Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Sản xuất, cung cấp, phổ biến thông tin, phát sóng kênh Truyền hình Thông tấn để thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.

Địa chỉ : Số 33 Lê Thánh Tông - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38261849
Máy fax : 024.39330335
Email : vnews@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Thiện Thuật Giám đốc ĐTCQ: 2403; 024.39412722; 0913562778
ĐTNR:
Email: thienthuat@vnews.gov.vn
Hoàng Giang Phó giám đốc ĐTCQ: 3204; 024.39412717; 0888215678
ĐTNR:
Email: hoanggiang@vnews.gov.vn hoanggiang@vnews.gov.vn
Lê Mạnh Phong Phó giám đốc ĐTCQ: 3457; 024.32668848; 0912159952
ĐTNR:
Email: manhphong@vnews.gov.vn manhphong@vnews.gov.vn
Nguyễn Quang Vũ Phó giám đốc ĐTCQ: 0913347935
ĐTNR: 024.66739935
Email: quangvu@vnanet.vn quangvuvna@gmail.com
Kiều Mạnh Hà Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: 3211; 024.38261849; 0913317888
ĐTNR:
Email: kieumanhha@vnews.gov.vn kieuha@vnews.gov.vn
Vương Văn Mơ Trợ lý Giám đốc ĐTCQ: 2416; 024.39412724; 0913001485
ĐTNR:
Email: vuongmo@vnews.gov.vn
PHÒNG THÔNG TIN CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Hoàng Đức Long Trưởng phòng ĐTCQ: 3220; 024.39412718; 0905266226
ĐTNR:
Email: longhd@vnews.gov.vn longhd@vnews.gov.vn
Văn Thị Ngọc Ánh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3220; 024.39412718; 0974985666
ĐTNR:
Email: Anhvn@vnews.gov.vn anhvn@vnews.gov.vn
Đinh Nghĩa Thương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3220; 024.39412718; 0912375624
ĐTNR:
Email: thuongdn@vnews.gov.vn thuongdn@vnews.gov.vn
PHÒNG BIÊN TẬP KÊNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI
Nguyễn Kiều Trang Trưởng phòng ĐTCQ: 3219; 024.39412720; 0903218133
ĐTNR:
Email: kieutrang@vnews.gov.vn kieutrang@vnews.gov.vn
Trần Thị Minh Hiếu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.39331564; 0966775596
ĐTNR:
Email: minhhieu@vnews.gov.vn minhhieu@vnews.gov.vn
PHÒNG THƯ KÝ BIÊN TẬP
Vương Văn Mơ Trưởng phòng ĐTCQ: 2416; 024.39412724; 0913001485
ĐTNR:
Email: vuongmo@vnews.gov.vn
Lê Minh Đức Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0987666447
ĐTNR:
Email: leminhduc@vnanet.vn leminhduc@vnews.gov.vn
PHÒNG THÔNG TIN KINH TẾ
Phạm Thị Thúy Nga Trưởng phòng ĐTCQ: 2411; 024.39429717; 0972837676
ĐTNR:
Email: thuynga@vnews.gov.vn thuynga@vnews.gov.vn
Nguyễn Hương Nhu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2411; 024.39429717; 0912303022
ĐTNR:
Email: huongnhu@vnews.gov.vn huongnhu@vnews.gov.vn
PHÒNG THÔNG TIN QUỐC TẾ
Bùi Hữu Thắng Trưởng phòng ĐTCQ: 3431; 024.39331565; 0919645629
ĐTNR:
Email: buihuuthang@vnews.gov.vn buihuuthang@vnews.gov.vn
Hoàng Lan Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3431; 024.39331565; 0903277361
ĐTNR:
Email: hoanglananh@vnews.gov.vn lananhhoang@vnews.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Hường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3431; 024.39331565; 0912423009
ĐTNR:
Email: minhhuong80@vnews.gov.vn minhhuong80@vnews.gov.vn
PHÒNG KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
Trần Gia Hoàng Trưởng phòng ĐTCQ: 3430; 024.39412719; 0989980707
ĐTNR:
Email: hoangtg@vnews.gov.vn hoangtg@vnews.gov.vn
Lê Xuân Ngọc Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3430; 024.39412719; 0904186054
ĐTNR:
Email: ngoclexuan@vnews.gov.vn ngoclexuan@vnews.gov.vn
PHÒNG KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN
Lê Thế Dũng Trưởng phòng ĐTCQ: 2668; 024.39412876; 0965022666
ĐTNR:
Email: dunglt@vnews.gov.vn dunglt@vnews.gov.vn
Lê Tiến Dũng Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2668; 024.39412876;
ĐTNR:
Email: tiendung@vnews.gov,vn
Phạm Bảo Hòa Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2668; 024.39412876; 0934300908
ĐTNR:
Email: hoapb@vnews.gov.vn hoapb@vnews.gov.vn
PHÒNG PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Thị Sáu Trưởng phòng ĐTCQ: 3219; 024.39412720; 0904351980
ĐTNR:
Email: saunguyen@vnews.gov.vn saunguyen@vnews.gov.vn
PHÒNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Trần Tuấn Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.39412721; 0946757727
ĐTNR:
Email: trantuananh@vnews.gov.vn trantuananh@vnews.gov.vn
Đinh Công Hoan Phó trưởng phòng ĐTCQ: 024.39412721; 0903280284
ĐTNR:
Email: dinhconghoan@vnews.gov.vn dinhconghoan@vnews.gov.vn
PHÒNG QUAY PHIM
Nguyễn Phúc Hưng Trưởng phòng ĐTCQ: 2397; 024.39412875; 0968557065
ĐTNR:
Email: nguyenhung@vnews.gov.vn nguyenhung@vnews.gov.vn
Doãn Khánh Hiếu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2397; 024.39412875; 0904220811
ĐTNR:
Email: khanhhieu@vnews.gov.vn khanhhieu@vnews.gov.vn
Hoàng Minh Tiến Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2397; 024.39412875; 0983322118
ĐTNR:
Email: minhtien@vnews.gov.vn minhtien@vnews.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Lê Hải Phong Trưởng phòng ĐTCQ: 3211; 024.38261849; 0913541241
ĐTNR:
Email: phonglh@vnanet.vn lehaiphong@vnews.gov.vn
Kiều Mạnh Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3211; 024.38261849; 0913317888
ĐTNR:
Email: kieumanhha@vnews.gov.vn kieuha@vnews.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Liên Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3211; 024.38261849; 0934288218
ĐTNR:
Email: liennguyen@vnews.gov.vn liennguyen@vnews.gov.vn
CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN TẠI TPHCM
Hoàng Liên Sơn Giám đốc ĐTCQ: 8248; 028.39307297; 0908270809
ĐTNR:
Email: hoanglienson@vnews.gov.vn hoanglienson@vnews.gov.vn
CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN TẠI TP ĐÀ NẴNG
Dương Vương Lợi Giám đốc ĐTCQ: 0236.3525099; 0982050045
ĐTNR:
Email: vuongloi@vnews.gov.vn vuongloi@vnews.gov.vn
PHÒNG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Tống Thị Hương Lan Trưởng phòng ĐTCQ: 2416; 024.39412724; 0912156132
ĐTNR:
Email: Tonglan@vnews.gov.vn tonglan@vnews.gov.vn
Lưu Hoàng Tiến Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3430; 024.39412719; 0913545799
ĐTNR:
Email: hoangtien@vnews.gov.vn hoangtien@vnews.gov.vn