Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn

Xây dựng, phát triển, quản lý và khai thác hệ thống kỹ thuật thông tin chuyên ngành và hệ thống kỹ thuật hạ tầngnhằm phục vụ hoạt động nghiệp vụ thông tin của TTXVN.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38252931 / 024.39330053 / 024.39429708
Máy fax : 024.38267447
Email : vnaservice@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Đức Vũ Giám đốc ĐTCQ: 3446;
Nguyễn Minh Sơn Phó giám đốc ĐTCQ: 3451;
PHÒNG TỔNG HỢP
Lương Quốc Trung Trưởng phòng ĐTCQ: 2263;
PHÒNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Nguyễn Hồng Thái Trưởng phòng ĐTCQ: 2363; Email: nghongthai@vnanet.vn;
Nguyễn Hồng Quyền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2363; Email: quyen2606@vnanet.vn;
PHÒNG QUẢN LÝ MẠNG THÔNG TIN
Đinh Anh Tuấn Trưởng phòng ĐTCQ: 2204; Email: tuanda@vnanet.vn;
Ngô Huy Hoàng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2365; Email: hoangnh@vnanet.vn;
PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Nguyễn Văn Thuấn Trưởng phòng ĐTCQ: 2369; Email: thuanttkt.hn@gmail.com;
Nguyễn Công Duẩn Tổ trưởng ĐTCQ: 2377; Email: guyenduanttxvn@gmail.com;
PHÒNG KHAI THÁC THÔNG TIN
Nguyễn Thanh An Trưởng phòng ĐTCQ: 2344; Email: thanhan@vnanet.vn;
Phạm Thái Phú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2344;
Phạm Hồng Sơn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2231; Email: sonpham@vnanet.vn - ktkt@vnanet.vn;
PHÒNG DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN
Mai Thị Thu Hiền Trưởng phòng ĐTCQ: Email: hien_mai01@yahoo.com;
Hoàng Duy Linh Trưởng phòng ĐTCQ: 2362; Email: linhhd@vnanet.vn;
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
PHÒNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
Nguyễn Tất Đạt Trưởng phòng ĐTCQ: 2387;
PHÒNG AN TOÀN MẠNG THÔNG TIN
Phạm Quang Tuyến Trưởng phòng ĐTCQ: 3979; Email: tuyenpq@vnanet.vn;
PHÒNG KỸ THUẬT TẠI TP.HCM
Nguyễn Minh Tâm Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8243;
Lê Minh Tú Phó trưởng phòng ĐTCQ: 8245; Email: lmtu@vnanet.vn;
PHÒNG KỸ THUẬT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Phạm Minh Đức Trưởng phòng ĐTCQ: Email: ducpm@vnanet.vn;