Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại :
Máy fax :
Email :

CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Văn Cảnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 024.38254577; 0912252259
ĐTNR:
Email: canhnv@vnanet.vn canhnv@vnanet.vn
Ngô Thị Kim Anh Phó trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 024.38254577; 0912732579
ĐTNR:
Email: kimanhnt@vnanet.vn kimanhnt@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Đoàn Mạnh Dương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0254.3852613; 0918288164/0967437679
ĐTNR:
Email: duongdm@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hoàng Anh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 028.9305627; 0918922440
ĐTNR:
Email: anhtuanh@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH AN GIANG
Võ Thanh Sang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0296.3841963; 0939807888/0919421998
ĐTNR:
Email: sangvt@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẠC LIÊU
Huỳnh Thanh Sử Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0291.3824730 ; 0918466377
ĐTNR:
Email: suh@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC KẠN
Nguyễn Mạnh Hà Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0209.3870709 ; 0987585869
ĐTNR:
Email: manhhan@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC GIANG
Nguyễn Việt Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0204.3854528 ; 0915275917
ĐTNR:
Email: hungnv@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC NINH
Nguyễn Thái Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0222.3820941 ; 0903449986
ĐTNR:
Email: thaihungn@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẾN TRE
Trương Công Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0275.3822221; 0913.15.51.74
ĐTNR:
Email: tritc@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Dương Chí Tưởng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0271.3870454; 0978552976
ĐTNR:
Email: tuongdc@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Phạm Ly Kha Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0256.3525280; 0942194119
ĐTNR:
Email: lykhattx@gmail.com lykhattx@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
Nguyễn Sỹ Tuyên Phụ trách CQTT ĐTCQ: 0251.3822561; 0905.66.66.76
ĐTNR:
Email: tuyenns@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH THUẬN
Nguyễn Văn Thanh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0252.3829379; 0909.89.95.58
ĐTNR:
Email: thanhnv@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH CÀ MAU
Quách Kim Há Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0290.3831341; 0919163107
ĐTNR:
Email: haqk@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH CAO BẰNG
Nông Văn Đạt Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0206.3852152; 0912.75.39.80
ĐTNR:
Email: datnv@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH CẦN THƠ
Trần Ngọc Thiện Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0292.3826473; 0918396230
ĐTNR:
Email: thientn@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Văn Sơn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0236.3817036; 0914113489
ĐTNR:
Email: vanson@vnanet.vn sonbttxvn@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐẮK LĂK
Phan Anh Dũng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0262.3852275; 0914132503/0387399400
ĐTNR:
Email: dungpattx@gmail.com dungpattx@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Nguyễn Ngọc Minh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0261.3544505; 0394696868
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
Nguyễn Xuân Tiến Phụ trách CQTT ĐTCQ: 0215.3825153; 0915034115
ĐTNR:
Email: tiennx@vnanet.vn tiennx@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
Nguyễn Văn Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0277.3851367; 0913867298
ĐTNR:
Email: trinv@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI
Nguyễn Hoài Nam Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0269.3821460; 0914.00.64.69
ĐTNR:
Email: namnh@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ GIANG
Đào Thị Minh Tâm Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0219.3866203; 0982178686
ĐTNR:
Email: minhtamdt@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ TĨNH
Nguyễn Công Tường Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0239.3855561; 0912259621
ĐTNR:
Email: tuongnc@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG
Đinh Mạnh Tú Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0220.3852212; 0913596808
ĐTNR:
Email: tudm@vnanet.vn tudm@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Thị Minh Huệ Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0225.3842369; 0982602589/0912181729
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HẬU GIANG
Phạm Duy Khương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0293.3870952; 0977712333
ĐTNR:
Email: khuongpd@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÒA BÌNH
Bùi Thanh Hải Phụ trách CQTT ĐTCQ: 0218.3852032; 0903452586
ĐTNR:
Email: thanhhai@vnanet.vn thanhhai@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HƯNG YÊN
Đỗ Thị Mai Ngoan Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0221.3863859; 0912.59.40.89
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KHÁNH HÒA
Phan Tiên Minh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0258.3822769; 0913426996
ĐTNR:
Email: tienminhttxvn@gmail.com tienminhttxvn@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KIÊN GIANG
Lê Huy Hải Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0297.3863996; 0947089909
