Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên là đơn vị trực thuộc TTXVN có chức năng đại diện cho TTXVN tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và 05 tỉnh Tây Nguyên; đồng thời được Tổng Giám đốc TTXVN ủy quyền quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trưởng của Ngành về công tác thông tin và các mặt công tác khác trên địa bàn quản lý;

Địa chỉ : Số 28 Lê Thánh Tôn -TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : 0236.3817665
Máy fax : 0236.3822046
Email : vpdanang@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Việt Dũng Giám đốc ĐTCQ:
Ngô Anh Văn Giám đốc ĐTCQ: Email: ngoanhvanttxvn@gmail.com;
Nguyễn Quốc Viễn Phó giám đốc ĐTCQ: Email: quocvienttxvn@yahoo.com;
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Phạm Thị Thủy Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: phamthithuyttxvn@gmail.com;
Ngô Xuân Tú Tổ trưởng ĐTCQ:
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Đồng Thị Tuyết Lan Phó trưởng phòng ĐTCQ:
Vương Quốc Anh Tiến Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: quoctienttxvn@gmail.com;
PHÒNG QUẢN LÝ CQTT
PHÒNG PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Văn Sang Trưởng phòng ĐTCQ: Email: ptttdn.ttxvn@gmail.com;
Hồ Thị Sự Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: suttxvn@gmail.com;
TRUNG TÂM IN
Đỗ Đức Toàn Trưởng trung tâm ĐTCQ: Email: toanttxdn@gmail.com;
Nguyễn Khoa Hiến Phó trưởng trung tâm ĐTCQ: Email: khoahienttxdn@gmail.com;
Vũ Hồng Hà Tổ trưởng ĐTCQ: Email: vuhongha111973@gmail.com;
Nguyễn Thanh Sơn Tổ trưởng ĐTCQ: Email: sonttxgraphic@gmail.com;
Hoàng Thanh Tú Tổ trưởng ĐTCQ: Email: anhtuttx@gmail.com;
TRUNG TÂM ẢNH
Phạm Phú Nhẫn Phó trưởng trung tâm ĐTCQ: Email: nhandienphong@yahoo.com;