Thứ bảy, ngày 22/09/2018

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
17/09/2018
Thứ Ba
18/09/2018
Thứ Tư
19/09/2018
Thứ Năm
20/09/2018
Thứ Sáu
21/09/2018
Thứ Bảy
22/09/2018
Chủ Nhật
23/09/2018
Có 0 cuộc họp trong tuần