ĐTNR:
Email: hailh@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KON TUM
Hoàng Cao Nguyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0260.3861324; 0914021222
ĐTNR:
Email: caonguyenttx@gmail.com caonguyenttx@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LAI CHÂU
Trần Văn Hoàng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0213.3876533; 0969.26.11.66
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Chu Quốc Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0263.3822325; 0913297919
ĐTNR:
Email: hungcq@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LẠNG SƠN
Đặng Thái Thuần Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0205.3810080; 0913.20.21.35
ĐTNR:
Email: thuandt@vnanet.vn thuandt@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LÀO CAI
Phạm Hồng Ninh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0214.3824694; 0983262986
ĐTNR:
Email: ninh_ph@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LONG AN
Trần Thanh Bình Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0272.3826305; 0909203866
ĐTNR:
Email: binhttvna@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NAM ĐỊNH
Vũ Văn Đạt Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0228.3649405; 0978939117
ĐTNR:
Email: datvv@vnanet.vn datvv@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NGHỆ AN
Nguyễn Văn Nhật Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0238.3842988; 0913352448
ĐTNR:
Email: nhat_nv@vnanet.vn nhatnv@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH BÌNH
Ninh Đức Phương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0229.3873364; 0915316089
ĐTNR:
Email: phuongnd@vnanet.vn phuongnd@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH THUẬN
Thành Công Thử Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0259.3822764; 0963377585;
ĐTNR:
Email: thutc@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ THỌ
Lâm Thị Đại Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0210.3846314; 0949232832
ĐTNR: 0211.3830913
Email: dailt@vnanet.vn dailt@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ YÊN
Phạm Văn Cường Phụ trách CQTT ĐTCQ: 0257.3842526; 0914734477/0379310616
ĐTNR:
Email: cuongpv@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
Võ Mạnh Thành Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0232.3822243; 0913.29.53.46
ĐTNR:
Email: thanhvm@vnanet.vn thanhvm@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Trần Văn Tĩnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0235.3852894; 0905159553
ĐTNR:
Email: trantinh176@gmail.com trantinh176@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
Nguyễn Sỹ Thắng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0255.3822987; 0913432035
ĐTNR:
Email: sithangttxvn@gmail.com sithangttxvn@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NINH
Vũ Văn Đức Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0203.3835783; 0904.55.89.77
ĐTNR:
Email: ducvv@vnanet.vn ducvv@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Lý Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0233.3852444; 0987760430
ĐTNR:
Email: lynv@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Nguyễn Trung Hiếu Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0299.3821703; 0977.55.08.80
ĐTNR:
Email: hieu_nt@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH SƠN LA
Nguyễn Hồng Cường Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0212.3852267; 0916.85.68.67
ĐTNR:
Email: cuong_nh@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH
Lê Đức Hoảnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0276.3822406; 0913955319
ĐTNR:
Email: hoanhld@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THÁI BÌNH
Nguyễn Công Hải Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0227.3831495; 0915639122
ĐTNR:
Email: hainc@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
Hoàng Thảo Nguyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0208.3855604; 0913394491
ĐTNR:
Email: nguyenht@vnanet.vn nguyenht@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THANH HÓA
Trịnh Duy Hưng Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0237.3852334; 0916559489
ĐTNR:
Email: hung_td@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THỪA THIÊN- HUẾ
Đỗ Văn Trưởng Phụ trách CQTT ĐTCQ: 0234.3822183; 0987929052
ĐTNR:
Email: truongdv@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TIỀN GIANG
Nguyễn Minh Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0273.3879395; 0938044437
ĐTNR: 0273.256108
Email: trinm@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TRÀ VINH
Huỳnh Phúc Sơn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0294.3858745; 0944145560
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TUYÊN QUANG
Vũ Quang Đán Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0207.3822486; 0904106379
ĐTNR:
Email: dannq@vnanet.vn dannq@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH LONG
Phạm Minh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0270.3823236; 0978482229
ĐTNR:
Email: tuanpm@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH PHÚC
Nguyễn Trọng Lịch Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0211.3861308; 0913642079
ĐTNR:
Email: lichnt@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH YÊN BÁI
Đinh Đức Tưởng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0216.3852493; 0912220681
ĐTNR:
Email: tuong_dd@vnanet.vn
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ NAM
Lưu Thanh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0226.3852233; 0903606686
ĐTNR:
Email: tuanlt@vnanet.vn