Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Công ty TNHH MTV ITAXA

Sản xuất in các bản tin, tài liệu, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác của TTXVN đúng thời gian, đảm bảo chất lượng tốt phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của Ngành, đáp ứng nhu cầu in của các cá nhân, tổ chức, đơn vị ngoài Ngành và cung cấp các dịch vụ liên quan đến ngành in; Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ công nhân nghề in; Cung cấp các dịch vụ liên quan đến đào tạo, dạy nghề; Cho thuê văn phòng và cung cấp các dịch vụ cho thuê văn phòng,...

Địa chỉ : Số 122- 124 - 126 Nguyễn Thị Minh Khai - Q3 - Tp Hồ Chí Minh
Số điện thoại : (+84 28) 39304426 - 39306456 - 39303425
Máy fax : (+84 28) 39393239 - 39301501
Email : itaxa@hcm.vnn.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Châu Phúc Chủ tịch HĐTV ĐTCQ: Email: phucnc@vnanet.vn;
Nguyễn Đức Trọng Giám đốc ĐTCQ: 8266; Email: trongnd@vnanet.vn;
Nguyễn Tuấn Anh Phó giám đốc ĐTCQ: Email: tuananh_itaxa@yahoo.com; tuananhitaxa@vnanet.vn;
Nguyễn Anh Kiệt Phó giám đốc ĐTCQ: Email: anhkietqq@yahoo.com; kietna@vnanet.vn;
PHÒNG KẾ TOÁN
Đặng Thị Ngọc Hiếu Kế toán trưởng ĐTCQ: Email: dtngochieu76@yahoo.com;
TRUNG TÂM DỊCH VỤ THÔNG TẤN
Lưu Thị Quỳnh Phương Giám đốc ĐTCQ: Email: quynhphuongita@gmail.com;
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINH
Vũ Hồng Quang Chủ tịch HĐQT ĐTCQ: Email: hongquang2365@gmail.com;
Trần Hưng Thái Giám đốc ĐTCQ: Email: hungthai.diasinhco@gmail.com;
NHÀ IN TTXVN
Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc ĐTCQ: Email: tuananh_itaxa@yahoo.com;
Nguyễn Đức Thảo Phó giám đốc ĐTCQ: Email: thaond@itaxa.vn;
PHÒNG KINH DOANH ITAXA
Dương Quốc Bảo Trưởng phòng ĐTCQ: Email: quocbao@itaxa.vn;
PHÒNG HÀNH CHÍNH
Nguyễn Đình Thiện Trưởng phòng ĐTCQ: Email: thien.itaxa@gmail.com; thiennd@vnanet.vn;
PHÒNG GIÁM SÁT
Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng ĐTCQ: Email: minhnguyen99.ita@gmail.com;
PHÒNG KỸ THUẬT
Nguyễn Trung Tú Trưởng phòng ĐTCQ: Email: nttu@itaxa.vn;
BAN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT IN
Nguyễn Trọng Hiếu Trưởng ban ĐTCQ: Email: tronghieu.itaxa@gmail.com; ;
PHÂN XƯỞNG OFFSET
Lê Thanh Quang Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: Email: lequang2207@gmail.com;
PHÂN XƯỞNG IN CUỘN
Nguyễn Công Đại Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: Email: daiitaxa62@gmail.com;
PHÂN XƯỞNG THÀNH PHẨM
Lê Văn Thới Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: Email: levanthoi173@gmail.com;
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ
PHÂN XƯỞNG THIẾT KẾ VÀ CHẾ BẢN
Đỗ Thị Phan Anh Quản đốc phân xưởng ĐTCQ: Email: phananhdo.itaxa@gmail.com;