Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Tin học

Quản lý, tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin và tin học phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động quản lý hành chính Nhà nước của Thông tấn xã Việt Nam.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38254843
Máy fax : 024.38254843
Email : tinhoc@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Văn Chinh Giám đốc ĐTCQ: 5559;
Nguyễn Quang Huy Phó giám đốc ĐTCQ: 2385; Email: huynq@vnanet.vn;
PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Nguyễn Quang Huy Trưởng phòng ĐTCQ: 2385; Email: huynq@vnanet.vn;
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Tiến Hùng Trưởng phòng ĐTCQ: Email: nguyentienhung@vnanet.vn;