.com
Nguyễn Thế Hùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.38248607; 0912669208
ĐTNR:
Email: hungttxvn@gmail.com
Nguyễn Thị Phương Liên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2223; 024.38261848; 0912503123
ĐTNR:
Email: lientintuc@gmail.com
Trương Thị Xuân Phong Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.38248607; 0979001003
ĐTNR:
Email: xuanphongvn569@gmail.com
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng phòng ĐTCQ: 2338; 024.38248605; 0918340558
ĐTNR:
Email: maihuongttxvn@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2338; 024.38248605; 0942168338
ĐTNR:
Email: vantintuc@gmail.com
Nguyễn Tường Vi Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0903416730
ĐTNR:
Email: tuongvittvh@gmail.com
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HCM
Đoàn Minh Thuyết Trưởng phòng ĐTCQ: 8293; 028.39303464; 0918496485
ĐTNR:
Email: thuyetlan@yahoo.com
Lê Thanh Hiền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8293; 028.39303464; 0907051166
ĐTNR:
Email: lehienpv@gmail.com
Nguyễn Thị Hải Yên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0988814048
ĐTNR:
Email: haiyenttxvn@gmail.com
PHÒNG QUỐC TẾ
PHÒNG PHÓNG VIÊN
Phạm Thùy Hương Trưởng phòng ĐTCQ: 024.38248607; 0913281292
ĐTNR:
Email: thuyhuongtintucttxvn@yahoo.com
Vũ Xuân Cường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.38248607; 0982163577
ĐTNR:
Email: cuongttxvn@gmail.com
Nguyễn Tiến Hiếu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.38248607; 0983540005
ĐTNR:
Email: Nguyentienhieu2003@yahoo.com
Nguyễn Viết Tôn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.38248607; 0983453484
ĐTNR:
Email: tonttxvn@yahoo.com