Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn

Xây dựng, phát triển, quản lý và khai thác hệ thống kỹ thuật thông tin chuyên ngành và hệ thống kỹ thuật hạ tầngnhằm phục vụ hoạt động nghiệp vụ thông tin của TTXVN.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38252931 / 024.39330053 / 024.39429708
Máy fax : 024.38267447
Email : vnaservice@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Tuấn Hùng Giám đốc ĐTCQ: 0903413489
ĐTNR: 024.39840717
Email: hungnt@vnanet.vn hungnt@vnanet.vn
Nguyễn Minh Sơn Phó giám đốc ĐTCQ: 3451; 024.39429721; 0903437159
ĐTNR: 024.35141755
Email: sonnm@vnanet.vn
Nguyễn Đức Vũ Phó giám đốc ĐTCQ: 3446; 024.39429721; 0912117911
ĐTNR:
Email: vunguyenduc@vnanet.vn
Nguyễn Quý Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: 2363; 0912151181
ĐTNR:
Email: quyn58@vnanet.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Lương Quốc Trung Trưởng phòng ĐTCQ: 2263; 0968646688
ĐTNR:
Email: trung@vnanet.vn
PHÒNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Nguyễn Hồng Thái Trưởng phòng ĐTCQ: 2363; 024.39333263; 0978 197 177
ĐTNR:
Email: nghongthai@vnanet.vn nghongthai@vnanet.vn
Nguyễn Hồng Quyền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2363; 024.39333263; 0904 138 558
ĐTNR:
Email: quyen2606@vnanet.vn quyen2606@vnanet.vn
PHÒNG QUẢN LÝ MẠNG THÔNG TIN
Đinh Anh Tuấn Trưởng phòng ĐTCQ: 2204; 024.38 253 960; 0903417794
ĐTNR: 024.39840727
Email: tuanda@vnanet.vn tuanda@vnanet.vn
Ngô Huy Hoàng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2365; 024.39331754; 0912491812
ĐTNR: 024.38636553
Email: hoangnh@vnanet.vn hoangnh@vnanet.vn
PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Nguyễn Văn Thuấn Trưởng phòng ĐTCQ: 2369; 0918962286
ĐTNR:
Email: thuanvn@vnanet.vn thuanttkt.hn@gmail.com
Nguyễn Công Duẩn Tổ trưởng ĐTCQ: 2377; 024.39721692;
ĐTNR:
Email: guyenduanttxvn@gmail.com guyenduanttxvn@gmail.com
PHÒNG KHAI THÁC THÔNG TIN
Nguyễn Thanh An Trưởng phòng ĐTCQ: 2344; 024.38256861; 0913 050 347
ĐTNR: 024.39432933
Email: thanhan@vnanet.vn thanhan@vnanet.vn
Phạm Thái Phú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2344; 024.38256861;
ĐTNR:
Email: phamphu@vnanet.vn
Phạm Hồng Sơn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2231; 024.38256861; 0913559820
ĐTNR:
Email: sonpham@vnanet.vn - ktkt@vnanet.vn sonpham@vnanet.vn - ktkt@vnanet.vn
PHÒNG DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN
Mai Thị Thu Hiền Trưởng phòng ĐTCQ: 0903 202 848
ĐTNR:
Email: hienmt@vnanet.vn hien_mai01@yahoo.com
Hoàng Duy Linh Trưởng phòng ĐTCQ: 2362; 024.39429709; 0903414843
ĐTNR:
Email: linhhd@vnanet.vn linhhd@vnanet.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Nguyễn Đăng Hùng Trưởng phòng ĐTCQ: 2265; 024.39331377; 0943309696
ĐTNR: 024.36270926
Email: taivuttkttt@vnanet.vn taivuttkttt@vnanet.vn
PHÒNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
Nguyễn Tất Đạt Trưởng phòng ĐTCQ: 2387;
ĐTNR:
Email: datnguyentat@vnanet.vn
PHÒNG AN TOÀN MẠNG THÔNG TIN
Phạm Quang Tuyến Trưởng phòng ĐTCQ: 3979; 024.39429720; 0913209279
ĐTNR:
Email: tuyenpq@vnanet.vn tuyenpq@vnanet.vn
PHÒNG KỸ THUẬT TẠI TP.HCM
Trần Đình Hiệp Trưởng phòng ĐTCQ: 8229; 028.39300158; 0908175671
ĐTNR: 028.39847251
Email: hieptran@vnanet.vn hieptran@vnanet.vn
Nguyễn Minh Tâm Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8243; 028.39300159; 0909444066
ĐTNR: 028.38161238
Email: tammn@vnanet.vn
Lê Minh Tú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8245; 028.39300159; 0903970039
ĐTNR: 028.35166724
Email: lmtudl@vnanet.vn lmtu@vnanet.vn
PHÒNG KỸ THUẬT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Phạm Minh Đức Trưởng phòng ĐTCQ: 0236.3849846; 0905110001
ĐTNR: 0236.3713320
Email: ducpm@vnanet.vn ducpm@vnanet.vn