Thứ tư, ngày 24/07/2024

Sổ tay phóng viên

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 8)


(21/10/2016 14:53:07)

1. Hỏi: Thủ tục cấp giấy phép chuyên trang báo chí điện tử được quy định như thế nào? 2. Hỏi: Hiệu lực của giấy phép hoạt động báo chí điện tử và giấy phép chuyên trang báo chí điện tử được quy định như thế nào?

GĐPL VỀ LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN, TRUYỀN HÌNH (8)
 
1. Hỏi: Thủ tục cấp giấy phép chuyên trang báo chí điện tử được quy định như thế nào?
* Trả lời:
Điều 10, Thông tư số 33/2011/TT-BTTT ngày 01/11/2011 quy định về việc cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử như sau:
            1. Cơ quan báo chí điện tử muốn bổ sung chuyên trang báo chí điện tử không nằm trong quy định của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử phải làm thủ tục đề nghị cấp phép theo quy định.
            2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử gồm có:
            a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;
            b) Tờ khai đề nghị cấp phép chuyên trang báo chí điện tử (Mẫu số 4);
            c) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí điện tử;
            d) Đề án xây dựng chuyên trang báo chí điện tử nêu rõ:
            - Sự cần thiết, mục đích và cơ sở pháp lý;
            - Tên gọi, các tên miền riêng (nếu có) của chuyên trang;
            - Tôn chỉ mục đích, ngôn ngữ thể hiện, các nội dung chính, các chuyên mục;
            - Các thông tin tiện ích, thông tin thu phí;
            - Tổ chức thực hiện, quy trình xuất bản và quản lý nội dung;
            đ) Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều kiện hoạt động chuyên trang (đối với các cơ quan báo chí điện tử thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
            e) Bản in mầu giao diện trang chủ của chuyên trang.
            g) Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng tên miền (đối với trường hợp chuyên trang có tên miền riêng).
            3. Hồ sơ lập thành 01 bộ là bản chính nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
            Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiến hành xem xét, cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử (Mẫu số 7). Trường hợp không cấp phép, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2. Hỏi: Hiệu lực của giấy phép hoạt động báo chí điện tử và giấy phép chuyên trang báo chí điện tử được quy định như thế nào?
* Trả lời:
Điều 5, Thông tư số 33/2011/TT-BTTT ngày 01/11/2011 quy định về hiệu lực của giấy phép hoạt động báo chí điện tử và giấy phép chuyên trang báo chí điện tử như sau:
            1. Giấy phép hoạt động báo chí điện tử có hiệu lực mười (10) năm kể từ ngày cấp giấy phép.
            2. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép chuyên trang báo chí điện chí tử được quy định trong từng giấy phép, nhưng không vượt quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử đã được cấp.
            3. Sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử có hiệu lực, nếu tổ chức được cấp phép không hoạt động theo nội dung quy định trong giấy phép thì giấy phép được cấp không còn giá trị.

Theo Phòng Tổng hợp Pháp chế

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 7) (21/10/2016 14:12:03)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 6) (21/10/2016 14:11:56)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 5) (21/10/2016 14:11:45)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 4) (21/10/2016 14:11:29)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 3) (21/10/2016 14:11:14)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 2) (21/10/2016 14:10:19)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 1) (14/10/2016 14:17:50)

Tác nghiệp trong lũ dữ (10/10/2016 16:23:16)

Trải nghiệm ở Olympic Rio 2016 (10/10/2016 16:18:16)

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp  (06/10/2016 09:24:04)