Thứ năm, ngày 23/05/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Công ty TNHH MTV ITAXA

Sản xuất in các bản tin, tài liệu, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác của TTXVN đúng thời gian, đảm bảo chất lượng tốt phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của Ngành, đáp ứng nhu cầu in của các cá nhân, tổ chức, đơn vị ngoài Ngành và cung cấp các dịch vụ liên quan đến ngành in; Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ công nhân nghề in; Cung cấp các dịch vụ liên quan đến đào tạo, dạy nghề; Cho thuê văn phòng và cung cấp các dịch vụ cho thuê văn phòng,...

Địa chỉ : Số 122- 124 - 126 Nguyễn Thị Minh Khai - Q3 - Tp Hồ Chí Minh
Số điện thoại : 028.39306458 - 028.39304426 - 028.39303588
Máy fax : 028.39301501 - 028.39300326
Email :
Chủ tịch HĐTV : Ông Nguyễn Châu Phúc
Điện thoại : 028.39306826
Di động : 0913 924 580
Điện thoại nhà riêng :
Email : itanasc@yahoo.com
Giám đốc : Ông Nguyễn Đức Trọng
Điện thoại : 028.39303588
Di động : 0903360677
Điện thoại nhà riêng :
Email : trongnd@vnanet.vn
Phó giám đốc : Ông Nguyễn Tuấn Anh
Điện thoại : 028.39306799
Di động : 0902806666
Điện thoại nhà riêng :
Email : tuananh_itaxa@yahoo.com
Phó giám đốc : Ông Nguyễn Anh Kiệt
Điện thoại : 028.39306458
Di động : 0903884081
Điện thoại nhà riêng :
Email : anhkietqq@yahoo.com

PHÒNG KẾ TOÁN
Đặng Thị Ngọc Hiếu Kế toán trưởng ĐTCQ: 028.39303239; 0902159266
ĐTNR:
Email: dtngochieu76@yahoo.com
TRUNG TÂM DỊCH VỤ THÔNG TẤN
Lưu Thị Quỳnh Phương Giám đốc ĐTCQ: 028.39304182; 0909332265
ĐTNR:
Email: quynhphuongita@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINH
Vũ Hồng Quang Chủ tịch HĐQT ĐTCQ: 028.38294137; 0903814392
ĐTNR:
Email: hongquang2365@gmail.com
Trần Hưng Thái Giám đốc ĐTCQ: 028.38293922; 0988642488
ĐTNR:
Email: hungthai.diasinhco@gmail.com
NHÀ IN TTXVN
Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc ĐTCQ: 028.39306799; 0902806666
ĐTNR:
Email: tuananh_itaxa@yahoo.com
Nguyễn Đức Thảo Phó giám đốc ĐTCQ: 028.39303587; 0913806943
ĐTNR:
Email: thaond@itaxa.vn
PHÒNG KINH DOANH ITAXA
Dương Quốc Bảo Trưởng phòng ĐTCQ: 028.39303223; 0903783281
ĐTNR:
Email: quocbao@itaxa.vn
PHÂN XƯỞNG THIẾT KẾ VÀ CHẾ BẢN
Đỗ Thị Phan Anh Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 028.39303423; 0906877414
ĐTNR:
Email: phananhdo.itaxa@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH
Nguyễn Đình Thiện Trưởng phòng ĐTCQ: 028.39300377; 0903880196
ĐTNR:
Email: thien.itaxa@gmail.com
PHÒNG GIÁM SÁT
Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng ĐTCQ: 028.39309277; 0979594379
ĐTNR:
Email: minhnguyen99.ita@gmail.com
PHÒNG KỸ THUẬT
Nguyễn Trung Tú Trưởng phòng ĐTCQ: 028.39305016; 0913815427
ĐTNR:
Email: nttu@itaxa.vn
BAN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT IN
Nguyễn Trọng Hiếu Trưởng ban ĐTCQ: 028.39303587; 0913700504
ĐTNR:
Email: tronghieu.itaxa@gmail.com
PHÂN XƯỞNG OFFSET
Lê Thanh Quang Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 0903884857
ĐTNR:
Email: lequang2207@gmail.com
PHÂN XƯỞNG IN CUỘN
Nguyễn Công Đại Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 0918875175
ĐTNR:
Email: daiitaxa62@gmail.com
PHÂN XƯỞNG THÀNH PHẨM
Lê Văn Thới Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 0903849434
ĐTNR:
Email: levanthoi173@gmail.com
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