Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Cơ quan TTTXVN khu vực phía Nam

Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam là đơn vị trực thuộc TTXVN có chức năng đại diện cho TTXVN tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Nam từ Ninh Thuận trở vào; đồng thời được Tổng Giám đốc ủy quyền quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương của ngành về công tác thông tin và các mặt công tác khác trên địa bàn quản lý.

Địa chỉ : Số 116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai - Q3 - Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại : 028.39305921
Máy fax : 028.39303414
Email : vphcm@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Quốc Tuấn Giám đốc ĐTCQ: 8213; 028.39309452; 0903745413
ĐTNR: 028.38943502
Email: quoctuan@vnanet.vn
Phan Văn Đông Phó giám đốc ĐTCQ: 8362; 028.39303272; 0919177075
ĐTNR: 063.3502590
Email: dongpv@vnanet.vn
Trần Tràng Dương Phó giám đốc ĐTCQ: 8231; 028.39308996; 0903100622
ĐTNR:
Email: duongtt@vnanet.vn duongphoto@gmail.com
Phan Trọng Hải Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: 8241; 028.39304958; 0913896800
ĐTNR:
Email: phantronghai1958@yahoo.com
Trần Thị Thu Minh Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: 0983678186
ĐTNR: 024.37533380
Email: minhttt@vnanet.vn lamminhvna@yahoo.com
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nguyễn Thị Hồng Lê Trưởng phòng ĐTCQ: 8208; 028.39304270; 0935222040
ĐTNR:
Email: hongle@vnanet.vn nguyenhongle1076@yahoo.com
Lê Bình Nam Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8233; 028.39306951; 0908137505
ĐTNR:
Email: binhnam@vnanet.vn namhoangquan@yahoo.com
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Đặng Tấn Tài Trưởng phòng ĐTCQ: 8263; 028.39306210; 0989064523
ĐTNR: 028.33902022
Email: taidang2478@yahoo.com taidang2478@yahoo.com
Nguyễn Thị Dung Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8202; 028.39306210; 0918372095
ĐTNR:
Email: nguyendungcvc@gmail.com nguyendungcvc@gmail.com
PHÒNG QUẢN LÝ CÁC CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ PHÍA NAM
Hoàng Văn Ngoạn Trưởng phòng ĐTCQ: 8207; 028.39304096; 0985843246
ĐTNR: 028.38914565
Email: thainguyenttvh@gmail.com thainguyenttvh@gmail.com
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Quốc Tuấn Giám đốc ĐTCQ: 8213; 0903745413
ĐTNR:
Email:
Đào Văn Hà Phó giám đốc ĐTCQ: 8361; 028.39309452; 0916585809
ĐTNR:
Email: tuanttxvn@yahoo.com.vn tuanttxvn@yahoo.com.vn
Lê Thanh Hiền Phó giám đốc ĐTCQ: 0907051166
ĐTNR:
Email: lehienpv@gmail.com lehienpv@gmail.com
Nguyễn Chí Phúc Phó giám đốc_CP ĐTCQ: 8203; 028.39304581; 0913147022
ĐTNR:
Email: nguyenphuc578@gmail.com nguyenphuc578@gmail.com
CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN
PHÒNG DỮ KIỆN - TƯ LIỆU TẠI TP. HCM
Trương Tấn Huấn Trưởng phòng ĐTCQ: 028.39300551; 0908474365
ĐTNR: 028.38617797
Email: truongtanhuan25@gmail.com truongtanhuan25@gmail.com
PHÒNG ẢNH
PHÒNG KỸ THUẬT