Thứ hai, ngày 19/04/2021

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
19/04/2021
Thứ Ba
20/04/2021
Thứ Tư
21/04/2021
Thứ Năm
22/04/2021
Thứ Sáu
23/04/2021
Thứ Bảy
24/04/2021
Chủ Nhật
25/04/2021
Có 0 cuộc họp trong tuần