Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo Việt Nam News

Việt Nam News là tờ báo tiếng Anh quốc gia do TTXVN xuấn bản, thực hiện chức năng thông tin đối ngoại về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, về tình hình Việt Nam và thế giới trên các lĩnh vực của đời sống chính tri, kinh tế xã hội phục vụ bạn đọc nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn đọc nước ngoài nói chung và tạo cầu nối văn hoá giữa Việt Nam và thế giới.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 39332316
Máy fax : (+84 24) 39332311 /Web:vietnamnews.vn
Email : vnnews@vnagency.com.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Minh Tổng biên tập ĐTCQ: Email: minhn@vnanet.vn; ;
Đỗ Lê Ngọc Bích Phó tổng biên tập ĐTCQ: Email: dolengocbich@vnsmail.com; ngoc_bich@vnanet.vn;
Nguyễn Khánh Chi Phó tổng biên tập ĐTCQ: Email: khanhchi@vnanet.vn;
Vũ Thu Hà Trợ lý Tổng biên tập ĐTCQ: 3253; Email: vuthuha83@yahoo.com; ;
Đoàn Thị Thu Hiền Kế toán trưởng ĐTCQ: 3251; Email: vietnamnewstv@gmail.com; ;
PHÒNG TIN THỜI SỰ
Trần Trọng Kiên Phó trưởng phòng ĐTCQ:
PHÒNG TIN KINH TẾ
Vũ Thị Hoa Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3416;
Lê Thị Mai Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3263; Email: huonglevns@gmail.com;
PHÒNG NGHIỆP VỤ -KỸ THUẬT
Phan Quang Tùng Quyền trưởng phòng ĐTCQ: 3264; Email: phantung154@gmail.com;
Trương Văn Vị Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3258; Email: vitruongvan@yahoo.com /vitv@vnanet.vn;
PHÒNG TIN VĂN HÓA - THỂ THAO
Nguyễn Mỹ Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 3257; Email: myhanguyen@vnsmail.com;
Bùi Quỳnh Hoa Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3257; Email: buiquynhhoa@vnsmail.com;
Nguyễn Thị Lê Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3257; Email: nguyenlehuong2007@yahoo.com;
Mai Thị Kim Khuyên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3423; Email: phuongnews1973@gmail.com;
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TPHCM
Nguyễn Thị Kim Chi Phó trưởng phòng ĐTCQ:
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Như Quỳnh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3254; Email: vnsdistribution@gmail.com; nguyennhuquynh@vnanet.vn;
PHÒNG KINH DOANH
Đào Thanh Tùng Trưởng phòng ĐTCQ: Email: vnatok@vnanet.vn; ;
Lê Hà Vinh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3255;
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG
Bùi Hoài Nam Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: bhoainam@yahoo.com; nambh@vnanet.vn;