Thứ tư, ngày 24/07/2024

Thông tin đồ họa

Phấn đấu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 30m2 sàn/người


(11/03/2024 08:50:22)

Ngành xây dựng đặt mục tiêu, đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt khoảng 30m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố trên toàn quốc đạt 85%-90%; xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp; hỗ trợ nhà ở cho khoảng 350.000 hộ nghèo, 162.000 hộ người có công…


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Mục tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị đến năm 2030 (11/03/2024 08:50:17)

Thành phố Hồ Chí Minh: Đã khởi tố 318 bị can ở “Đại án đăng kiểm” (11/03/2024 08:50:12)

Từ 1/3/2024, trần giá vé máy bay nội địa thay đổi như thế nào? (11/03/2024 08:50:08)

Năm 2023: Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 40% (26/02/2024 10:17:26)

Năm 2024: Hà Nội đặt mục tiêu 88% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ (26/02/2024 10:17:21)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đất không giấy tờ trước 1/7/2014 (phần 2) (26/02/2024 10:17:15)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đất không giấy tờ trước 1/7/2014 (phần 1) (26/02/2024 10:17:10)

Ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 1/1/2026 (26/02/2024 09:38:39)

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Phần 3 và hết) (26/02/2024 09:34:08)

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Phần 2) (26/02/2024 09:34:02)