Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo Tin tức

Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đó trong thực tế cuộc sống và thông tin về những sự kiện thời sự trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quốc phòng, an ninh… ở trong nước và quốc tế.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 38267337
Máy fax : (+84 24) 38253753 /Web:baotintuc.vn
Email : toasoantintuc@gmail.com

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Ninh Hồng Nga Tổng biên tập ĐTCQ: 3460; Email: nhnga@baotintuc.vn; hongnga@baotintuc.vn;
Phạm Thị Tuyết Phó tổng biên tập ĐTCQ: Email: tuyetpham@vnanet.vn;
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng phòng ĐTCQ: 2338; Email: maihuongttxvn@gmail.com; maihuong@baotintuc.vn;
Nguyễn Thị Thanh Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2338; Email: vantintuc@gmail.com; thanhvan@baotintuc.vn;
PHÒNG THƯ KÝ - BIÊN TẬP
Lê Trung Sơn Trưởng phòng ĐTCQ: Email: letrungson_ttxvn@yahoo.com; trungson@baotintuc.vn;
Nguyễn Thị Phương Liên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2223; Email: lientintuc@gmail.com; phuonglien@baotintuc.vn;
Trương Thị Xuân Phong Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: xuanphongvn569@gmail.com; xuanphong@baotintuc.vn;
Nguyễn Viết Tôn Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: tonttxvn@yahoo.com; loton@baotintuc.vn;
PHÒNG TIN QUỐC TẾ
Trần Thị Thùy Dương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2249; Email: thuyduong@baotintuc.vn;
Trần Thu Hằng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2249; Email: tranthuhang@baotintuc.vn;
Nguyễn Hà Ngọc Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: hangocvna@gmail.com ;
PHÒNG PHÓNG VIÊN
Phạm Thùy Hương Trưởng phòng ĐTCQ: Email: thuyhuongtintucttxvn@yahoo.com; huongpt@vnanet.vn;
Vũ Xuân Cường Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: cuongttxvn@gmail.com; cuongvx@vnanet.vn;
Nguyễn Tiến Hiếu Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: Nguyentienhieu2003@yahoo.com; tienhieu@baotintuc.vn;
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HCM
Đoàn Minh Thuyết Trưởng phòng ĐTCQ: 8293; Email: thuyetlan@yahoo.com;
Nguyễn Thị Hải Yên Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: haiyenttxvn@gmail.com;