Thứ năm, ngày 23/05/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Phát triển truyền thông Thông tấn

Thực hiện chức năng tiếp thị, phát hành các sản phẩm thông tin, các dịch vụ quảng cáo trên các ấn phẩm, loại hình thông tin của TTXVN ở trong và ngoài nước; thực hiện các hoạt động xã hội, tổ chức sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của Thông tấn xã Việt Nam.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiêt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38254997
Máy fax : 024.39331009
Email :
Giám đốc : Ông Trần Ngọc Đình
Điện thoại : 024.38261846
Di động : 0913202402
Điện thoại nhà riêng : 024.36250884
Email : dinhtn@vnanet.vn
Phó giám đốc : Ông Đỗ Quốc Khánh
Điện thoại : 024.39411346
Di động : 0904117776
Điện thoại nhà riêng : 024.36251024
Email : khanhdq@vnanet.vn
Phó giám đốc : Ông Phạm Quang Ngãi
Điện thoại :
Di động : 0985379864
Điện thoại nhà riêng : 024.38625919
Email : phamquangngai@gmail.com
Phó giám đốc : Bà Đào Thị Phượng
Điện thoại : 024.39429719
Di động : 0913507045
Điện thoại nhà riêng : 024.35727189
Email : phuongdt@vnanet.vn
Phó giám đốc : Ông Ngô Thanh Sơn
Điện thoại : 024. 32668886
Di động : 0913209842
Điện thoại nhà riêng : 024.37166395
Email : sonngothanh@vnanet.vn, ngoson11thd@yahoo.com
Trợ lý Giám đốc : Ông Nguyễn Trọng Hiền
Điện thoại :
Di động : 0904535559
Điện thoại nhà riêng :
Email : nguyentronghien60@gmail.com

PHÒNG PHÁT HÀNH
Trần Xuân Hoàng Trưởng phòng ĐTCQ: 2203; 024.38254997; 0989647953
ĐTNR: 024.38348860
Email: hoangtx@vnanet.vn
Lê Doãn Đạt Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2203; 0915550654
ĐTNR:
Email:
Nguyễn Nam Hùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2203; 024.38254997; 0989090510
ĐTNR: 024.37568275
Email: namhungnguyenttx@gmail.com
PHÒNG TRUYỀN THÔNG
Bùi Minh Thu Phó giám đốc ĐTCQ: 3245; 024.39411347; 0912722215
ĐTNR: 024.37629895
Email: minhthuvna@gmail.com
Lê Khánh Thiện Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3245; 024.39411347; 0912751731
ĐTNR: 024.38227618
Email: khanhthienvna@gmail.com
Nguyễn Xuân Trường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3245; 0984678688
ĐTNR:
Email:
PHÒNG TỔNG HỢP
Hoàng Thị Mai Phương Trưởng phòng ĐTCQ: 2200; 024.38254997; 0912837499
ĐTNR: 024.36335183
Email: phuonghtm@vnanet.vn
Thái Thị Hảo Nhạn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2200; 024.38254997; 0989654799
ĐTNR: 024.37534761
Email:
PHÒNG KẾ TOÁN
Lê Thanh Nga Trưởng phòng ĐTCQ: 3395; 024.39331254; 0935982928
ĐTNR: 024.39783039
Email: ngaktvn@gmail.com
Hoàng Thị Huyền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3395; 024. 39331254; 0915222958
ĐTNR: 024.36473070
Email: hoanghuyenvna@gmail.com
Phạm Hồng Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2211; 024.38254997; 0935995368
ĐTNR: 024.36363477
Email: phamhongvanvna@gmail.com
PHÒNG TIẾP THỊ - QUẢNG CÁO