Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo Tin tức

Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đó trong thực tế cuộc sống và thông tin về những sự kiện thời sự trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quốc phòng, an ninh… ở trong nước và quốc tế.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38267042
Máy fax : 024.38253753
Email : baotintuc@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Ninh Hồng Nga Tổng biên tập ĐTCQ: 3460;
Trần Ngọc Tú Phó tổng biên tập ĐTCQ: 2339;
Phạm Thị Tuyết Phó tổng biên tập ĐTCQ:
PHÒNG THƯ KÝ - BIÊN TẬP
Lê Trung Sơn Trưởng phòng ĐTCQ: Email: letrungson_ttxvn@yahoo.com;
Nguyễn Thế Hùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: hungttxvn@gmail.com;
Nguyễn Thị Phương Liên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2223; Email: lientintuc@gmail.com;
Trương Thị Xuân Phong Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: xuanphongvn569@gmail.com;
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng phòng ĐTCQ: 2338; Email: maihuongttxvn@gmail.com;
Nguyễn Thị Thanh Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2338; Email: vantintuc@gmail.com;
Nguyễn Tường Vi Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: tuongvittvh@gmail.com;
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HCM
Đoàn Minh Thuyết Trưởng phòng ĐTCQ: 8293; Email: thuyetlan@yahoo.com;
Nguyễn Thị Hải Yên Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: haiyenttxvn@gmail.com;
PHÒNG QUỐC TẾ
PHÒNG PHÓNG VIÊN
Phạm Thùy Hương Trưởng phòng ĐTCQ: Email: thuyhuongtintucttxvn@yahoo.com;
Vũ Xuân Cường Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: cuongttxvn@gmail.com;
Nguyễn Tiến Hiếu Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: Nguyentienhieu2003@yahoo.com;
Nguyễn Viết Tôn Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: tonttxvn@yahoo.com;