Thứ hai, ngày 17/06/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Các cơ quan thường trú Thông tấn xã ở nước ngoài


Địa chỉ :
Số điện thoại :
Máy fax :
Email :

CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BẮC KINH (TRUNG QUỐC)
Lương Anh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +86 01 65699219; +86 136 04076164 /+86 185 15029380
ĐTNR:
Email: latvna@gmail.com /vnabej@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI HONG KONG (TRUNG QUỐC)
Bùi Xuân Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +852 2834 8212; +852 9046 4984
ĐTNR: +852 2866 3137
Email: pei_chunjun@yahoo.com/ vnaphk@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TOKYO (NHẬT BẢN)
Đào Thanh Tùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0989091828
ĐTNR: 024.39434874
Email: tungeco@yahoo.com
Nguyễn Thị Tuyến Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +81 3 3460 1541; +81 702 801 9907
ĐTNR: +81 3 3460 1541
Email: camtuyennguyen@gmail.com/ vnatok@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SEOUL (HÀN QUỐC)
Phạm Mạnh Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 2244 / 2280; 0904140339
ĐTNR: 024.38532114
Email: pmhungvna@yahoo.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BANGKOK (THÁI LAN)
Trần Ngọc Quang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0903497373
ĐTNR: 024.36227837
Email: tngocquang@yahoo.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI JAKARTA (INDONESIA)
Đỗ Quyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +62 21 5266339; +62 8 5959 0808 28
ĐTNR:
Email: doquyen_vnayahoo.com/ vnajak@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI VIÊNG CHĂN (LÀO)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PHNOM PENH (CAMPUCHIA)
Trần Ngọc Long Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0986670711
ĐTNR: 024.38528600
Email: tranngoclongvna@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI NEW DELHI (ÂN ĐỘ)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI MOSKVA (NGA)
Dương Văn Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +7-499 5581242; +79151743679
ĐTNR: +7-499 5581242
Email: duongtrittxvn@gmail.com/ vnamos@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PARIS (PHÁP)
Vũ Mai Linh Hương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +33 1 82 01 56 61;
ĐTNR: 024.38632797
Email: linh.huong2910@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BERLIN (ĐỨC)
Phạm Văn Thắng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +49(30)5433095; +49(0)15158771984
ĐTNR: +49(30)5433095
Email: dongha.ttvh@gmail.com/ vnaber@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Phạm Hoài Nam Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 2249; 024.39330791; 0356900000
ĐTNR:
Email: phamhoainam76@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI ALGIERS (ALGERIA)
Nguyễn Tấn Đạt Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +21323362360; 0908909460
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BRUSSELS (BỈ)
Nguyễn Thị Kim Chung Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +3223722650; +32477741 357
ĐTNR:
Email: kimchung.cvn@gmail.com/ vnabru@vnanet.vn/ phanxabru@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI CAIRO (AI CẬP)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI KUALA LUMPUR (MALAYSIA)
Hoàng Đình Nhương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +60 391 324149; +60 162529254
ĐTNR:
Email: vnamal@vnanet.vn/ vnagencykul@gmail.com/ hongnhuong@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI GENEVA ( THỤY SĨ)
Cao Thị Hoàng Hoa Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +41 22 788 2778; +41(0) 786282520
ĐTNR:
Email: caohoanghoa@yahoo.com/ vnagev@vnanet.vn/ vnadelhi@yahoo.com
Nguyễn Thị Tố Uyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0853009094
ĐTNR: 024.37369048
Email: sonuyenttxvn@yahoo.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI LA HABANA (CUBA)
Vũ Lê Hà Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +53 7204 1064/ +53 7204 9296; +53 52864543
ĐTNR:
Email: leha_rio@yahoo.com.vn/ vnahab@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI LONDON ( VƯƠNG QUỐC ANH)
Phạm Diễm Quỳnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +44(0)2087490278/ +44(0)7387285566;
ĐTNR:
Email: diemquynhpham@hotmail.com/ vna_london@yahoo.co.uk
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI MEXICO CITY (MEXICO)
Lưu Việt Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +52-55-52502639; +52155-3958 6691
ĐTNR:
Email: eliancuba75@yahoo.com/ Eliancuban75@gmail.com/ vnamex@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI NEW YORD ( HOA KỲ)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI WASHINGTON D.C (HOA KỲ)
Đặng Thị Thu Huyền Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0928382386
ĐTNR:
Email: dnghuyen@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI OTTAOA (CANADA)
Vũ Thị Hương Giang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0982024516
ĐTNR:
Email: giangvh.vna@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PRETORIA (NAM PHI)
Trương Phi Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0989569940
ĐTNR:
Email: hunggautomotive@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI ROME (ITALY)
Nguyễn Thanh Bình Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +39 0625209545; +393290599090
ĐTNR:
Email: ngubinhvna@gmail.com/ vnarom@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SYDNEY (AUSTRALIA)
Nguyễn Khánh Linh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +61 488800389/ +61293447934;
ĐTNR:
Email: khanhlinhvna@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SINGAPORE CITY (SINGAPO)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TEL AVIV (ISRAEL)
Nguyễn Việt Thắng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: +972 775348630; +972 546 717 456
ĐTNR:
Email: vnaisr@vnanet.vn/ vnaisr@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PRAHA (CỘNG HÒA CZECH)
Nguyễn Hồng Kỳ Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0913224217
ĐTNR:
Email: