Thứ tư, ngày 24/07/2024

Thông tin đồ họa

Mục tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị đến năm 2030


(11/03/2024 08:50:17)

Ngành xây dựng đặt mục tiêu, đến năm 2030, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt bình quân 16-26%; tỷ lệ đất dành cho bến bãi đỗ xe đạt 1-3 m2/người; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 20-25%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95-100%; tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đạt khoảng 80%...


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Thành phố Hồ Chí Minh: Đã khởi tố 318 bị can ở “Đại án đăng kiểm” (11/03/2024 08:50:12)

Từ 1/3/2024, trần giá vé máy bay nội địa thay đổi như thế nào? (11/03/2024 08:50:08)

Năm 2023: Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 40% (26/02/2024 10:17:26)

Năm 2024: Hà Nội đặt mục tiêu 88% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ (26/02/2024 10:17:21)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đất không giấy tờ trước 1/7/2014 (phần 2) (26/02/2024 10:17:15)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đất không giấy tờ trước 1/7/2014 (phần 1) (26/02/2024 10:17:10)

Ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 1/1/2026 (26/02/2024 09:38:39)

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Phần 3 và hết) (26/02/2024 09:34:08)

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Phần 2) (26/02/2024 09:34:02)

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Phần 1) (26/02/2024 09:33:53)