Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam cho người nước ngoài thông qua hai ấn phẩm in là Tạp chí Vietnam Law & Legal Forum (01 số/ tháng), Bản dịch tiếng Anh của tờ Công báo – Official Gazette (12 số/ tháng) và Trang thông tin điện tử đăng tải nội dung tạp chí và danh mục các văn bản pháp luật đăng trên tờ Official Gazette tại địa chỉ http://vietnamlawmagazine.vn

Địa chỉ : Số 77- 79 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 38248670
Máy fax : (+84 24) 38248672 /Web: vietnamlawmagazine.vn
Email : vllf@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Cao Thị Mai Phượng Tổng biên tập ĐTCQ: 3281; Email: phuongctm@vnanet.vn;
Lê Hải Triều Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3281; Email: trieulh@vnanet.vn;
PHÒNG BIÊN TẬP - BIÊN DỊCH
Nguyễn Quỳnh Vân Trưởng phòng ĐTCQ: 3281; Email: vannq@vnanet.vn;
Vũ Thị Lý Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: lyvt@vnannet.vn;
PHÒNG TRỊ SỰ PHÁT HÀNH
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP HCM