Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Văn phòng

Tham mưu, tổng hợp giúp Ban lãnh đạo cơ quan trong quản lý, chỉ đạo hoạt động của ngành; điều phối hoạt động của các đơn vị trong ngành theo chương trình, kế hoạch công tác và thực hiện công tác hành chính, quản trị của TTXVN.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 39252762 / (+84 24) 38332417
Máy fax :
Email : vpttx@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Ngô Thanh Sơn Chánh văn phòng ĐTCQ: 2384; Email: ngoson11thd@gmail.com; thanhson@vnanet.vn;
Bùi Thị Hòa Phó chánh văn phòng ĐTCQ: 3668; Email: buihoavna8@gmail.com; hoabt@vnanet.vn ;
Phan Thị Hồng Yến Phó chánh văn phòng ĐTCQ: 2297; Email: yenpth@vnanet.vn;
PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Trần Mai Khanh Trưởng phòng ĐTCQ: 3206; Email: maikhanhttx@gmail.com; khanhttm@vnanet.vn;
Lê Thị Hoài Thu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2205; Email: thuvtlt69@gmail.com; thulth@vnanet.vn;
PHÒNG TỔNG HỢP - KIỂM TRA - PHÁP CHẾ
Hoàng Hoài Thu Trưởng phòng ĐTCQ: 2301; Email: phongthpc@vnanet.vn; thuddv@gmail.com; thuhtt@vnanet.vn;
Nguyễn Mạnh Cường Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: cuongnm@vnanet.vn; manhcuongttx@gmail.com; cuongnm@vnanet.vn;
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Cao Trọng Khánh Trưởng phòng ĐTCQ: 3244; Email: khanhct@vnanet.com; khanhcmc2007@gmail.com; khanhct@vnanet.vn;
Phạm Thu Hà Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2328; Email: hapt@vnanet.vn;
Bùi Thị Minh Huệ Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3244; Email: huebm@vnanet.vn;
TỔ HÀNH CHÍNH
TỔ QUẢN TRỊ
TỔ LỄ TÂN TẦNG 2
TỔ LỄ TÂN TẦNG 3
TỔ BẾP ĂN SỐ 5
TỔ BẾP ĂN SỐ 79
BỘ PHẬN DỊCH VỤ
PHÒNG BẢO VỆ
Tô Quốc Hiệp Trưởng phòng ĐTCQ: 2281; Email: hieptq@vnanet.vn; phongbaove@gmail.com; hieptq@vnanet.vn;
Vũ Tuấn Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2281; Email: anhvt@vnanet.vn;
Vũ Hải Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: vuhai@vnanet.vn;
TỔ THƯỜNG TRỰC SỐ 5 LTK
TỔ THƯỜNG TRỰC SỐ 79 LTK
TỔ THƯỜNG TRỰC SỐ 33 LTT
TỔ THƯỜNG TRỰC SỐ 11 PHC
TỔ THƯỜNG TRỰC MAI HƯƠNG
PHÒNG XÂY DỰNG
Bùi Huy Liêm Trưởng phòng ĐTCQ: 2217; Email: liembh@vnanet.vn;
PHÒNG QUẢN LÝ XE
Trương Ngọc Thiện Trưởng phòng ĐTCQ: Email: ngocthien@vnanet.vn;
TỔ XE MAI HƯƠNG