Thứ tư, ngày 24/07/2024

Học theo Bác, làm theo Bác

Gắn việc học tập và noi gương Bác trên mỗi sản phẩm thông tin


(08/05/2009 11:51:05)

Năm 2009 là năm thứ ba toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan, trong suốt thời gian qua, Ban Biên tập tin Trong nước (Ban Biên tập TTN) đã mở chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ tính từ đầu năm 2009 đến nay, chuyên mục đã phát hơn 120 tin, bài phản ánh việc triển khai thực hiện Cuộc vận động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Để chuyên mục luôn có các sản phẩm thông tin phong phú, đa dạng, hàng tháng, Ban Biên tập TTN xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền để định hướng và gợi mở nguồn tin từ 63 phân xã trong nước. Đặc biệt, trong các chủ đề thông tin của Ban luôn có gợi ý thông tin  phục vụ Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân tích cực cống hiến cho quê hương, đất nước, phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, phóng viên các phân xã trong nước cũng tích cực phản ánh những vấn đề bức xúc trong xã hội, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, làm lành mạnh đời sống xã hội.

Đối với phóng viên, biên tập viên Ban Biên tập TTN, cách triển khai Cuộc vận động thiết thực nhất, phù hợp nhất là áp dụng tinh thần làm báo cách mạng của Bác thông qua mỗi sản phẩm thông tin của mình. Dưới sự chỉ đạo của tổ chức Đảng và chính quyền đơn vị, đoàn viên thanh niên của Ban đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng với nội dung, hình thức thông tin ngày càng đổi mới và chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị nổi bật, kết quả hoạt động của các ngành, các cấp, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường công tác xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh. Nhiều tổ chức, Đảng bộ các cấp, nhiều điển hình tiên tiến, tấm gương quần chúng, đảng viên hăng say lao động, học tập, cống hiến và làm giàu cho đất nước đã được đưa tin kịp thời, sinh động. Trong đó, có thể kể đến các tin, bài đã phát huy tác dụng tốt, có sức lan tỏa xã hội, được truy cập, sử dụng cao: Tổng Bí thư  Nông Đức Mạnh: Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một cuộc vận động kéo dài, liên tục, công phu có ý nghĩa chính trị sâu sắc (TTN - 07/02/2009); "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại huyện Thường Tín (Hà Nội): Tránh việc "nói là học mà làm không theo" (TTN - 18/03/2009); TP.Hồ Chí Minh: Gắn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng với tích cực triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"(TTN - 16/01/2009); Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Số đảng viên vi phạm kỷ luật ở Hà Nội giảm dần qua từng năm (TTN 11/01/2009)...

Thời gian tới, Ban Biên tập TTN sẽ thực hiện nhiều biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về tất cả các lĩnh vực, chú trọng việc cổ vũ những điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay và những năm tiếp theo. Gắn việc thực hiện Cuộc vận động với nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và trách nhiệm của đảng viên, Ban Biên tập TTN tích cực xây dựng chi bộ Đảng và tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, Ban Biên tập TTN chú trọng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, tính hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông tin thời sự trong nước của TTXVN.

 

Quang Vũ
Theo NSTT số 4/2009

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Người lái xe thật thà liêm khiết (08/04/2009 09:58:04)

Hồi ức tháng Ba (08/04/2009 09:18:07)

Bà Nguyễn Thị Mai - người giữ lửa truyền thống gia đình (19/01/2009 09:57:30)

Tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động (16/01/2009 08:43:22)

Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về tự học (03/12/2008 12:26:28)

Học tập tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" trong công tác bồi dưỡng cán bộ (03/12/2008 12:22:18)

Thấm lời Bác dạy:
Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?
 (07/10/2008 09:59:01)

Tin người tốt, việc tốt (07/10/2008 09:38:34)

Nhớ ông nghiệp vụ thương binh ấy (01/08/2008 10:54:28)

Cán bộ VNA8 học tập Bác Cần, Kiệm, Liêm, Chính (01/08/2008 10:00:53)