Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam

Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam là đơn vị trực thuộc TTXVN có chức năng đại diện cho TTXVN tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Nam từ Ninh Thuận trở vào; đồng thời được Tổng Giám đốc ủy quyền quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương của ngành về công tác thông tin và các mặt công tác khác trên địa bàn quản lý.

Địa chỉ : Số 116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai - Q3 - Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại : 028.39305921
Máy fax : 028.39303414
Email : vphcm@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Quốc Tuấn Giám đốc ĐTCQ: 8213;
Phan Văn Đông Phó giám đốc ĐTCQ: 8362;
Trần Tràng Dương Phó giám đốc ĐTCQ: 8231; Email: duongphoto@gmail.com;
Phan Trọng Hải Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: 8241; Email: phantronghai1958@yahoo.com;
Trần Thị Thu Minh Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: Email: lamminhvna@yahoo.com;
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nguyễn Thị Hồng Lê Trưởng phòng ĐTCQ: 8208; Email: nguyenhongle1076@yahoo.com;
Lê Bình Nam Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8233; Email: namhoangquan@yahoo.com;
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Đặng Tấn Tài Trưởng phòng ĐTCQ: 8263; Email: taidang2478@yahoo.com;
Nguyễn Thị Dung Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8202; Email: nguyendungcvc@gmail.com;
PHÒNG QUẢN LÝ CÁC CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ PHÍA NAM
Hoàng Văn Ngoạn Trưởng phòng ĐTCQ: 8207; Email: thainguyenttvh@gmail.com;
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Quốc Tuấn Giám đốc ĐTCQ: 8213;
Đào Văn Hà Phó giám đốc ĐTCQ: 8361; Email: tuanttxvn@yahoo.com.vn;
Lê Thanh Hiền Phó giám đốc ĐTCQ: Email: lehienpv@gmail.com;
Nguyễn Chí Phúc Phó giám đốc_CP ĐTCQ: 8203; Email: nguyenphuc578@gmail.com;
CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN
PHÒNG DỮ KIỆN - TƯ LIỆU TẠI TP. HCM
Trương Tấn Huấn Trưởng phòng ĐTCQ: Email: truongtanhuan25@gmail.com;
PHÒNG ẢNH
PHÒNG KỸ THUẬT