Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa

Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa là đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam, có chức năng xây dựng, lưu trữ, biên soạn các tư liệu và dữ kiện thông tin có tính chất quốc gia nhằm phục vụ công tác thông tin của TTXVN và cung cấp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan truyền thông, các đối tượng khác có nhu cầu ở trong và ngoài nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 39330019
Máy fax : (+84 24) 39330018
Email : ttdktl.ttxvn@gmail.com

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Phạm Thị Phương Thảo Giám đốc ĐTCQ: 2351; Email: thaoptp@vnanet.vn;
Cù Bảo Châu Phó giám đốc ĐTCQ: 2224; Email: chaucb@vnanet.vn;
Trịnh Phương Dung Phó giám đốc ĐTCQ: 2351; Email: dungtp@vnanet.vn;
Nguyễn Thị Mai Anh Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: 2299; Email: anhntm@vnanet.vn;
Nguyễn Quang Hùng Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: 2342; Email: hungnq@vnanet.vn;
PHÒNG THÔNG TIN TƯ LIỆU
Lại Phước Sang Trưởng phòng ĐTCQ: 2343; Email: sanglp@vnanet.vn;
Nguyễn Quang Hùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2342; Email: hungnq@vnanet.vn;
Vũ Thị Ngọc Lan Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2343; Email: lanvn@vnanet.vn;
PHÒNG LƯU TRỮ TƯ LIỆU
Nguyễn Thị Thúy Hằng Trưởng phòng ĐTCQ: 2353; Email: thuyhang@vnanet.vn;
Đào Thị Hoài Nam Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2341; Email: namdth@vnanet.vn;
PHÒNG THÔNG TIN - ĐỒ HỌA
Nguyễn Thị Mai Anh Trưởng phòng ĐTCQ: 2299; Email: anhntm@vnanet.vn;
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: rumvna@yahoo.com; hanh_nth@vnanet.vn;
Trần Kim Ngân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2224; Email: ngantk@vnanet.vn;