Thứ bảy, ngày 17/11/2018

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
12/11/2018
12/11/2018 13:56 Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại; Họp Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Ba
13/11/2018
13/11/2018 08:58 Phòng Điều độ Thông tin; Tiếp đoàn Yonhap Phòng họp Hoa Hồng (P.206 - 5LTK)
14:02 Báo điện tử VietnamPlus; kỶ NIỆM 10 NĂM Hội trường tầng 10 (5LTK)
14:03 Phòng Tổng hợp; tiếp khách Phòng họp Hoa Hồng (P.206 - 5LTK)
Thứ Tư
14/11/2018
14/11/2018 14:04 Văn phòng; Đại hội công đoàn Hội trường tầng 10 (5LTK)
09:05 Văn phòng; Họp Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
10:07 Văn phòng Đảng ủy; Họp Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Năm
15/11/2018
15/11/2018 08:18 Văn phòng Công đoàn; Tập huấn công đoàn Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
14:19 Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại; Họp Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Sáu
16/11/2018
Thứ Bảy
17/11/2018
Chủ Nhật
18/11/2018
Có 9 cuộc họp trong tuần