Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Tin học

Quản lý, tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin và tin học phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động quản lý hành chính Nhà nước của Thông tấn xã Việt Nam.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38254843
Máy fax : 024.38254843
Email : tinhoc@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Văn Chinh Giám đốc ĐTCQ: 5558; 024.38255050; 0939756666
ĐTNR:
Email: chinhnv@vnanet.vn
PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Nguyễn Quang Huy Trưởng phòng ĐTCQ: 2386; 0913811036
ĐTNR:
Email: huynq@vnanet.vn huynq@vnanet.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Tiến Hùng Trưởng phòng ĐTCQ: 0912516923
ĐTNR: 024.33528043
Email: nguyentienhung@vnanet.vn nguyentienhung@vnanet.vn