Thứ hai, ngày 17/06/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Tin học

Quản lý, tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin và tin học phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động quản lý hành chính Nhà nước của Thông tấn xã Việt Nam.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38254843
Máy fax : 024.38254843
Email :
Giám đốc : Ông Trần Quốc Huy
Điện thoại : 024.38255050
Di động : 0912117272
Điện thoại nhà riêng : 024.38353377
Email : huy_tq@vnanet.vn
Phó giám đốc : Ông Nguyễn Văn Chinh
Điện thoại : 024.38254843
Di động : 0939756666
Điện thoại nhà riêng :
Email : chinhnv@vnanet.vn

QUẢN LÝ HỆ THỐNG
Nguyễn Quang Huy Trưởng phòng ĐTCQ: 0913811036
ĐTNR:
Email: huynq@vnanet.vn
KHAI THÁC ỨNG DỤNG
Nguyễn Tiến Hùng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2393; 0912516923
ĐTNR: 024.33528043
Email: nguyentienhung@vnanet.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP