Thứ bảy, ngày 23/09/2023

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
18/09/2023
Thứ Ba
19/09/2023
Thứ Tư
20/09/2023
Thứ Năm
21/09/2023
Thứ Sáu
22/09/2023
Thứ Bảy
23/09/2023
Chủ Nhật
24/09/2023
Có 0 cuộc họp trong tuần