Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Nhà xuất bản Thông tấn

Xuất bản chuyên ngành Thông tấn, thông tin báo chí, có chức năng biên soạn, xuất bản và phát hành các loại ấn phẩm phục vụ công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền đối nội, đối ngoại về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Địa chỉ : Số 79 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.39332279
Máy fax : 024.39332276
Email : nhaxuatbanthongtan@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Lê Thị Thu Hương Tổng biên tập ĐTCQ: 3279; 024.39332279; 0904240658
ĐTNR: 024.36281166
Email: huongltt@vnanet.vn
Nguyễn Thế Sơn Giám đốc ĐTCQ: 3277; 024.39332621; 0985663168
ĐTNR:
Email: sonnt@vnanet.vn sonxbtt2014@gmail.com
Phùng Thị Mỹ Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3275; 024.39332560; 0989552844
ĐTNR: 024.38471788
Email: mypt@vnanet.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐỀ TÀI
Trịnh Lê Nam Trưởng phòng ĐTCQ: 3275; 024.39332281; 0918483236
ĐTNR: 024.37623238
Email: namtl@vnanet.vn namkhanhvna@gmail.com
PHÒNG TỔNG HỢP
Bùi Thị Phương Thảo Trưởng phòng ĐTCQ: 3278; 024.39332279; 0988301188
ĐTNR: 024.38632840
Email: thaobtp@vnanet.vn buithao1188@gmail.com
Lê Thanh Nga Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3275; 024.39332279; 0904181209
ĐTNR: 024.62734451
Email: lethanhnga@vnanet.vn thanhngattxvn99@yahoo.com.vn
PHÒNG BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Bích Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0904551665
ĐTNR: 024.38268049
Email: nguyenngocbich@vnanet.vn ngocbichbtv@gmail.com
PHÒNG XUẤT BẢN
CHI NHÁNH NXB THÔNG TẤN TẠI TP. HCM
Phương Lam Giang Trưởng chi nhánh ĐTCQ: 8280; 028.39306471; 0913604838
ĐTNR: 028.38366768
Email: lgttxvn@gmail.com lgttxvn@gmail.com