Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam - VINADATAXA

Sản xuất in các sản phẩm: Sách, báo, tạp chí, bản tin, Catalogue thương mại; các loại sách hướng dẫn (manuals, guide books); tem, nhãn bao bì…Kinh doanh xuất nhập khẩu giấy và các loại vật tư ngành in.

Địa chỉ : 70/342 Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - HN. VPĐD số 11 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - HN.
Số điện thoại : (+84 24) 38581222
Máy fax : (+84 24) 38249971 -35571770/ Web: vinadataxa.vn
Email : vinadataxa@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Hoàng Tuấn Minh Giám đốc ĐTCQ: 024.35571841/216; Email: minhht@vnanet.vn;
Nguyễn Thị Thu Hường Phó giám đốc ĐTCQ: 024.35571841/218; Email: huongntt@vnanet.vn;
Đỗ Xuân Thành Phó giám đốc ĐTCQ: 024.35571841/316; Email: thanhdx@vnanet.vn;
PHÂN XƯỞNG IN
Hà Tuấn Anh Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 024.35571841/113;
Đinh Quang Đạt Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 024.35571841/113;
Lưu Tiến Hải Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 024.35571841/113;
PHÒNG KẾ TOÁN
Cao Thị Thu Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.35571841/211;
Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán trưởng ĐTCQ:
PHÒNG KINH DOANH
Đào Nhật Mai Trưởng phòng ĐTCQ: 024.35571841/214;
PHÒNG KẾ HOẠCH
Nguyễn Quốc Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.35571841/318;
PHÂN XƯỞNG THÀNH PHẨM
Dương Thị Thư Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 024.35571841/215;
Trần Xuân Dương Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 024.35571841/215;
Lê Anh Nguyên Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 024.35571841/215;
PHÂN XƯỞNG CHẾ BẢN
Nguyễn Văn Kiện Phụ trách phòng ĐTCQ: 024.35571841/321;
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ VÀ KSCL
Hoàng Văn Hải Trưởng phòng ĐTCQ: 024.35571841/323;
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Đăng Khoa Trưởng phòng ĐTCQ: 024.35571769/319; Email: Khoa_nd@vnanet.vn;
Vũ Thị Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.35571769/319; Email: Van_vt@vnanet.vn;
PHÂN XƯỞNG CƠ ĐIỆN
Ngô Hoàng Hà Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 024.35571841/219;
Nguyễn Trung Dũng Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 024.35571841/219;
Nguyễn Khánh Hòa Phó quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 024.35571841/219;