Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại :
Máy fax :
Email :

CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Văn Cảnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 024.38254577; Email: canhnv@vnanet.vn;
Ngô Thị Kim Anh Phó trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: kimanhnt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Đoàn Mạnh Dương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hoàng Anh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 028.39305627;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH AN GIANG
Võ Thanh Sang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẠC LIÊU
Danh Chanh Đa Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC KẠN
Nguyễn Mạnh Hà Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC GIANG
Nguyễn Việt Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC NINH
Nguyễn Thái Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẾN TRE
Trương Công Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Dương Chí Tưởng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Phạm Ly Kha Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: lykhattx@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
Nguyễn Sỹ Tuyên Phụ trách CQTT ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH THUẬN
Nguyễn Văn Thanh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH CÀ MAU
Quách Kim Há Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH CAO BẰNG
Nông Văn Đạt Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH CẦN THƠ
Trần Ngọc Thiện Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Văn Sơn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: sonbttxvn@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐẮK LĂK
Phan Anh Dũng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0262.3852275; Email: dungpattx@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Nguyễn Ngọc Minh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
Nguyễn Xuân Tiến Phụ trách CQTT ĐTCQ: Email: tiennx@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Văn Việt Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
Nguyễn Văn Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI
Nguyễn Hoài Nam Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ GIANG
Đào Thị Minh Tâm Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ TĨNH
Nguyễn Công Tường Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG
Đinh Mạnh Tú Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: tudm@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Thị Minh Huệ Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HẬU GIANG
Phạm Duy Khương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÒA BÌNH
Bùi Thanh Hải Phụ trách CQTT ĐTCQ: Email: thanhhai@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HƯNG YÊN
Đỗ Thị Mai Ngoan Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KHÁNH HÒA
Phan Tiên Minh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: tienminhttxvn@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KIÊN GIANG
Lê Huy Hải Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KON TUM
Hoàng Cao Nguyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: caonguyenttx@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LAI CHÂU
Trần Văn Hoàng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Chu Quốc Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LẠNG SƠN
Đặng Thái Thuần Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: thuandt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LÀO CAI
Phạm Hồng Ninh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LONG AN
Trần Thanh Bình Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NAM ĐỊNH
Vũ Văn Đạt Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: datvv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NGHỆ AN
Nguyễn Văn Nhật Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: nhatnv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH BÌNH
Ninh Đức Phương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: phuongnd@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH THUẬN
Thành Công Thử Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0259.3822764;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ THỌ
Lâm Thị Đại Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: dailt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ YÊN
Phan Văn Cường Phụ trách CQTT ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
Võ Mạnh Thành Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: thanhvm@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Trần Văn Tĩnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: trantinh176@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
Nguyễn Sỹ Thắng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: sithangttxvn@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NINH
Vũ Văn Đức Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: ducvv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Lý Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Nguyễn Trung Hiếu Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH SƠN LA
Nguyễn Hồng Cường Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH
Lê Đức Hoảnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THÁI BÌNH
Nguyễn Công Hải Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
Hoàng Thảo Nguyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: nguyenht@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THANH HÓA
Trịnh Duy Hưng Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THỪA THIÊN- HUẾ
Đỗ Văn Trưởng Phụ trách CQTT ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TIỀN GIANG
Nguyễn Minh Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TRÀ VINH
Huỳnh Phúc Sơn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TUYÊN QUANG
Vũ Quang Đán Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: dannq@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH LONG
Phạm Minh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH PHÚC
Nguyễn Trọng Lịch Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH YÊN BÁI
Đinh Đức Tưởng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ NAM
Lưu Thanh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: