Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Các cơ quan thường trú Thông tấn xã ở nước ngoài


Địa chỉ :
Số điện thoại :
Máy fax :
Email :

CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BẮC KINH (TRUNG QUỐC)
Đặng Tiến Trung Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: tientrungvna245@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI HONG KONG (TRUNG QUỐC)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TOKYO (NHẬT BẢN)
Đào Thanh Tùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: tungeco@yahoo.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SEOUL (HÀN QUỐC)
Phạm Mạnh Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 2244 / 2280; Email: pmhungvna@yahoo.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BANGKOK (THÁI LAN)
Trần Ngọc Quang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: tngocquang@yahoo.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI JAKARTA (INDONESIA)
Nguyễn Hữu Chiến Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: chiencvn@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI VIÊNG CHĂN (LÀO)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PHNOM PENH (CAMPUCHIA)
Trần Ngọc Long Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: tranngoclongvna@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI NEW DELHI (ÂN ĐỘ)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI MOSKVA (NGA)
Bùi Duy Trinh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: bdtrinh_vna@yahoo.com.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PARIS (PHÁP)
Nguyễn Thu Hà Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: thuhanguyen.cvn@gmail.com;
Vũ Mai Linh Hương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: linh.huong2910@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BERLIN (ĐỨC)
Trần Mạnh Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaberlin@gmail.com;
Phạm Văn Thắng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: dongha.ttvh@gmail.com/ vnaber@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Phạm Hoài Nam Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 2249; Email: phamhoainam76@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI ALGIERS (ALGERIA)
Nguyễn Tấn Đạt Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BRUSSELS (BỈ)
Nguyễn Thị Kim Chung Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: kimchung.cvn@gmail.com/ vnabru@vnanet.vn/ phanxabru@gmail.com;
Nguyễn Thị Hương Giang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI CAIRO (AI CẬP)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI KUALA LUMPUR (MALAYSIA)
Hoàng Đình Nhương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnamal@vnanet.vn/ vnagencykul@gmail.com/ hongnhuong@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI GENEVA ( THỤY SĨ)
Nguyễn Thị Tố Uyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: sonuyenttxvn@yahoo.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI LA HABANA (CUBA)
Vũ Lê Hà Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +53 7204 1064/ +53 7204 9296; Email: leha_rio@yahoo.com.vn/ vnahab@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI LONDON ( VƯƠNG QUỐC ANH)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI MEXICO CITY (MEXICO)
Lưu Việt Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: eliancuba75@yahoo.com/ Eliancuban75@gmail.com/ vnamex@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI NEW YORD ( HOA KỲ)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI WASHINGTON D.C (HOA KỲ)
Đặng Thị Thu Huyền Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: dnghuyen@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI OTTAOA (CANADA)
Vũ Thị Hương Giang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: giangvh.vna@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PRETORIA (NAM PHI)
Lại Hồng Minh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: minh1412@vnsmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI ROME (ITALY)
Dương Thị Thanh Hoa Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 2244 / 2280; Email: dtthoa69@yahoo.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SYDNEY (AUSTRALIA)
Nguyễn Khánh Linh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: khanhlinhvna@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SINGAPORE CITY (SINGAPO)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TEL AVIV (ISRAEL)
Nguyễn Việt Thắng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaisr@vnanet.vn/ vnaisr@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PRAHA (CỘNG HÒA CZECH)
Nguyễn Hồng Kỳ Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: