Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Thông tấn

Tham mưu giúp Tổng Giám đốc TTXVN trong việc nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của TTXVN theo phân công và ủy quyền; Trung tâm Hợp tác quốc tế thông tấn có tên gọi tắt là VNA8 và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Centre for International Cooperation of Vietnam News Agency; Trung tâm Hợp tác quốc tế thông tấn là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính, có con dấu và tài khoản riêng.

Địa chỉ : Số 8 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 38265519
Máy fax : (+84 24) 38259617
Email : ttxvna8@gmail.com

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Hà Ngọc Thúy Giám đốc ĐTCQ: 3322; Email: thuyhn@vnanet.vn; hangocthuy1968@gmail.com; thuyhn@vnanet.vn;
Nguyễn Trọng Hiếu Phó giám đốc ĐTCQ: 3312; Email: hieunguyen.news@gmail.com; tronghieu@vnanet.vn;
Võ Thanh Sơn Phó giám đốc ĐTCQ: 3889; Email: voson1966@gmail.com; vothanhson@vnanet.vn;
Bùi Thị Tiến Phó giám đốc ĐTCQ: 3262; Email: tienkt.vna8@gmail.com; tienbt@vnanet.vn;
PHÒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng phòng ĐTCQ: 3326; Email: tuanqn@vnanet.vn, quoctuanvn8@gmail.com; tuanqn@vnanet.vn;
Trần Thị Ánh Hường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3838; Email: huongtranvna8@gmail.com; huongtta@vnanet.vn;
Đặng Xuân Kiêm Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3326; Email: xuankiemvna8@gmail.com; kiemdx@vnanet.vn;
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Nguyễn Văn Công Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3839; Email: vancongvna8@gmail.com; congnv@vnanet.vn;
Phạm Thị Quyên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3271; Email: phamquyenvna8@gmail.com; quyentp@vnanet.vn;
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Bùi Thị Tiến Trưởng phòng ĐTCQ: 3262; Email: tienkt.vna8@gmail.com;
Phạm Thị Thu Huyền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3262; Email: phamhuyen253@gmail.com; huyenpham@vnanet.vn;
PHÒNG BẢO VỆ
Nguyễn Văn Bằng Trưởng phòng ĐTCQ: 3233; Email: bangnv@vnanet.vn, banggiang2321@gmail.com; bangnv@vnanet.vn;
Nguyễn Trường Sơn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3233; Email: nguyentruongson197928@gmail.com; truongson@vnanet.vn;
Nguyễn Văn Trị Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3233; Email: nguyenvantrivna8@gmail.com; trivna8@vnanet.vn;