Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo Việt Nam News

Việt Nam News là tờ báo tiếng Anh quốc gia do TTXVN xuấn bản, thực hiện chức năng thông tin đối ngoại về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, về tình hình Việt Nam và thế giới trên các lĩnh vực của đời sống chính tri, kinh tế xã hội phục vụ bạn đọc nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn đọc nước ngoài nói chung và tạo cầu nối văn hoá giữa Việt Nam và thế giới.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39332317
Máy fax : 024.39332311
Email : vnnews@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Trịnh Thanh Thủy Tổng biên tập ĐTCQ: 3259; 024.39332316 ; 0913221552
ĐTNR: 024.38563675
Email: thuytt@vnanet.vn
Đỗ Lê Ngọc Bích Phó tổng biên tập ĐTCQ: 0904334592
ĐTNR: 024.35725370
Email: ngoc_bich@vnanet.vn dolengocbich@vnsmail.com
Nguyễn Khánh Chi Phó tổng biên tập ĐTCQ: 024.39332315; 0977235128
ĐTNR: 024.38295502
Email: khanhchi@vnanet.vn
Vũ Thu Hà Trợ lý Tổng biên tập ĐTCQ: 3253; 0936070783
ĐTNR:
Email: vuthuha83@yahoo.com
Trần Thị Thu Vân Trợ lý Tổng biên tập ĐTCQ: 3253; 0964 095 511
ĐTNR:
Email: vanxtran@gmail.com
Đoàn Thị Thu Hiền Kế toán trưởng ĐTCQ: 3251; 028.39332317;
ĐTNR:
Email: vietnamnewstv@gmail.com
PHÒNG THỜI SỰ
PHÒNG KINH TẾ
Phạm Hoàng Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3257; 0967 614 489
ĐTNR:
Email: phamhoanganh@vnsmail.com phamhoanganh@vnsmail.com
Tạ Thị Thu Giang Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3416; 024.39332320; 0912 353 648
ĐTNR: 024.38587009
Email: tathugiang@gmail.com tathugiang@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3263; 024.39332321; 0978996566
ĐTNR:
Email: thuhavinh@yahoo.com thuhavinh@yahoo.com
Lê Thị Mai Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3263; 024.39332321; 0987980288
ĐTNR:
Email: huonglevns@gmail.com huonglevns@gmail.com
PHÒNG NGHIỆP VỤ -KỸ THUẬT
Phan Quang Tùng Quyền trưởng phòng ĐTCQ: 3264; 024.39332318; 0913224455
ĐTNR:
Email: phantung154@gmail.com phantung154@gmail.com
Trương Văn Vị Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3258; 024.39332318; 0913 387763
ĐTNR:
Email: vitruongvan@yahoo.com /vitv@vnanet.vn vitruongvan@yahoo.com /vitv@vnanet.vn
PHÒNG TIN VĂN HÓA - THỂ THAO
Nguyễn Mỹ Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 3257; 024.39332324; 0913038401
ĐTNR:
Email: myhanguyen@vnsmail.com myhanguyen@vnsmail.com
Bùi Quỳnh Hoa Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3257; 024.39332324; 0916884959
ĐTNR:
Email: buiquynhhoa@vnsmail.com buiquynhhoa@vnsmail.com
Nguyễn Thị Lê Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3257; 024.39332324; 0913 099 246
ĐTNR:
Email: nguyenlehuong2007@yahoo.com nguyenlehuong2007@yahoo.com
Mai Thị Kim Khuyên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3423; 024.39332313; 0904 904 182
ĐTNR: 024.38515051
Email: phuongnews1973@gmail.com phuongnews1973@gmail.com
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Như Quỳnh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3254; 024.39332327; 0904175266
ĐTNR:
Email: vnsdistribution@gmail.com vnsdistribution@gmail.com
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TPHCM
PHÒNG KINH DOANH
Nguyễn Hoàng Miên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3255; 0912 081 454
ĐTNR: 028.38697491
Email: hoangmienvns@gmail.com hoangmienvns@gmail.com
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG
Bùi Hoài Nam Trưởng chi nhánh ĐTCQ: 0511.3849433; 0903298900
ĐTNR:
Email: nambh@vnanet.vn bhoainam@yahoo.com