Thứ sáu, ngày 18/01/2019

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
14/01/2019
14/01/2019 07:59 Phòng Tổng hợp; họp Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Ba
15/01/2019
15/01/2019 08:00 Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại; Hội đàm giữa TTXVN và KPL Lào Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
15:01 Văn phòng; Tiếp Đoàn Lào Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
15:01 Văn phòng; Tiếp Đoàn Lào Phòng họp Hoa Sen (P.307 - 5LTK)
09:03 Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo; Họp Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Tư
16/01/2019
16/01/2019 09:30 Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại; Sếp minh tiếp khách Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
10:00 Văn phòng Công đoàn; Họp thường vụ Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
15:00 Ban biên tập tin Kinh tế; hỌP Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Năm
17/01/2019
17/01/2019 13:00 Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TTXVN; Họp Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
09:00 Báo Việt Nam News; hội nghị CNVC 2018 Hội trường tầng 14 (P.14.2, 79 LTK)
Thứ Sáu
18/01/2019
18/01/2019 09:00 Trung tâm Tin học; Họp Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Bảy
19/01/2019
Chủ Nhật
20/01/2019
Có 11 cuộc họp trong tuần