Thứ sáu, ngày 22/03/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại :
Máy fax :
Email :

CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Văn Cảnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 024.38254577; 0912252259
ĐTNR:
Email: vancanhttxvn@yahoo.com
Ngô Thị Kim Anh Phó trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 024.38254577; 0912732579
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hoàng Anh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 028.9305627; 0918922440
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH AN GIANG
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Đoàn Mạnh Dương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0254.3852613; 0918288164
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẠC LIÊU
Huỳnh Thanh Sử Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0291.3824730 ; 0918466377
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC GIANG
Nguyễn Việt Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0204.3854528 ; 0915275917
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC KẠN
Nguyễn Mạnh Hà Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0209.3870709 ; 0988526934
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC NINH
Nguyễn Thái Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0222.3820941 ; 0903449986
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẾN TRE
Trương Công Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0275.3822221; 0913.15.51.74
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Nguyễn Văn Việt Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0274.3822401; 0918088722
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Phạm Ly Kha Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0256.3525280; 0942194119
ĐTNR:
Email: lykhattx@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
Dương Chí Tưởng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0271.3870454; 0973.72.34.01
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH THUẬN
Nguyễn Văn Thanh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0252.3829379; 0909.89.95.58
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH CÀ MAU
Quách Kim Há Phụ trách CQTT ĐTCQ: 0290.3831341; 0919163107
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH CAO BẰNG
Nông Văn Đạt Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0206.3852152; 0912.75.39.80
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH CẦN THƠ
Trần Ngọc Thiện Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0292.3826473; 0918396230
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Văn Sơn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0236.3817036; 0905113567
ĐTNR:
Email: vansondng@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐẮK LĂK
Nguyễn Quang Huy Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0262.3852275; 0913496776
ĐTNR: 0262.3857658
Email: quanghuyttxvn@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Phan Anh Dũng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0261.3544505; 0387399400/0385511119
ĐTNR:
Email: dungpattx@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
Nguyễn Xuân Tiến Phụ trách CQTT ĐTCQ: 0215.3825153; 0915034115
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Sỹ Tuyên Phụ trách CQTT ĐTCQ: 0251.3822561; 0905.66.66.76
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
Nguyễn Văn Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0277.3851367; 0913867298
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI
Nguyễn Hoài Nam Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0269.3821460; 0914.00.64.69
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ GIANG
Đào Thị Minh Tâm Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0219.3866203; 0982178686
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ TĨNH
Nguyễn Công Tường Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0239.3855561; 0912259621
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG
Đinh Mạnh Tú Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0220.3852212; 0913596808
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Thị Minh Huệ Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0225.3842369; 0912.18.17.29
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HẬU GIANG
Phạm Duy Khương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0293.3870952; 0977712333
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÒA BÌNH
Nhan Hữu Sinh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0218.3852032; 0904114487
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HƯNG YÊN
Đỗ Thị Mai Ngoan Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0221.3863859; 0912.59.40.89
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KHÁNH HÒA
Phan Tiên Minh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0258.3822769; 0913426996
ĐTNR:
Email: tienminhttxvn@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KIÊN GIANG
Lê Huy Hải Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0297.3863996; 0947089909
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KON TUM
Hoàng Cao Nguyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0260.3861324; 0914021222
ĐTNR:
Email: caonguyenttx@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LAI CHÂU
Trần Văn Hoàng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0213.3876533; 0969.26.11.66
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Chu Quốc Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0215.3825153; 0913297919
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LẠNG SƠN
Đặng Thái Thuần Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0205.3810080; 0913.20.21.35
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LÀO CAI
Phạm Hồng Ninh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0214.3824694; 0983262986
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LONG AN
Trần Thanh Bình Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0272.3826305; 0909203866
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NAM ĐỊNH
Vũ Văn Đạt Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0228.3649405; 0978939117
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NGHỆ AN
Nguyễn Văn Nhật Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0238.3842988; 0913352448
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH BÌNH
Ninh Đức Phương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0229.3873364; 0915316089
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH THUẬN
Thành Công Thử Phụ trách CQTT ĐTCQ: 0259.3823739;
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ THỌ
Lâm Thị Đại Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0210.3846314; 0949232832
ĐTNR: 0211.3830913
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH PHÚ YÊN
Đoàn Thế Lập Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0257.3842526; 0913419565
ĐTNR: 0257.3826989
Email: thelapttx@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
Võ Mạnh Thành Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0232.3822243; 0913.29.53.46
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Trần Văn Tĩnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0905159553
ĐTNR:
Email: trantinh176@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
Nguyễn Sỹ Thắng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0255.3822987; 0913432035
ĐTNR:
Email: sithangttxvn@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NINH
Vũ Văn Đức Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0203.3835783; 0904.55.89.77
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Lý Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0987760430
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Nguyễn Trung Hiếu Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0299.3821703; 0977.55.08.80
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH SƠN LA
Nguyễn Hồng Cường Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0212.3852267; 0916.85.68.67
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH
Lê Đức Hoảnh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0276.3831495; 0913.95.53.19
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THÁI BÌNH
Nguyễn Công Hải Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0227.3831495; 0915639122
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
Hoàng Thảo Nguyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0208.3855604; 0913394491
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THANH HÓA
Trịnh Duy Hưng Phụ trách Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0237.3852334; 0916559489
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH THỪA THIÊN- HUẾ
Trần Quốc Việt Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0234.3822183; 0913495777
ĐTNR: 0234.3828139
Email: quocviet.ttxvn@gmail.com
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TIỀN GIANG
Nguyễn Minh Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0273.3879395; 0938044437
ĐTNR: 0273.256108
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TRÀ VINH
Huỳnh Phúc Sơn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0294.3858745; 0944145560
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TUYÊN QUANG
Vũ Quang Đán Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0207.3822486; 0904106379
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH LONG
Phạm Minh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0270.3823236; 0978482229
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH PHÚC
Nguyễn Trọng Lịch Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0211.3861308; 0913642079
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH YÊN BÁI
Đinh Đức Tưởng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0216.3852493; 0912220681
ĐTNR:
Email:
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HÀ NAM
Lưu Thanh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0903606686
ĐTNR:
Email: