Thứ ba, ngày 16/07/2024

Nghiên cứu khoa học

Nhiều đề tài có giá trị thực tiễn


(21/02/2018 10:48:23)

Cuộc họp xét chọn thuyết minh đề tài của Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, năm 2018

Năm 2017, có tám đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, trong đó có ba đề tài của năm 2015 và năm đề tài của năm 2016 được Tổng giám đốc đồng ý kéo dài thời gian nghiệm thu sang năm 2017. Trong bối cảnh các đơn vị toàn ngành tập trung lực lượng cho công tác thông tin và các hoạt động chuyên môn, với sáu đề tài được xếp loại xuất sắc và hai đề tài xếp loại khá, cho thấy những nỗ lực rất đáng ghi nhận của các đơn vị.
 
Trong số các đề tài đã được nghiệm thu, có nhiều đề tài mang lại những giá trị thiết thực, đáp ứng phần nào yêu cầu thực tiễn, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, công tác quản lý của ngành. Nếu như đề tài “Xây dựng Bộ quy chuẩn phong cách báo chí của TTXVN về cách sử dụng danh từ riêng tiếng nước ngoài” do Liên chi hội nhà báo chủ trì là một ứng dụng phần mềm độc đáo, sáng tạo và rất hữu ích trong việc sử dụng danh từ riêng tiếng nước ngoài cho PV, BTV của TTXVN thì đề tài “Xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thông tin thông tấn” cũng đã về đích xuất sắc với sản phẩm là Bộ tài liệu giảng dạy khá cô đọng về một lĩnh vực thông tin còn ít được đề cập trong giáo trình của hầu hết các trường báo chí tại Việt Nam, đó là thông tin thông tấn. Hai đề tài này bổ trợ cho nhau để dần hoàn thiện bộ quy chuẩn về phong cách báo chí của TTXVN.
 
Một đề tài đáng chú ý khác được đánh giá xuất sắc do Ban Kế hoạch - Tài chính chủ trì, là xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê của TTXVN. Lần đầu tiên, TTXVN có hệ thống 32 chỉ tiêu chia theo các lĩnh vực: Nhân sự, tài chính, tài sản, kỹ thuật, thông tin kinh doanh. Kèm theo hệ thống chỉ tiêu là các biểu mẫu báo cáo, giải thích được chuẩn hóa theo quy định của pháp luật. Hai đề tài còn lại của năm 2016 đã nghiệm thu của Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn cũng được xếp loại xuất sắc, trong đó đề tài “Nghiên cứu xây dựng ứng dụng di động hỗ trợ tác nghiệp thông tin tại TTXVN” đã chế tạo thành công thiết bị hỗ trợ phóng viên phát ảnh ngay tại hiện trường về Tổng xã. Nếu tiếp tục hoàn thiện, sản phẩm này có thể xin cấp bằng sáng chế.
 
Năm 2017, TTXVN tiếp tục được Bộ Khoa học và Công nghệ giao triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học với 7 đề tài đã được Tổng giám đốc phê duyệt. Điều đó cho thấy công tác nghiên cứu khoa học tại TTXVN ngày càng được quan tâm, nhưng cũng là thách thức không nhỏ, bởi số lượng đề tài tương đối nhiều, phạm vi thực hiện cấp ngành sẽ kéo theo những khó khăn nhất định để các đề tài hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
 
Về nội dung, các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang triển khai trong năm 2017 tiếp tục tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng thông tin thông tấn, bao gồm cả công tác kỹ thuật, đào tạo và quản lý.
 
Trong số các đề tài thực hiện năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu với hai đề tài đang triển khai: “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning cho TTXVN” hứa hẹn sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên của TTXVN, phù hợp với đặc thù của một cơ quan có nhiều đơn vị ở cách xa nhau, không chỉ ở trong mà cả ngoài nước. Đề tài thứ hai“Nghiên cứu và ứng dụng thử nghiệm công nghệ Semantic web cho các nội dung thông tin xuất bản lên web của TTXVN” được mong đợi mang lại nhiều lợi ích hơn cho việc tận dụng nguồn tài nguyên thông tin, dữ liệu vô cùng phong phú của TTXVN. Có thể kể đến một số ưu điểm của Semantic web như: Liên kết dữ liệu một cách có ngữ nghĩa hơn, giúp máy tính có thể hiểu được thông tin trên web hay thông tin được tìm kiếm nhanh chóng, dễ dàng hơn...
 
