Thứ tư, ngày 04/08/2021

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
02/08/2021
Thứ Ba
03/08/2021
Thứ Tư
04/08/2021
Thứ Năm
05/08/2021
Thứ Sáu
06/08/2021
Thứ Bảy
07/08/2021
Chủ Nhật
08/08/2021
Có 0 cuộc họp trong tuần