Thứ hai, ngày 17/06/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo Việt Nam News

Việt Nam News là tờ báo tiếng Anh quốc gia do TTXVN xuấn bản, thực hiện chức năng thông tin đối ngoại về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, về tình hình Việt Nam và thế giới trên các lĩnh vực của đời sống chính tri, kinh tế xã hội phục vụ bạn đọc nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn đọc nước ngoài nói chung và tạo cầu nối văn hoá giữa Việt Nam và thế giới.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39332317
Máy fax : 024.39332311
Email :
Tổng biên tập : Bà Trịnh Thanh Thủy
Điện thoại : 024.39332316
Di động : 0913221552
Điện thoại nhà riêng : 024.38563675
Email : vnnews.mail@vnsmail.com
Phó tổng biên tập : Bà Đỗ Lê Ngọc Bích
Điện thoại :
Di động : 0904334592
Điện thoại nhà riêng : 024.35725370
Email : dolengocbich@vnsmail.com
Phó tổng biên tập : Bà Vũ Ngân Bình
Điện thoại : 024.39421083
Di động : 0969513840
Điện thoại nhà riêng : 024.38438968
Email : nganbinh@gmail.com
Trưởng chi nhánh : Ông Bùi Hoài Nam
Điện thoại : 0511.3849433
Di động : 0903298900
Điện thoại nhà riêng :
Email : bhoainam@yahoo.com
Trợ lý Tổng biên tập : Bà Trần Thị Thu Vân
Điện thoại :
Di động : 0964 095 511
Điện thoại nhà riêng :
Email : vanxtran@gmail.com

PHÒNG TIN THỜI SỰ
Nguyễn Khánh Chi Trưởng phòng ĐTCQ: 3416; 024.39332315; 0977235128
ĐTNR: 024.38295502
Email: khanhchivns@gmail.com
PHÒNG TIN VĂN HÓA - THỂ THAO
Nguyễn Mỹ Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 3257; 024.39332324; 0913038401
ĐTNR:
Email: myhanguyen@vnsmail.com
PHÒNG KINH TẾ
Hoàng Như Hoa Trưởng phòng ĐTCQ: 3424; 024.39332320; 0915481171
ĐTNR:
Email: nhuhoahoang@yahoo.com
Tạ Thị Thu Giang Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3424; 0912 353 648
ĐTNR: 024.38587009
Email: tathugiang@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3263; 024.39332319; 0978996566
ĐTNR:
Email: thuhavinh@yahoo.com
PHÒNG NGHIỆP VỤ -KỸ THUẬT
Phan Quang Tùng Quyền trưởng phòng ĐTCQ: 3264; 024.39332318; 0913224455
ĐTNR:
Email: phantung154@gmail.com
PHÒNG QUỐC TẾ
Mai Thị Kim Khuyên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3423; 0904 904 182
ĐTNR: 024.38515051
Email: phuongnews1973@gmail.com
PHÒNG TIN TRONG NƯỚC
Phạm Hoàng Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3257; 0967 614 489
ĐTNR:
Email: phamhoanganh@vnsmail.com
Lại Hồng Minh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3253; 024.39332315; 0918891412
ĐTNR:
Email: minh1412@vnsmail.com
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TPHCM
Nguyễn Thị Thiên Lý Trưởng phòng ĐTCQ: 8242; 028.39 301 864; 0903 319 359
ĐTNR: 028.38 487 074
Email: thienly@vnsmail.com
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Hoàng Miên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3255; 028.39332326; 0912 081 454
ĐTNR: 028.38697491
Email: hoangmienvns@gmail.com
Trần Thị Ngọc Quyên Kế toán trưởng ĐTCQ: 3251; 028.39332317; 0976729517
ĐTNR:
Email: vietnamnewstv@gmail.com
Nguyễn Như Quỳnh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3254; 028.39332327; 0904175266
ĐTNR:
Email: vnsdistribution@gmail.com
THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
PHÒNG CHUYÊN ĐỀ
Nguyễn Thị Lê Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2259; 0913 099 246
ĐTNR:
Email: nguyenlehuong2007@yahoo.com
PHÒNG SUNDAY & OUTLOOK
Bùi Quỳnh Hoa Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3257; 024.39332319; 0916884959
ĐTNR:
Email: buiquynhhoa@vnsmail.com
Trương Văn Vị Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0913 387763
ĐTNR:
Email: vitruongvan@yahoo.com