Thứ hai, ngày 17/06/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Sản xuất, cung cấp, phổ biến thông tin, phát sóng kênh Truyền hình Thông tấn để thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38261849
Máy fax : 024.39330335
Email :
Giám đốc : Ông Nguyễn Thiện Thuật
Điện thoại : 024.39412722
Di động : 0913562778
Điện thoại nhà riêng :
Email : thienthuat@vnews.gov.vn
Phó giám đốc : Ông Hoàng Giang
Điện thoại : 024.39412717
Di động : 0888215678
Điện thoại nhà riêng :
Email : hoanggiang@vnews.gov.vn
Phó giám đốc : Ông Lê Mạnh Phong
Điện thoại : 024.32668848
Di động : 0912159952
Điện thoại nhà riêng :
Email : manhphong@vnews.gov.vn
Phó giám đốc : Ông Nguyễn Quang Vũ
Điện thoại :
Di động : 0913347935
Điện thoại nhà riêng : 024.66739935
Email : quangvuvna@gmail.com
Trợ lý Giám đốc : Ông Kiều Mạnh Hà
Điện thoại : 024.38261849
Di động : 0913317888
Điện thoại nhà riêng :
Email : kieuha@vnews.gov.vn
Trợ lý Giám đốc : Ông Vương Văn Mơ
Điện thoại : 024.39412724
Di động : 0913001485
Điện thoại nhà riêng :
Email : vuongmo@vnews.gov.vn

PHÒNG THÔNG TIN CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Hoàng Đức Long Trưởng phòng ĐTCQ: 3220; 024.39412718; 0905266226
ĐTNR:
Email: longhd@vnews.gov.vn
Văn Thị Ngọc Ánh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3220; 024.39412718; 0974985666
ĐTNR:
Email: anhvn@vnews.gov.vn
Đinh Nghĩa Thương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3220; 024.39412718; 0912375624
ĐTNR:
Email: thuongdn@vnews.gov.vn
PHÒNG THÔNG TIN KINH TẾ
Phạm Thị Thúy Nga Trưởng phòng ĐTCQ: 2411; 024.39429717; 0972837676
ĐTNR:
Email: thuynga@vnews.gov.vn
Nguyễn Hương Nhu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2411; 024.39429717; 0912303022
ĐTNR:
Email: huongnhu@vnews.gov.vn
PHÒNG THÔNG TIN QUỐC TẾ
Bùi Hữu Thắng Trưởng phòng ĐTCQ: 3431; 024.39331565; 0919645629
ĐTNR:
Email: buihuuthang@vnews.gov.vn
Hoàng Lan Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3431; 024.39331565; 0903277361
ĐTNR:
Email: lananhhoang@vnews.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Hường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3431; 024.39331565; 0912423009
ĐTNR:
Email: minhhuong80@vnews.gov.vn
PHÒNG THƯ KÝ BIÊN TẬP
Tống Thị Hương Lan Trưởng phòng ĐTCQ: 2416; 024.39412724; 0912156132
ĐTNR:
Email: tonglan@vnews.gov.vn
Lê Minh Đức Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0987666447
ĐTNR:
Email: leminhduc@vnews.gov.vn
PHÒNG BIÊN TẬP KÊNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI
Nguyễn Kiều Trang Trưởng phòng ĐTCQ: 3219; 024.39412720; 0903218133
ĐTNR:
Email: kieutrang@vnews.gov.vn
Trần Thị Minh Hiếu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.39331564; 0966775596
ĐTNR:
Email: minhhieu@vnews.gov.vn
PHÒNG KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
Trần Gia Hoàng Trưởng phòng ĐTCQ: 3430; 024.39412719; 0989980707
ĐTNR:
Email: hoangtg@vnews.gov.vn
Lê Xuân Ngọc Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3430; 024.39412719; 0904186054
ĐTNR:
Email: ngoclexuan@vnews.gov.vn
PHÒNG KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN
Lê Thế Dũng Trưởng phòng ĐTCQ: 2668; 024.39412876; 0965022666
ĐTNR:
Email: dunglt@vnews.gov.vn
Lê Tiến Dũng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2668; 024.39412876;
ĐTNR:
Email:
Phạm Bảo Hòa Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2668; 024.39412876; 0934300908
ĐTNR:
Email: hoapb@vnews.gov.vn
PHÒNG PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Thị Sáu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3219; 024.39412720; 0904351980
ĐTNR:
Email: saunguyen@vnews.gov.vn
PHÒNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Trần Tuấn Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.39412721; 0946757727
ĐTNR:
Email: trantuananh@vnews.gov.vn
Đinh Công Hoan Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.39412721; 0903280284
ĐTNR:
Email: dinhconghoan@vnews.gov.vn
PHÒNG QUAY PHIM
Nguyễn Phúc Hưng Trưởng phòng ĐTCQ: 2397; 024.39412875; 0968557065
ĐTNR:
Email: nguyenhung@vnews.gov.vn
Doãn Khánh Hiếu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2397; 024.39412875; 0904220811
ĐTNR:
Email: khanhhieu@vnews.gov.vn
Hoàng Minh Tiến Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2397; 024.39412875; 0983322118
ĐTNR:
Email: minhtien@vnews.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Lê Hải Phong Trưởng phòng ĐTCQ: 3211; 024.38261849; 0913541241
ĐTNR:
Email: lehaiphong@vnews.gov.vn
Kiều Mạnh Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3211; 024.38261849; 0913317888
ĐTNR:
Email: kieuha@vnews.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Liên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3211; 024.38261849; 0934288218
ĐTNR:
Email: liennguyen@vnews.gov.vn
CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN TẠI TPHCM
Hoàng Liên Sơn Giám đốc ĐTCQ: 8248; 028.39307297; 0908270809
ĐTNR:
Email: hoanglienson@vnews.gov.vn
CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN TẠI TP ĐÀ NẴNG
Dương Vương Lợi Giám đốc ĐTCQ: 0236.3525099; 0982050045
ĐTNR:
Email: vuongloi@vnews.gov.vn
PHÒNG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Vương Văn Mơ Trưởng phòng ĐTCQ: 2416; 024.39412724; 0913001485
ĐTNR:
Email: vuongmo@vnews.gov.vn
Lưu Hoàng Tiến Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3430; 024.39412719; 0913545799
ĐTNR:
Email: hoangtien@vnews.gov.vn