Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài


Địa chỉ :
Số điện thoại :
Máy fax :
Email :

CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BẮC KINH (TRUNG QUỐC)
Chu Công Tuyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: chucongtuyen@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI HONG KONG (TRUNG QUỐC)
Mạc Thị Luyện Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaphk@vnanet.vn; luyenmac79@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TOKYO (NHẬT BẢN)
Nguyễn Thị Tuyến Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnatok@vnanet.vn; camtuyennguyen@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SEOUL (HÀN QUỐC)
Trần Thị Khánh Vân Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnasou@vnanet.vn; thaivan@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BANGKOK (THÁI LAN)
Nguyễn Đỗ Sinh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnabak@vnanet.vn; nguyendosinhttx@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI JAKARTA (INDONESIA)
Đỗ Quyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: doquyen@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI VIÊNG CHĂN (LÀO)
Bùi Xuân Tú Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnakpo@vnanet.vn; tubx@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PHNOM PENH (CAMPUCHIA)
Huỳnh Văn Thảo Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnancpc@vnanet.vn; huynhthaovna@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI NEW DELHI (ÂN ĐỘ)
Nguyễn Thị Ngọc Thúy Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnadli@vnanet.vn; ngocthuyvna@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI MOSKVA (NGA)
Bùi Duy Trinh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnamos@vnanet.vn; bdtrinh_vnayahoo.com.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PARIS (PHÁP)
Nguyễn Thu Hà Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnapar@vnanet.vn; ;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BERLIN (ĐỨC)
Nguyễn Thu Hằng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 2246; Email: hangnc@yahoo.com; hangnt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Đào Diệu Hương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: huongdd@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI ALGIERS (ALGERIA)
Huỳnh Trung Khánh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaalg@vnanet.vn; trungkhanh80gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BRUSSELS (BỈ)
Nguyễn Thị Hương Giang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnabru@vnanet.vn; ;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI CAIRO (AI CẬP)
Nguyễn Văn Trường Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnacai@vnanet.vn; ;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI KUALA LUMPUR (MALAYSIA)
Lê Hằng Linh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnamal@vnanet.vn; ;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI GENEVA ( THỤY SĨ)
Nguyễn Anh Hiển Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnagev@vnanet.vn; hiennguyenvna@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI LA HABANA (CUBA)
Lưu Việt Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnamex@vnanet.vn; ;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI LONDON ( VƯƠNG QUỐC ANH)
Nguyễn Thị Minh Hợp Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnalud@vnanet.vn; hopvnlaw@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI MEXICO CITY (MEXICO)
Trương Phi Hùng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnamex@vnanet.vn; hunggautomotive@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI NEW YORD (MỸ)
Trần Thanh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnapny@vnanet.vn; tranthanhtuanvna@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI WASHINGTON D.C (MỸ)
Nguyễn Kiều Trang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnawas@vnanet.vn; kieutrangvna@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI OTTAOA (CANADA)
Phạm Hà Linh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaowt@vnanet.vn; ;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PRETORIA (NAM PHI)
Lại Hồng Minh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaprt@vnanet.vn; minh1412@vngmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI ROME (ITALY)
Dương Thị Thanh Hoa Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnarom@vnanet.vn; dtthoavna2011@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SYDNEY (AUSTRALIA)
Vũ Thị Thanh Tú Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnasyd@vnanet.vn; thanhtuttx210@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI SINGAPORE CITY (SINGAPO)
Đỗ Thị Hồng Vân Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: hongvanttx@gmail.com;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TEL AVIV (ISRAEL)
Lê Vũ Hội Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnaisr@vnanet.vn; ;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PRAHA (CỘNG HÒA CZECH)
Bùi Ngọc Biên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: vnacze@vnanet.vn; ngocbien2812@gmail.com;