Thứ hai, ngày 17/06/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Cơ quan TTTXVN khu vực phía Nam

Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam là đơn vị trực thuộc TTXVN có chức năng đại diện cho TTXVN tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Nam từ Ninh Thuận trở vào; đồng thời được Tổng Giám đốc ủy quyền quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương của ngành về công tác thông tin và các mặt công tác khác trên địa bàn quản lý.

Địa chỉ : Số 116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai - Q3 - Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại : 028.39305921
Máy fax : 028.39303414
Email :
Giám đốc : Ông Nguyễn Quốc Tuấn
Điện thoại : 028.39309452
Di động : 0903745413
Điện thoại nhà riêng : 028.38943502
Email : tuanttxvn@yahoo.com.vn
Phó giám đốc : Ông Phan Văn Đông
Điện thoại : 028.39303272
Di động : 0919177075
Điện thoại nhà riêng : 063.3502590
Email : dongttxvntphcm@gmail.com
Phó giám đốc : Ông Trần Tràng Dương
Điện thoại : 028.39308996
Di động : 0903100622
Điện thoại nhà riêng :
Email : duongphoto@gmail.com
Trợ lý Giám đốc : Ông Phan Trọng Hải
Điện thoại : 028.39304958
Di động : 0913896800
Điện thoại nhà riêng :
Email : phantronghai1958@yahoo.com
Phó trưởng Cơ quan thường trú : Ông Lê Quang Nhựt
Điện thoại : 028.39304937
Di động : 0913719323
Điện thoại nhà riêng :
Email : nhutphotovn@gmail.com

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nguyễn Thị Hồng Lê Trưởng phòng ĐTCQ: 8208; 028.39304270; 0935222040
ĐTNR:
Email: nguyenhongle1076@yahoo.com
Lê Bình Nam Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8233; 028.39306951; 0908137505
ĐTNR:
Email: namhoangquan@yahoo.com
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Đặng Tấn Tài Trưởng phòng ĐTCQ: 8263; 028.39306210; 0989064523
ĐTNR: 028.33902022
Email: taidang2478@yahoo.com
Nguyễn Thị Dung Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8202; 028.39306210; 0918372095
ĐTNR:
Email: nguyendungcvc@gmail.com
PHÒNG QUẢN LÝ CÁC CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ PHÍA NAM
Hoàng Văn Ngoạn Trưởng phòng ĐTCQ: 8207; 028.39304096; 0985843246
ĐTNR: 028.38914565
Email: thainguyenttvh@gmail.com
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Quốc Tuấn Giám đốc ĐTCQ: 8213; 0903745413
ĐTNR:
Email:
Đào Văn Hà Phó giám đốc ĐTCQ: 8361; 028.39309452; 0916585809
ĐTNR:
Email: tuanttxvn@yahoo.com.vn
Nguyễn Chí Phúc Phó giám đốc_CP ĐTCQ: 8203; 028.39304581; 0913147022
ĐTNR:
Email: nguyenphuc578@gmail.com
CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN
PHÒNG DỮ KIỆN - TƯ LIỆU TẠI TP. HCM
Trương Tấn Huấn Trưởng phòng ĐTCQ: 028.39300551; 0908474365
ĐTNR: 028.38617797
Email: truongtanhuan25@gmail.com
Nguyễn Hữu Trịnh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8250; 028.39305922; 0902723040
ĐTNR:
Email: trinhcoco2000@gmail.com
PHÒNG ẢNH
PHÒNG KỸ THUẬT