Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Công ty TNHH MTV ITAXA

Sản xuất in các bản tin, tài liệu, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác của TTXVN đúng thời gian, đảm bảo chất lượng tốt phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của Ngành, đáp ứng nhu cầu in của các cá nhân, tổ chức, đơn vị ngoài Ngành và cung cấp các dịch vụ liên quan đến ngành in; Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ công nhân nghề in; Cung cấp các dịch vụ liên quan đến đào tạo, dạy nghề; Cho thuê văn phòng và cung cấp các dịch vụ cho thuê văn phòng,...

Địa chỉ : Số 122- 124 - 126 Nguyễn Thị Minh Khai - Q3 - Tp Hồ Chí Minh
Số điện thoại : 028.39306458 - 028.39304426 - 028.39303588
Máy fax : 028.39301501 - 028.39300326
Email : itaxa@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Châu Phúc Chủ tịch HĐTV ĐTCQ: 028.39306826; 0913924580
ĐTNR:
Email: phucnc@vnanet.vn
Nguyễn Đức Trọng Giám đốc ĐTCQ: 8266; 028.39303588; 0903360677
ĐTNR:
Email: trongnd@vnanet.vn
Nguyễn Tuấn Anh Phó giám đốc ĐTCQ: 028.39306799; 0902806666
ĐTNR:
Email: tuananhitaxa@vnanet.vn tuananh_itaxa@yahoo.com
Nguyễn Anh Kiệt Phó giám đốc ĐTCQ: 028.39306458; 0903884081
ĐTNR:
Email: kietna@vnanet.vn anhkietqq@yahoo.com
PHÒNG KẾ TOÁN
Đặng Thị Ngọc Hiếu Kế toán trưởng ĐTCQ: 028.39303239; 0902159266
ĐTNR:
Email: dtngochieu76@yahoo.com dtngochieu76@yahoo.com
TRUNG TÂM DỊCH VỤ THÔNG TẤN
Lưu Thị Quỳnh Phương Giám đốc ĐTCQ: 028.39304182; 0909332265
ĐTNR:
Email: quynhphuongita@gmail.com quynhphuongita@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINH
Vũ Hồng Quang Chủ tịch HĐQT ĐTCQ: 028.38294137; 0903814392
ĐTNR:
Email: hongquang2365@gmail.com hongquang2365@gmail.com
Trần Hưng Thái Giám đốc ĐTCQ: 028.38293922; 0988642488
ĐTNR:
Email: hungthai.diasinhco@gmail.com hungthai.diasinhco@gmail.com
NHÀ IN TTXVN
Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc ĐTCQ: 028.39306799; 0902806666
ĐTNR:
Email: tuananh_itaxa@yahoo.com tuananh_itaxa@yahoo.com
Nguyễn Đức Thảo Phó giám đốc ĐTCQ: 028.39303587; 0913806943
ĐTNR:
Email: thaond@itaxa.vn thaond@itaxa.vn
PHÂN XƯỞNG THIẾT KẾ VÀ CHẾ BẢN
Đỗ Thị Phan Anh Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 028.39303423; 0906877414
ĐTNR:
Email: phananhdo.itaxa@gmail.com phananhdo.itaxa@gmail.com
PHÒNG KINH DOANH ITAXA
Dương Quốc Bảo Trưởng phòng ĐTCQ: 028.39303223; 0903783281
ĐTNR:
Email: quocbao@itaxa.vn quocbao@itaxa.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH
Nguyễn Đình Thiện Trưởng phòng ĐTCQ: 028.39300377; 0903880196
ĐTNR:
Email: thiennd@vnanet.vn thien.itaxa@gmail.com
PHÒNG GIÁM SÁT
Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng ĐTCQ: 028.39309277; 0979594379
ĐTNR:
Email: minhnguyen99.ita@gmail.com minhnguyen99.ita@gmail.com
PHÒNG KỸ THUẬT
Nguyễn Trung Tú Trưởng phòng ĐTCQ: 028.39305016; 0913815427
ĐTNR:
Email: nttu@itaxa.vn nttu@itaxa.vn
BAN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT IN
Nguyễn Trọng Hiếu Trưởng ban ĐTCQ: 028.39303587; 0913700504
ĐTNR:
Email: tronghieu@vnanet.vn tronghieu.itaxa@gmail.com
PHÂN XƯỞNG OFFSET
Lê Thanh Quang Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 0903884857
ĐTNR:
Email: lequang2207@gmail.com lequang2207@gmail.com
PHÂN XƯỞNG IN CUỘN
Nguyễn Công Đại Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 0918875175
ĐTNR:
Email: daiitaxa62@gmail.com daiitaxa62@gmail.com
PHÂN XƯỞNG THÀNH PHẨM
Lê Văn Thới Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: 0903849434
ĐTNR:
Email: levanthoi173@gmail.com levanthoi173@gmail.com
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