Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Văn phòng

Tham mưu, tổng hợp giúp Ban lãnh đạo cơ quan trong quản lý, chỉ đạo hoạt động của ngành; điều phối hoạt động của các đơn vị trong ngành theo chương trình, kế hoạch công tác và thực hiện công tác hành chính, quản trị của TTXVN.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38255410
Máy fax : 024.3825541
Email : vpttx@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Đào Đức Huệ Chánh văn phòng ĐTCQ: 2384; 024.38255410; 0913398760
ĐTNR: 024.38353377
Email: huedd@vnanet.vn
Bùi Thị Hòa Phó chánh văn phòng ĐTCQ: 3668; 0903497478
ĐTNR: 024.36291004
Email: hoabt@vnanet.vn buihoavna8@gmail.com
Phạm Hà Linh Phó chánh văn phòng ĐTCQ: 2282; 0968986331
ĐTNR:
Email: linhvnabkk@vnanet.vn
Phan Thị Hồng Yến Phó chánh văn phòng ĐTCQ: 2297; 024.39333073; 0983280800
ĐTNR: 024.35760762
Email: yenpth@vnanet.vn
PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Trần Mai Khanh Trưởng phòng ĐTCQ: 3206; 024.39330756; 0965511969
ĐTNR: 024.37166928
Email: maikhanhttx1@vnanet.vn maikhanhttx@gmail.com
Lê Hoài Thu Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2205; 024.39330756; 0904543569
ĐTNR:
Email: thulth@vnanet.vn thuvtlt69@gmail.com
PHÒNG TỔNG HỢP - PHÁP CHẾ
Hoàng Hoài Thu Trưởng phòng ĐTCQ: 2301; 024.39429707; 0915693389
ĐTNR:
Email: thuhtt@vnanet.vn phongthpc@vnanet.vn; thuddv@gmail.com
Nguyễn Mạnh Cường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0906206877
ĐTNR: 024.36271071
Email: cuongnm@vnanet.vn cuongnm@vnanet.vn; manhcuongttx@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Cao Trọng Khánh Trưởng phòng ĐTCQ: 3244; 024.39333073; 0904403605
ĐTNR:
Email: khanhct@vnanet.vn khanhct@vnanet.com; khanhcmc2007@gmail.com
Bùi Thị Minh Huệ Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3244;
ĐTNR:
Email: huebm@vnanet.vn
TỔ HÀNH CHÍNH
TỔ QUẢN TRỊ
TỔ LỄ TÂN TẦNG 2
TỔ LỄ TÂN TẦNG 3
TỔ BẾP ĂN SỐ 5
TỔ BẾP ĂN SỐ 79
BỘ PHẬN DỊCH VỤ
Nguyễn Quang San Trưởng bộ phận ĐTCQ: 0913 343 432
ĐTNR:
Email:
PHÒNG Y TẾ
Phạm Thu Hà Trưởng phòng ĐTCQ: 2328; 024.39333129; 0915242828
ĐTNR: 024.38347243
Email: hapt@vnanet.vn hapt@vnanet.vn
PHÒNG BẢO VỆ
Tô Quốc Hiệp Trưởng phòng ĐTCQ: 2281; 024.39331317; 0914888186
ĐTNR:
Email: hieptq@vnanet.vn hieptq@vnanet.vn; phongbaove@gmail.com
Vũ Tuấn Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2281; 024.38254681; 0982300871
ĐTNR:
Email: anhvt@vnanet.vn
Vũ Hải Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0988 842 078
ĐTNR:
Email: vuhai@vnanet.vn
TỔ THƯỜNG TRỰC SỐ 5 LTK
TỔ THƯỜNG TRỰC SỐ 79 LTK
TỔ THƯỜNG TRỰC SỐ 33 LTT
TỔ THƯỜNG TRỰC SỐ 11 PHC
TỔ THƯỜNG TRỰC MAI HƯƠNG
PHÒNG XÂY DỰNG
Bùi Huy Liêm Trưởng phòng ĐTCQ: 2217; 024.39429704; 0904 813 186
ĐTNR:
Email: liembh@vnanet.vn liembh@vnanet.vn
ĐỘI XE
Lê Thành Cung Phó đội trưởng ĐTCQ: 2313; 024.38240808; 0903427937
ĐTNR: 024.38216466
Email: cunglt@vnanet.vn
Trương Ngọc Thiện Phó đội trưởng ĐTCQ: 024.38240808;
ĐTNR:
Email: ngocthien@vnanet.vn
TỔ XE MAI HƯƠNG