Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài


Địa chỉ :
Số điện thoại :
Máy fax :
Email :

CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BẮC KINH (TRUNG QUỐC)
Đặng Tiến Trung Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnabej@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI HONG KONG (TRUNG QUỐC)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TOKYO (NHẬT BẢN)
Đào Thanh Tùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnatok@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SEOUL (HÀN QUỐC)
Trần Thị Khánh Vân Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnasou@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BANGKOK (THÁI LAN)
Trần Ngọc Quang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnabak@vnanet.vn;
Nguyễn Thị Đỗ Sinh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 2420; Email: nguyendosinhttx@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI JAKARTA (INDONESIA)
Nguyễn Hữu Chiến Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnajak@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI VIÊNG CHĂN (LÀO)
Phạm Văn Kiên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnakpo@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PHNOM PENH (CAMPUCHIA)
Trần Ngọc Long Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnacpc@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI NEW DELHI (ÂN ĐỘ)
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI MOSKVA (NGA)
Bùi Duy Trinh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnamos@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PARIS (PHÁP)
Nguyễn Thu Hà Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnapar@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BERLIN (ĐỨC)
Trần Mạnh Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaber@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Phạm Hoài Nam Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaach@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI ALGIERS (ALGERIA)
Nguyễn Tấn Đạt Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaalg@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BRUSSELS (BỈ)
Nguyễn Thị Hương Giang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnabru@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI CAIRO (AI CẬP)
Nguyễn Văn Trường Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnacai@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI KUALA LUMPUR (MALAYSIA)
Lê Hằng Linh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnamal@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI GENEVA ( THỤY SĨ)
Nguyễn Thị Tố Uyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnagev@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI LA HABANA (CUBA)
Vũ Lê Hà Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnahab@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI LONDON ( VƯƠNG QUỐC ANH)
Nguyễn Thị Minh Hợp Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnalud@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI MEXICO CITY (MEXICO)
Lưu Việt Hùng Phụ trách CQTT ĐTCQ: Email: vnamex@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI NEW YORD (MỸ)
Nguyễn Hải Vân Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnapny@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI WASHINGTON D.C (MỸ)
Đặng Thị Thu Huyền Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnawas@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI OTTAOA (CANADA)
Vũ Thị Hương Giang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaowt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PRETORIA (NAM PHI)
Lại Hồng Minh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaprt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI ROME (ITALY)
Dương Thị Thanh Hoa Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnarom@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SYDNEY (AUSTRALIA)
Nguyễn Minh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnasyd@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SINGAPORE CITY (SINGAPO)
Nguyễn Thị Thúy Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnasgp@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TEL AVIV (ISRAEL)
Lê Vũ Hội Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaisr@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PRAHA (SÉC)
Nguyễn Hồng Kỳ Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnacze@vnanet.vn;