Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam - VINADATAXA

Sản xuất in các sản phẩm: Sách, báo, tạp chí, bản tin, Catalogue thương mại; các loại sách hướng dẫn (manuals, guide books); tem, nhãn bao bì…Kinh doanh xuất nhập khẩu giấy và các loại vật tư ngành in.

Địa chỉ : 70/342 Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39333097/ 024.35571770
Máy fax : 024.35571770
Email : vinadataxa@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Hoàng Tuấn Minh Giám đốc ĐTCQ:
Nguyễn Thị Thu Hường Phó giám đốc ĐTCQ: 205;
Đỗ Xuân Thành Phó giám đốc ĐTCQ: 215;
PHÂN XƯỞNG IN
Hà Tuấn Anh Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 113;
Đinh Quang Đạt Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ:
Nguyễn Trọng Hùng Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ:
PHÒNG KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán trưởng kiêm ĐTCQ:
Cao Thị Thu Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ:
PHÒNG KINH DOANH
Nguyễn Thu Mai Trưởng phòng ĐTCQ:
Đào Nhật Mai Phó trưởng phòng ĐTCQ:
PHÒNG KẾ HOẠCH - SẢN XUẤT
Nguyễn Quốc Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 318;
PHÂN XƯỞNG THÀNH PHẨM
Hoàng Văn Hải Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 215;
Lương Thị Hạnh Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 215;
Lê Anh Nguyên Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 215;
PHÒNG CHẾ BẢN CTP
Nguyễn Trọng Tấn Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 321;
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
Dương Thị Thư Trưởng phòng ĐTCQ: 214;
Đỗ Quốc Minh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 217;
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Quang Huy Trưởng phòng ĐTCQ: 319;
Nguyễn Đăng Khoa Phó trưởng phòng ĐTCQ: 212;
Vũ Thị Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 212;
PHÂN XƯỞNG CƠ ĐIỆN
Ngô Hoàng Hà Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 229;