Thứ ba, ngày 07/07/2020

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
29/06/2020
29/06/2020 16:00 Ban Tổ chức - Cán bộ; họp Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Ba
30/06/2020
30/06/2020 14:00 Ban biên tập tin Thế giới; họp Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Tư
01/07/2020
Thứ Năm
02/07/2020
02/07/2020 14:24 Văn phòng Đảng ủy; ủy ban kiểm tra họp Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Sáu
03/07/2020
03/07/2020 08:00 Văn phòng Đảng ủy; hội nghị Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
15:00 Văn phòng Đảng ủy; giao ban cấp ủy Phòng họp Hoa Sen (P.307 - 5LTK)
Thứ Bảy
04/07/2020
Chủ Nhật
05/07/2020
Có 5 cuộc họp trong tuần