Thứ ba, ngày 16/07/2024

Tin trong ngành

Chú trọng phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên


(30/01/2019 15:47:23)

Bí thư Chi bộ Nhan Hữu Sinh chúc mừng đảng viên trẻ Trịnh Xuân Tư, CQTT Điện Biên, tại lễ kết nạp đảng viên Chi bộ cụm CQTT Tây Bắc, tháng 8/2018

Đảng ủy TTXVN luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tạo điều kiện rèn luyện và phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành.
 
Chính vì vậy, ngày 4/12/2018, Đảng ủy TTXVN đã ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/ĐU về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên, thể hiện sự quan tâm và tin tưởng của Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan và các đơn vị đối với thế hệ trẻ cũng như khẳng định sự trưởng thành của thanh niên Thông tấn. Với ưu thế gần 900 đoàn viên, chiếm hơn 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đây sẽ là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng.
 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra chỉ tiêu cụ thể mỗi năm kết nạp từ 50 - 60 đảng viên, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng. Các chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy cơ quan cũng đều có các nội dung, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên, trong đó Đảng ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên.
Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Đảng bộ TTXVN đã kết nạp 221 đảng viên mới, trong đó:

- Từ tháng 10 đến hết năm 2015 kết nạp 20 đảng viên

- Năm 2016 kết nạp 69 đảng viên

- Năm 2017 kết nạp 63 đảng viên 

- Năm 2018 kết nạp 69 đảng viên

- 43 đảng viên mới là PV CQTT và PV luân chuyển

- 148 đảng viên là đoàn viên, thanh niên (chiếm 67%)

- 188 đảng viên có trình độ đại học và trên đại học (chiếm 85%). 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Đảng bộ TTXVN đã kết nạp 221 đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra hằng năm. Trong đó, có 148 đảng viên là đoàn viên, thanh niên (chiếm 67%), 188 đồng chí có trình độ đại học và trên đại học (chiếm 85%).
 
Trong những năm gần đây, Đảng ủy TTXVN quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng đối với PV các CQTT và PV đi luân chuyển ở CQTT. Đây cũng là môi trường để PV, BTV trẻ rèn luyện, phấn đấu. Trong thực tế đã có nhiều PV, BTV trẻ trưởng thành từ môi trường này. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 43 quần chúng ưu tú là PV CQTT và PV luân chuyển được kết nạp Đảng.
 
Công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ TTXVN cho thấy số lượng và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, truyền thống của ngành, tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để quần chúng là đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
 
Để công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới đảm bảo chất lượng, bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, có tính kế thừa và phát triển, Đảng ủy TTXVN và các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng chất lượng và tiêu chuẩn; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Cùng với đó, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm chính trị cho đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay; làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng kết hợp với bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thu hút quần chúng...
 
Đảng viên Nguyễn Bích Hạnh, Chi bộ Ban biên tập tin Thế giới: Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn xác định phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Làm việc tại ban tin nguồn, tôi luôn có ý thức trau dồi ngoại ngữ, cẩn trọng trong câu chữ, tích lũy kiến thức xã hội để nâng cao chất lượng các bản dịch, phục vụ công việc hằng ngày. Trong công tác đoàn thể, tôi nhiệt tình đóng góp vào các phong trào của Ban cũng như của cơ quan. Năm 2017, tại Hội diễn văn nghệ của ngành, tôi đã tham gia đóng góp ý tưởng và biên đạo tiết mục mở màn chương trình. Với những nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, ngày 27/12/2018, tôi đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
 
Đảng viên Phan Hải Tùng Lâm, Chi bộ cụm CQTT Trung Đông Bắc: Ngày 29/10/2018 đã trở thành dấu mốc đáng nhớ khi tôi vinh dự được trở thành đảng viên. Đó là kết quả của sự phấn đấu không ngừng trong cuộc sống và công tác. Là PV thường trú, tôi luôn bám sát địa bàn, không để sót lọt thông tin quan trọng. Mỗi tuần, tôi thường dành khoảng ba ngày về các huyện vùng sâu, vùng xa để tìm hiểu thực tế viết tin, bài. Không chỉ làm tốt ba loại hình báo chí, tôi còn tiếp thu các kỹ năng làm báo hiện đại, tăng sự hấp dẫn, sáng tạo trong từng tác phẩm. Năm 2017 và 2018, tôi cùng các đồng nghiệp báo điện tử VietnamPlus thực hiện chuyến công tác xuyên Việt để làm một tác phẩm dài kỳ về đường sắt và chuyến công tác ba tỉnh Tây Bắc thực hiện tác phẩm “Những đứa trẻ bị bỏ lại”.
 
Đảng viên Đỗ Mạnh Hùng, Chi bộ báo điện tử VietnamPlus: Là PV theo dõi ngành giao thông vận tải, tôi luôn bám sát những vấn đề thời sự của ngành để phản ánh kịp thời, sinh động đến độc giả. Thời gian qua, tôi tích cực tuyên truyền, phản ánh những đổi mới của ngành giao thông vận tải; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Khi ban biên tập phân công thực hiện những tuyến tin bài đời sống, xã hội… tôi đều phấn đấu hoàn thành với suy nghĩ “không sợ khó, sợ khổ”. Được sự bồi dưỡng, giúp đỡ của Chi bộ báo VietnamPlus, tôi đã vinh dự được kết nạp Đảng ngày 3/8/2018.
 
Đảng viên Hà Tuấn Anh, Chi bộ Công ty In và Thương mại: Là Bí thư chi đoàn tại một đơn vị sản xuất, đồng thời là người chịu trách nhiệm tại bộ phận in ấn, tôi luôn đề xuất các giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm in. Do đặc thù sản xuất có tính dây chuyền cao, những thời điểm công việc nhiều, tôi luôn gương mẫu, sẵn sàng làm việc, động viên anh em tăng ca, hoàn thành nhiệm vụ được giao để không làm ảnh hưởng tới các công đoạn sản xuất khác. Sau thời gian phấn đấu, được Chi bộ giúp đỡ, bồi dưỡng, tôi đã vinh dự được kết nạp vào Đảng ngày 26/3/2018.


 

Đỗ Mai Trang (Chánh văn phòng Đảng ủy TTXVN)
Nội san thông tấn số Xuân 2019

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Đảng ủy TTXVN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019: Nâng cao chất lượng, hiệu quả lan tỏa thông tin (30/01/2019 15:43:46)

Gặp mặt cựu sinh viên trường TASS (30/01/2019 09:06:11)

Vnews trao quà tết cho đồng bào nghèo Cao Bằng (30/01/2019 07:34:25)

Hội nghị CCVCNLĐ Cơ quan khu vực phía Nam năm 2018: Phát huy vai trò của cơ quan thường trú (29/01/2019 16:56:38)

TTXVN giành 4 giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (28/01/2019 11:35:39)

Thăm, chúc tết gia đình đồng chí Đỗ Phượng (25/01/2019 17:57:31)

Vnews tặng quà tết các chiến sỹ Sư đoàn 325 kết nghĩa (18/01/2019 17:06:52)

Bàn giao công trình nhà công năng tại Tuyên Quang (18/01/2019 16:52:09)

Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng - Khẳng định vị thế ảnh báo chí trong đời sống xã hội (18/01/2019 16:24:36)

“Tết sum vầy” với công nhân Công ty In và Thương mại TTXVN (17/01/2019 14:28:41)