Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên là đơn vị trực thuộc TTXVN có chức năng đại diện cho TTXVN tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và 05 tỉnh Tây Nguyên; đồng thời được Tổng Giám đốc TTXVN ủy quyền quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trưởng của Ngành về công tác thông tin và các mặt công tác khác trên địa bàn quản lý;

Địa chỉ : Số 28 Lê Thánh Tôn - quận Hải Châu -TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (+84 236) 3821440
Máy fax : (+84 236) 3822046
Email : vpdanang@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Việt Dũng Giám đốc ĐTCQ: Email: dung_nv@vnanet.vn;
Nguyễn Văn Sơn Phó giám đốc ĐTCQ: Email: son_nv@vnanet.vn;
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Phạm Thị Thủy Trưởng phòng ĐTCQ: Email: phamthithuyttxvn@gmail.com; thuypt@vnanet.vn;
Phạm Phú Nhẫn Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: nhandienphong@yahoo.com; nhanpp@vnanet.vn;
Ngô Xuân Tú Tổ trưởng ĐTCQ:
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Vương Quốc Anh Tiến Trưởng phòng ĐTCQ: Email: quoctienttxvn@gmail.com;
Đồng Thị Tuyết Lan Phó trưởng phòng ĐTCQ:
PHÒNG QUẢN LÝ CQTT
PHÒNG PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Văn Sang Trưởng phòng ĐTCQ: Email: ptttdn.ttxvn@gmail.com; sangnv@vnanet.vn;
TRUNG TÂM IN
Nguyễn Khoa Hiến Phó trưởng trung tâm ĐTCQ: Email: khoahienttxdn@gmail.com; hiennk@vnanet.vn;
Vũ Hồng Hà Tổ trưởng ĐTCQ: Email: vuhongha111973@gmail.com;
Nguyễn Thanh Sơn Tổ trưởng ĐTCQ: Email: sonttxgraphic@gmail.com;
Hoàng Thanh Tú Tổ trưởng ĐTCQ: Email: anhtuttx@gmail.com;
TRUNG TÂM ẢNH