Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Nhà xuất bản Thông tấn

Xuất bản chuyên ngành Thông tấn, thông tin báo chí, có chức năng biên soạn, xuất bản và phát hành các loại ấn phẩm phục vụ công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền đối nội, đối ngoại về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 9332279
Máy fax : (+84 24) 39332276
Email : nhaxuatbanthongtan@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Lê Thị Thu Hương Tổng biên tập ĐTCQ: 3279; Email: thu_huong@vnanet.vn;
Phùng Thị Mỹ Giám đốc ĐTCQ: 3275; Email: mypt@vnanet.vn;
PHÒNG KẾ HOẠCH
Trịnh Lê Nam Trưởng phòng ĐTCQ: 3275; Email: namkhanhvna@gmail.com; lenam@vnanet.vn;
PHÒNG TỔNG HỢP
Bùi Thị Phương Thảo Trưởng phòng ĐTCQ: 3278; Email: buithao1188@gmail.com; thaobtp@vnanet.vn;
Lê Thanh Nga Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3275; Email: thanhngattxvn99@yahoo.com.vn; lethanhnga@vnanet.vn;
PHÒNG BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Bích Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: ngocbichbtv@gmail.com; nguyenngocbich@vnanet.vn;
PHÒNG XUẤT BẢN
CHI NHÁNH NXB THÔNG TẤN TẠI TP. HCM