Năm 2017, Phó Tổng giám đốc Đinh Đăng Quang thực hiện đề tài “Nghiên cứu triển khai áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá nguồn lực trong công tác quản lý nguồn lực tại TTXVN” trên cơ sở tiếp nối thành công của đề tài “Đánh giá nguồn lực và đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực phát triển TTXVN giai đoạn 2015 - 2020” đã được nghiệm thu năm 2015. Đề tài mang đến bốn nhóm tiêu chí đánh giá nguồn lực sẽ tạo cơ sở vững chắc, cũng là những gợi ý có giá trị đối với Ban lãnh đạo cơ quan trong sử dụng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của TTXVN, phục vụ công tác thông tin và các hoạt động chuyên môn khác của ngành.
 
Hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017 cũng có nhiều nét mới, với sự tham gia thực hiện lần đầu tiên của nhiều đơn vị như: Văn phòng cơ quan, Văn phòng Đảng ủy và Ban Tổ chức - Cán bộ. Các đơn vị này đều có nhiều ý tưởng thực hiện mang tính cấp thiết và rất thực tế, tập trung vào những vấn đề cụ thể trong hoạt động chuyên môn như: Vấn đề thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan trong hoạt động báo chí, xuất bản tại TTXVN (Văn phòng thực hiện); Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công tác phục vụ công tác bình xét thi đua khen thưởng (Ban Tổ chức - Cán bộ thực hiện); Vấn đề mô hình tổ chức Đảng của CQTT trong nước đảm bảo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thông tin trong tình hình mới (Văn phòng Đảng ủy thực hiện). Bên cạnh đó, TTXVN còn phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) triển khai đề tài “Xu hướng truyền thông hội tụ và mô hình, giải pháp cho TTXVN”. Đề tài đặt mục tiêu trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát xu hướng truyền thông hội tụ ở trong và ngoài nước để đưa ra một góc nhìn tổng thể và toàn diện về hoạt động của tòa soạn hội tụ, từ đó đề xuất mô hình, giải pháp xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ phù hợp với TTXVN.
 
Với những kết quả đã đạt được trong 4 năm qua, đặc biệt là năm 2017, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào những thành công ngày càng lớn hơn trong công tác nghiên cứu khoa học của ngành, đóng góp vào việc xây dựng TTXVN trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực của quốc gia, một tổ hợp truyền thông ngày càng lớn mạnh và có vị thế trong đời sống báo chí hiện đại.
 
 

Nguyễn Cửu Long
Theo Nội san thông tấn số Xuân 2018

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Hướng tới mô hình điện toán đám mây tại TTXVN (15/01/2018 10:44:53)

Phát huy hiệu quả "mỏ vàng" tư liệu (03/10/2017 14:51:26)

Hướng tới sự chuyên nghiệp (23/01/2017 10:26:11)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên TTXVN (05/12/2016 11:17:33)

Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kinh tế của TTXVN phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước (11/10/2016 09:49:30)

Một số đề xuất về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan thường trú trọng điểm ở trong nước  (04/10/2016 16:03:26)

Đề xuất thống nhất nội dung tuyên truyền về biển đảo (14/06/2016 14:19:21)

Nâng cao chất lượng tuyến tin phản hồi, định hướng, bác bỏ thông tin sai lệch (11/05/2016 15:40:38)

Giá trị thực tiễn của đề tài nghiên cứu khoa học (11/05/2016 15:33:26)

Bước khởi đầu cho chặng đường nghiên cứu khoa học (25/02/2016 15:55:30)