Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam

Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam là đơn vị trực thuộc TTXVN có chức năng đại diện cho TTXVN tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Nam từ Ninh Thuận trở vào; đồng thời được Tổng Giám đốc ủy quyền quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương của ngành về công tác thông tin và các mặt công tác khác trên địa bàn quản lý.

Địa chỉ : Số 116 - 118 - 120 Nguyễn Thị Minh Khai - phường 6 - quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại : (+84 28) 39305921
Máy fax : (+84 28) 39303414
Email : vnahcm@fmail.vnn.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Quốc Tuấn Giám đốc ĐTCQ: 8213; Email: quoctuan@vnanet.vn;
Phan Văn Đông Phó giám đốc ĐTCQ: 8362; Email: dongpv@vnanet.vn;
Trần Tràng Dương Phó giám đốc ĐTCQ: 8231; Email: duongphoto@gmail.com; duongtt@vnanet.vn;
Trần Thị Thu Minh Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: Email: lamminhvna@yahoo.com; minhttt@vnanet.vn;
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nguyễn Thị Hồng Lê Trưởng phòng ĐTCQ: 8208; Email: honglenguyen1076@gmail.com; hongle@vnanet.vn;
Lê Bình Nam Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8233; Email: namhoangquan@yahoo.com; binhnam@vnanet.vn;
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Đặng Tấn Tài Trưởng phòng ĐTCQ: 8263; Email: taittxvn@gmail.com; taidt@vnanet.vn;
PHÒNG QUẢN LÝ CÁC CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ PHÍA NAM
Hoàng Văn Ngoạn Trưởng phòng ĐTCQ: 8207; Email: thainguyenttvh@gmail.com; ngoanhv01@vnanet.vn;
Nguyễn Văn Việt Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: vanvietttx@gmail.com; ;
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Quốc Tuấn Giám đốc ĐTCQ: 8213;
Đào Văn Hà Phó giám đốc ĐTCQ: 8361; Email: hadaovan1976@gmail.com; hadv@vnanet.vn;
Phạm Minh Tú Phó giám đốc ĐTCQ: 8213;
CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN
PHÒNG DỮ KIỆN - TƯ LIỆU TẠI TP. HCM
Trương Tấn Huấn Trưởng phòng ĐTCQ: Email: truongtanhuan25@gmail.com;
PHÒNG ẢNH
PHÒNG KỸ THUẬT
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Đoàn Mạnh Dương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: duongttxvn@gmail.com; duongdm@vnanet.vn/pxbr@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hoàng Anh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 028.39305627; Email: hoangtuanttx@gmail.com; anhtuanh@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH AN GIANG
Võ Thanh Sang Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: thanhsangttxvn@gmail.com; sangvt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẠC LIÊU
Danh Chanh Đa Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: chanhdattxvn@gmail.com; ;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BẾN TRE
Trương Công Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: truongcongtri2000@yahoo.com; tritc@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Dương Chí Tưởng Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: chituongvnews@gmail.com; tuongdc@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đậu Tất Thành Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: thanhdt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH THUẬN
Nguyễn Văn Thanh Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: ntnguyenthanh@gmail.com; thanhnv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH CÀ MAU
Quách Kim Há Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: quachkimhacm@gmail.com; haqk@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Trần Ngọc Thiện Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: ngocthienttxvn@gmail.com; thientn@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Sỹ Tuyên Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: sytuyenvna@gmail.com; tuyenns@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
Nguyễn Văn Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: trittxvn@gmail.com; trinv@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH HẬU GIANG
Phạm Duy Khương Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: ttxvnhaugiang@gmail.com; khuongpd@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH KIÊN GIANG
Lê Huy Hải Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: lehuyhai67@gmail.com; hailh@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH LONG AN
Trần Thanh Bình Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: thanhbinhpx@gmail.com; binhttvna@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH THUẬN
Thành Công Thử Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0259.3822764; Email: congthuttx@gmail.com; thutc@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Nguyễn Trung Hiếu Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: hieu_nt@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH
Phạm Thanh Tân Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: 0276.3822406; Email: thanhtanttxvn@gmail.com; ;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TIỀN GIANG
Nguyễn Minh Trí Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: mt_pxtg@yahoo.vn; trinm@vnanet.vn;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH TRÀ VINH
Huỳnh Phúc Sơn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: huynhphucson@gmail.com; ;
CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH LONG
Phạm Minh Tuấn Trưởng Cơ quan thường trú ĐTCQ: Email: minhtuanttxvn@gmail.com; tuanpm@vnanet.vn;