Thứ hai, ngày 17/06/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Thông tấn

Tham mưu giúp Tổng Giám đốc TTXVN trong việc nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của TTXVN theo phân công và ủy quyền; Trung tâm Hợp tác quốc tế thông tấn có tên gọi tắt là VNA8 và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Centre for International Cooperation of Vietnam News Agency; Trung tâm Hợp tác quốc tế thông tấn là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính, có con dấu và tài khoản riêng.

Địa chỉ : Số 8 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38265519
Máy fax : 024.38259617
Email :
Giám đốc : Bà Hà Ngọc Thúy
Điện thoại : 024.38265519
Di động : 0932268368
Điện thoại nhà riêng :
Email : ttxvna8@gmail.com
Phó giám đốc : Ông Nguyễn Trọng Hiếu
Điện thoại : 024.39332929
Di động : 0987393539
Điện thoại nhà riêng : 024.35533431
Email : hieunguyen.news@gmail.com
Phó giám đốc : Ông Võ Thanh Sơn
Điện thoại : 024.32669858
Di động : 0912126503
Điện thoại nhà riêng : 024.37531907
Email : vothanhson@vnanet.vn, voson1966@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Bùi Quang Thiều Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3271; 024.393331598; 0982926361
ĐTNR:
Email: buiquangthieuvna1961@gmail.com
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Bùi Thị Tiến Trưởng phòng ĐTCQ: 3262; 024.38266980; 0987562588
ĐTNR: 024.36622699
Email: tienkt.vna8@gmail.com
PHÒNG BẢO VỆ
Nguyễn Văn Bằng Trưởng phòng ĐTCQ: 3233; 024.38259619; 0989196466
ĐTNR: 024.36250462
Email: bangnv@vnanet.vn, banggiang_n@yahoo.com.vn
Nguyễn Văn Trị Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3233; 024.38259619; 0762265668
ĐTNR:
Email: nguyenvantrivna8@gmail.com
PHÒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng phòng ĐTCQ: 3326; 024.38250700; 0989559864
ĐTNR: 024.36620761
Email: tuanqn@vnanet.vn, quoctuanvn8@gmail.com
Trần Thị Ánh Hường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3326; 024.38250700; 0904355544
ĐTNR:
Email: huongtranvna8@gmail.com