Thứ tư, ngày 24/07/2024

Sổ tay phóng viên

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 10)


(03/11/2016 14:08:49)

1. Hỏi: Bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm những gì? 2. Hỏi: Thẩm quyền cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội?

GĐPL TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN, TRUYỀN HÌNH
 
1. Hỏi: Bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm những gì?
* Trả lời: Khoản 1, Điều 6,  Thông tư số 09/2014/TT-BTTT ngày 19/8/2014 quy định như sau:
          Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp được lập thành 01 bộ, gồm có:
          - Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông (mẫu 01).
        - Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).
          Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.
          - Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.
          - Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép. Đề án bao gồm các nội dung chính:
          + Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;
          + Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 3, 4, 5 Thông tư này;
          + Địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam.
          - Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
2. Hỏi: Thẩm quyền cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội?
* Trả lời: Khoản 1, Điều 7, Thông tư số 09/2014/TT-BTTT ngày 19/8/2014 quy định về thẩm quyền cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội như sau:
          a) Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội.
          b) Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp các đối tượng sau:
          - Cơ quan báo chí;
          - Cơ quan ngoại giao và lãnh sự; tổ chức trực thuộc ở Trung ương (trừ các trường hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp);
          - Tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
          - Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
          - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
          c) Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp các đối tượng sau:
          - Tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước của địa phương cấp quyết định thành lập, cấp phép hoạt động hoặc cấp đăng ký hoạt động;
          - Hệ thống tổ chức (theo ngành dọc) của các tổ chức trực thuộc ở Trung ương tại địa phương (bao gồm các tổ chức trong hệ thống nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước);
          - Các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có trụ sở chính tại địa phương;
          - Các doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cấp phép hoạt động có trụ sở chính tại địa phương;
          - Đơn vị trực thuộc các tập đoàn có trụ sở chính tại địa phương.
          d) Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí tại địa phương và có văn bản (kèm hồ sơ) đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp giấy phép.

Theo Phòng Tổng hợp Pháp chế

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 9) (03/11/2016 14:06:38)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 8) (21/10/2016 14:53:07)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 7) (21/10/2016 14:12:03)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 6) (21/10/2016 14:11:56)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 5) (21/10/2016 14:11:45)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 4) (21/10/2016 14:11:29)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 3) (21/10/2016 14:11:14)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 2) (21/10/2016 14:10:19)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 1) (14/10/2016 14:17:50)

Tác nghiệp trong lũ dữ (10/10/2016 16:23:16)