Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại :
Máy fax :
Email :

CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Văn Cảnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 024.38254577; Email: canhnv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC KẠN
Nguyễn Công Hải Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: hainc@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC GIANG
Nguyễn Việt Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: hungnv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC NINH
Nguyễn Thái Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: thaihungn@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Nguyễn Sỹ Thắng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: sithangttxvn@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH CAO BẰNG
Nông Văn Đạt Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0206.3852152; Email: datnv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Văn Sơn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: sonbttxvn@gmail.com; vanson@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐẮK LĂK
Phan Anh Dũng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0262.3852275; Email: dungpattx@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Nguyễn Ngọc Minh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
Nguyễn Trung Kiên Phụ trách CQTT ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI
Nguyễn Hoài Nam Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: namnh@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ GIANG
Đào Thị Minh Tâm Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: minhtamdt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ TĨNH
Nguyễn Công Tường Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: tuongnc@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG
Đinh Mạnh Tú Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: tudm@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Thị Minh Huệ Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÒA BÌNH
Bùi Thanh Hải Phụ trách CQTT ĐTCQ: Email: thanhhai@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HƯNG YÊN
Đỗ Thị Mai Ngoan Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KHÁNH HÒA
Phan Tiên Minh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: tienminhttxvn@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KON TUM
Hoàng Cao Nguyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: caonguyenttx@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LAI CHÂU
Nguyễn Việt Dũng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0213.3876533; Email: vietdungn@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Chu Quốc Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: hungcq@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LẠNG SƠN
Vũ Văn Đạt Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: datvv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LÀO CAI
Phạm Hồng Ninh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: ninh_ph@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NAM ĐỊNH
Đặng Thái Thuần Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: thuandt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NGHỆ AN
Trịnh Duy Hưng Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: hung_td@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH BÌNH
Ninh Đức Phương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: phuongnd@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ THỌ
Lâm Thị Đại Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: dailt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ YÊN
Vũ Xuân Triệu Phụ trách CQTT ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
Võ Mạnh Thành Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: thanhvm@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Trần Văn Tĩnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: trantinh176@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
Phạm Văn Cường Phụ trách CQTT ĐTCQ: Email: cuongpv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NINH
Vũ Văn Đức Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: ducvv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Lý Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: lynv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH SƠN LA
Nguyễn Hồng Cường Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: cuong_nh@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THÁI BÌNH
Vũ Quang Đán Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: dannq@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
Hoàng Thảo Nguyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: nguyenht@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THANH HÓA
Trần Văn Hoàng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THỪA THIÊN- HUẾ
Đỗ Văn Trưởng Phụ trách CQTT ĐTCQ: Email: truongdv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TUYÊN QUANG
Hoàng Thanh Hải Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: haihoangttxvn@yahoo.com; haiht@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH PHÚC
Nguyễn Trọng Lịch Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: lichnt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH YÊN BÁI
Đỗ Tuấn Anh Phụ trách CQTT ĐTCQ: 0216.3852493;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ NAM
Lưu Thanh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: tuanlt@vnanet.vn;