Thứ ba, ngày 19/10/2021

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
18/10/2021
18/10/2021 15:45 Văn phòng Đảng ủy; họp tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Ba
19/10/2021
19/10/2021 09:00 Văn phòng Công đoàn; họp Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Tư
20/10/2021
Thứ Năm
21/10/2021
21/10/2021 14:00 Ban biên tập tin Thế giới; họp Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Sáu
22/10/2021
Thứ Bảy
23/10/2021
Chủ Nhật
24/10/2021
Có 3 cuộc họp trong tuần