Thứ hai, ngày 22/04/2024

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
22/04/2024
22/04/2024 08:00 Ban Kế hoạch - Tài chính; duyệt quyết toán Phòng họp Hoa Sen (P.307 - 5LTK)
Thứ Ba
23/04/2024
23/04/2024 08:30 Văn phòng Đảng ủy; họp ban thường vụ Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
Thứ Tư
24/04/2024
24/04/2024 14:00 Văn phòng Đảng ủy; họp ban thường vụ Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
08:00 Văn phòng; lánh đạo cơ quan họp Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
09:00 Văn phòng; họp công đoàn Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Năm
25/04/2024
25/04/2024 13:30 Ban biên tập tin Thế giới; họp chi bộ Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Sáu
26/04/2024
26/04/2024 08:00 Công đoàn TTXVN; tập huấn công tác công đoàn Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Bảy
27/04/2024
Chủ Nhật
28/04/2024
Có 7 cuộc họp trong tuần