Thứ năm, ngày 19/07/2018

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
16/07/2018
Thứ Ba
17/07/2018
Thứ Tư
18/07/2018
Thứ Năm
19/07/2018
Thứ Sáu
20/07/2018
Thứ Bảy
21/07/2018
Chủ Nhật
22/07/2018
Có 0 cuộc họp trong tuần