Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn

Xây dựng, phát triển, quản lý và khai thác hệ thống kỹ thuật thông tin chuyên ngành và hệ thống kỹ thuật hạ tầngnhằm phục vụ hoạt động nghiệp vụ thông tin của TTXVN.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 38252356
Máy fax : (+84 24) 38267447
Email : vnaservice@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Đức Vũ Giám đốc ĐTCQ: 3446; Email: vunguyenduc@vnanet.vn;
Nguyễn Văn Chinh Phó giám đốc ĐTCQ: 5559; Email: chinhnv@vnanet.vn;
Nguyễn Minh Sơn Phó giám đốc ĐTCQ: 3451; Email: sonnm@vnanet.vn;
Nguyễn Hồng Thái Phó giám đốc ĐTCQ: Email: nghongthai@vnanet.vn;
PHÒNG TỔNG HỢP
Lương Quốc Trung Trưởng phòng ĐTCQ: 2263; Email: trung@vnanet.vn;
PHÒNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Nguyễn Hồng Quyền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2363; Email: quyen2606@vnanet.vn;
PHÒNG QUẢN LÝ MẠNG THÔNG TIN
Đinh Anh Tuấn Trưởng phòng ĐTCQ: 2204; Email: tuanda@vnanet.vn;
Ngô Huy Hoàng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2365; Email: hoangnh@vnanet.vn;
PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Nguyễn Công Duẩn Tổ trưởng ĐTCQ: 2377; Email: guyenduanttxvn@gmail.com;
PHÒNG KHAI THÁC THÔNG TIN
Phạm Thái Phú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2344; Email: phamphu@vnanet.vn;
Phạm Hồng Sơn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2231; Email: sonpham@vnanet.vn - ktkt@vnanet.vn;
PHÒNG DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN
Mai Thị Thu Hiền Trưởng phòng ĐTCQ: 2362; Email: hien_mai01@yahoo.com; hienmt@vnanet.vn;
Lê Tố Chinh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2362;
Nguyễn Thanh Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2362; Email: thanhvan@baotintuc.vn; ;
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Nguyễn Hiền Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2265; Email: nguyenhienanh@vnanet.vn;
Vũ Thị Ngọc Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2265; Email: ngocvu@vnanet.vn;
PHÒNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
Nguyễn Tất Đạt Trưởng phòng ĐTCQ: 2387; Email: datnguyentat@vnanet.vn;
PHÒNG AN TOÀN MẠNG THÔNG TIN
Phạm Quang Tuyến Trưởng phòng ĐTCQ: 3979; Email: tuyenpq@vnanet.vn;
PHÒNG KỸ THUẬT TẠI TP.HCM
Nguyễn Minh Tâm Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8243; Email: tammn@vnanet.vn;
PHÒNG KỸ THUẬT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Phạm Minh Đức Trưởng phòng ĐTCQ: Email: ducpm@vnanet.vn;
PHÒNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
Nguyễn Quang Huy Trưởng phòng ĐTCQ: 2385; Email: huynq@vnanet.vn;
Nguyễn Tiến Hùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: nguyentienhung@vnanet.vn;