Thứ năm, ngày 07/07/2022

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
04/07/2022
Thứ Ba
05/07/2022
Thứ Tư
06/07/2022
Thứ Năm
07/07/2022
Thứ Sáu
08/07/2022
Thứ Bảy
09/07/2022
Chủ Nhật
10/07/2022
Có 0 cuộc họp trong tuần