Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Phát triển truyền thông Thông tấn

Thực hiện chức năng tiếp thị, phát hành các sản phẩm thông tin, các dịch vụ quảng cáo trên các ấn phẩm, loại hình thông tin của TTXVN ở trong và ngoài nước; thực hiện các hoạt động xã hội, tổ chức sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của Thông tấn xã Việt Nam.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiêt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38254997
Máy fax : 024.39331009
Email : phathanh.ttx@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Ngô Thanh Sơn Giám đốc ĐTCQ: 3459; 024. 32668886; 0913209842
ĐTNR: 024.37166395
Email: thanhson@vnanet.vn
Phạm Quang Ngãi Phó giám đốc ĐTCQ: 0243.9336479; 0985379864
ĐTNR: 024.38625919
Email: ngaipq@vnanet.vn phamquangngai@gmail.com
Bùi Minh Thu Phó giám đốc ĐTCQ: 3245; 024.39429719; 0912722215
ĐTNR:
Email: minhthuvna@vnanet.vn
Nguyễn Trọng Hiền Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: 0904535559
ĐTNR:
Email: nguyentronghien@vnanet.vn nguyentronghien60@gmail.com
PHÒNG PHÁT HÀNH
Nguyễn Nam Hùng Trưởng phòng ĐTCQ: 2203; 024.38254997; 0989090510
ĐTNR:
Email: namhungnguyenttxvn@vnanet.vn namhungnguyenttx@gmail.com
Lê Doãn Đạt Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2203; 0915550654
ĐTNR:
Email: ledatttx@vnanet.vn ledatttx@gmail.com
PHÒNG TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Xuân Trường Phụ trách phòng ĐTCQ: 3245; 024.38254997; 0984678688
ĐTNR:
Email: truong2000@vnanet.vn truong2000@gmail.com
PHÒNG TỔNG HỢP
Hoàng Thị Mai Phương Trưởng phòng ĐTCQ: 2200; 024.38254997; 0912837499
ĐTNR:
Email: maiphuongvna@vnanet.vn phuonghtm@vnanet.vn
Thái Thị Hảo Nhạn Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2200; 024.38254997; 0989654799
ĐTNR:
Email: chivna33@vnanet.vn chivna33@gmail.com
PHÒNG KẾ TOÁN
Lê Thanh Nga Trưởng phòng ĐTCQ: 3395; 024.39331254; 0935982928
ĐTNR:
Email: ngaktvna@vnanet.vn ngaktvn@gmail.com
Hoàng Thị Huyền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3395; 024. 39331254; 0915222958
ĐTNR:
Email: hoanghuyenvna@vnanet.vn hoanghuyenvna@gmail.com
Phạm Hồng Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2211; 024.38254997; 0935995368
ĐTNR:
Email: phamhongvanvna@vnanet.vn phamhongvanvna@gmail.com
PHÒNG TIẾP THỊ - QUẢNG CÁO