Thứ năm, ngày 14/11/2019

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
11/11/2019
11/11/2019 09:00 Phòng Bảo vệ; họp Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Ba
12/11/2019
Thứ Tư
13/11/2019
13/11/2019 08:00 Nhà xuất bản Thông tấn; họp Phòng 14.7, 79LTK
Thứ Năm
14/11/2019
Thứ Sáu
15/11/2019
Thứ Bảy
16/11/2019
Chủ Nhật
17/11/2019
Có 2 cuộc họp trong tuần