Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam - VINADATAXA

Sản xuất in các sản phẩm: Sách, báo, tạp chí, bản tin, Catalogue thương mại; các loại sách hướng dẫn (manuals, guide books); tem, nhãn bao bì…Kinh doanh xuất nhập khẩu giấy và các loại vật tư ngành in.

Địa chỉ : 70/342 Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39333097/ 024.35571770
Máy fax : 024.35571770
Email : vinadataxa@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Hoàng Tuấn Minh Giám đốc ĐTCQ: 024.35571768; 0983256756
ĐTNR: 024.32474497
Email: minhht@vnanet.vn
Nguyễn Thị Thu Hường Phó giám đốc ĐTCQ: 205; 024.35576080; 0904999518
ĐTNR:
Email: huongntt@vnanet.vn
Đỗ Xuân Thành Phó giám đốc ĐTCQ: 215; 024.35571768; 0903287119
ĐTNR:
Email: thanhdx@vnanet.vn
PHÂN XƯỞNG IN
Hà Tuấn Anh Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 113; 0984518451
ĐTNR:
Email:
Đinh Quang Đạt Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 0912151178
ĐTNR:
Email:
Nguyễn Trọng Hùng Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 0984679858
ĐTNR:
Email:
PHÒNG KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán trưởng kiêm ĐTCQ: 024.38255735/ 024.35576080; 0904999518
ĐTNR:
Email:
Cao Thị Thu Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.38255734; 0912264269
ĐTNR:
Email:
PHÒNG KINH DOANH
Nguyễn Thu Mai Trưởng phòng ĐTCQ: 024.38265248; 0904148010
ĐTNR: 024.38223007
Email:
Đào Nhật Mai Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.39330254; 0903471515
ĐTNR:
Email:
PHÒNG KẾ HOẠCH - SẢN XUẤT
Nguyễn Quốc Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 318; 0906035784
ĐTNR:
Email:
PHÂN XƯỞNG THÀNH PHẨM
Hoàng Văn Hải Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 215; 0986887242
ĐTNR:
Email:
Lương Thị Hạnh Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 215; 0984133283
ĐTNR:
Email:
Lê Anh Nguyên Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 215; 0902034970
ĐTNR:
Email:
PHÒNG CHẾ BẢN CTP
Nguyễn Trọng Tấn Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 321; 024.35575532; 0915442410
ĐTNR:
Email:
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Dương Thị Thư Trưởng phòng ĐTCQ: 214; 024.35571770; 0987489403
ĐTNR:
Email:
Đỗ Quốc Minh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 217; 024.35571770; 0913532961
ĐTNR:
Email:
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Quang Huy Trưởng phòng ĐTCQ: 319; 024.35571769; 0902555595
ĐTNR:
Email: huy_nq@vnanet.vn
Nguyễn Đăng Khoa Phó trưởng phòng ĐTCQ: 212; 0915635898
ĐTNR:
Email: Khoa_nd@vnanet.vn
Vũ Thị Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 212; 0979071582
ĐTNR:
Email: Van_vt@vnanet.vn
PHÂN XƯỞNG CƠ ĐIỆN
Ngô Hoàng Hà Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 229; 0913352550
ĐTNR:
Email: