Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học về lý luận nghiệp vụ thông tấn; tham mưu cho Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam về công tác bồi dưỡng cán bộ, viên chức đồng thời thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trong toàn ngành.

Địa chỉ : Số 11 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 39330540
Máy fax : (+84 24) 39332080
Email : trungtamdaotaottxvn@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Hồng Hạnh Giám đốc ĐTCQ: 3247; Email: honghanhttx@gmail.com ; hanhnh@vnanet.vn;
PHÒNG NGHIÊN CỨU NGHIỆP VỤ - NỘI SAN THÔNG TẤN
Nguyễn Thu Hiền Trưởng phòng ĐTCQ: 3436; Email: hienanh24@yahoo.com; nguyenthuhien@vnanet.vn;
PHÒNG ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Đào Thu Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3248; Email: daothuha@vnanet.vn;
CHI NHÁNH TTBDNVTT TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Nghiêm Sĩ Dũng Giám đốc Chi nhánh ĐTCQ: 8209; Email: sidung2002@gmail.com;
Phạm Quang Hùng Phó giám đốc Chi nhánh ĐTCQ: 8209; Email: quanghungvnews@gmail.com;