Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Sản xuất, cung cấp, phổ biến thông tin, phát sóng kênh Truyền hình Thông tấn để thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.

Địa chỉ : Số 33 Lê Thánh Tông - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 38255736
Máy fax : (+84 24) 39330335 / Web:vnews@vnanet.vn
Email : vnews@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Thiện Thuật Giám đốc ĐTCQ: 2403; Email: thienthuat@vnews.gov.vn;
Hoàng Giang Phó giám đốc ĐTCQ: 3204; Email: hoanggiang@vnews.gov.vn; hoanggiang@vnanet.vn;
Lê Mạnh Phong Phó giám đốc ĐTCQ: 3457; Email: manhphong@vnews.gov.vn; manhphong@vnanet.vn;
Nguyễn Quang Vũ Phó giám đốc ĐTCQ: Email: quangvuvna@gmail.com; quangvu@vnanet.vn;
Kiều Mạnh Hà Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: 3211; Email: kieumanhha@vnews.gov.vn; kieuha@vnews.gov.vn;
Vương Văn Mơ Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: 2416; Email: vuongvanmo@vnanet.vn;
PHÒNG THÔNG TIN CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Hoàng Đức Long Trưởng phòng ĐTCQ: 3220; Email: longhd@vnews.gov.vn; hoangduclong@vnanet.vn;
Văn Thị Ngọc Ánh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3220; Email: anhvn@vnews.gov.vn; vanthingocanh@vnanet.vn;
Đinh Nghĩa Thương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3220; Email: thuongdn@vnews.gov.vn; dinhnghiathuong@vnanet.vn;
PHÒNG BIÊN TẬP KÊNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI
Bùi Hữu Thắng Trưởng phòng ĐTCQ: 3431; Email: buihuuthang@vnews.gov.vn; buihuuthang@vnanet.vn;
Trần Thị Minh Hiếu Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: minhhieu@vnews.gov.vn; tranthiminhhieu@vnanet.vn;
PHÒNG THƯ KÝ BIÊN TẬP
Vương Văn Mơ Trưởng phòng ĐTCQ: 2416; Email: vuongvanmo@vnanet.vn;
Lê Minh Đức Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: leminhduc@vnews.gov.vn; leminhduc@vnanet.vn;
PHÒNG THÔNG TIN KINH TẾ
Phạm Thị Thúy Nga Trưởng phòng ĐTCQ: 2411; Email: thuynga@vnews.gov.vn; phamthithuynga@vnanet.vn;
Nguyễn Hương Nhu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2411; Email: huongnhu@vnews.gov.vn; nguyenhuongnhu@vnanet.vn;
PHÒNG THÔNG TIN QUỐC TẾ
Hoàng Lan Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3431; Email: lananhhoang@vnews.gov.vn; hoanglananh@vnanet.vn;
Nguyễn Thị Minh Hường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3431; Email: minhhuong80@vnews.gov.vn; nguyenthiminhhuong@vnanet.vn;
PHÒNG KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
Trần Gia Hoàng Trưởng phòng ĐTCQ: 3430; Email: hoangtg@vnews.gov.vn; trangiahoang@vnanet.vn;
Lê Xuân Ngọc Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3430; Email: ngoclexuan@vnews.gov.vn; lexuanngoc@vnanet.vn;
PHÒNG KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN
Lê Thế Dũng Trưởng phòng ĐTCQ: 2668; Email: dunglt@vnews.gov.vn; lethedung@vnanet.vn;
Lê Tiến Dũng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2668; Email: letiendung@vnanet.vn;
Phạm Bảo Hòa Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2668; Email: hoapb@vnews.gov.vn; phambaohoa@vnanet.vn;
PHÒNG PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Thị Sáu Trưởng phòng ĐTCQ: 3219; Email: saunguyen@vnews.gov.vn; nguyenthisau@vnanet.vn;
PHÒNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Đinh Công Hoan Phó trưởng phòng phụ trách ĐTCQ: Email: dinhconghoan@vnews.gov.vn; dinhconghoan@vnanet.vn;
Trần Tuấn Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: trantuananh@vnews.gov.vn; trantuananh@vnanet.vn;
PHÒNG QUAY PHIM
Nguyễn Phúc Hưng Trưởng phòng ĐTCQ: 2397; Email: nguyenhung@vnews.gov.vn; nguyenphuchung@vnanet.vn;
Doãn Khánh Hiếu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2397; Email: khanhhieu@vnews.gov.vn; doankhanhhieu@vnanet.vn;
Hoàng Minh Tiến Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2397; Email: minhtien@vnews.gov.vn; hoangminhtien@vnanet.vn;
PHÒNG TỔNG HỢP
Kiều Mạnh Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3211; Email: kieumanhha@vnews.gov.vn; kieuha@vnews.gov.vn;
Nguyễn Thị Kim Liên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3211; Email: liennguyen@vnews.gov.vn; nguyenthikimlien@vnanet.vn;
CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN TẠI TPHCM
Hoàng Liên Sơn Giám đốc ĐTCQ: 8248; Email: hoanglienson@vnews.gov.vn; hoanglienson@vnanet.vn;
CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN TẠI TP ĐÀ NẴNG
Dương Vương Lợi Giám đốc ĐTCQ: Email: vuongloi@vnews.gov.vn; duongvuongloi@vnanet.vn;
PHÒNG THÔNG TIN TRÊN CÁC NỀN TẢNG SỐ
Tống Thị Hương Lan Trưởng phòng ĐTCQ: 2416; Email: tonglan@vnews.gov.vn; tongthihuonglan@vnanet.vn;
Lưu Hoàng Tiến Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3430; Email: hoangtien@vnews.gov.vn; luuhoangtien@vnanet.vn;