Thứ sáu, ngày 20/09/2019

Tin tức trong ngành

Ra mắt sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”


(19/08/2019 09:09:26)


Nhân kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Thông tấn phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”.

Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc bút tích Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Với gần 400 bức ảnh sinh động, phong phú, được tuyển chọn từ nhiều nguồn, nhiều giai đoạn lịch sử, cuốn sách tập trung giới thiệu những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tâm nguyện của Bác trước lúc Người đi xa: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” cùng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sách dày 280 trang, song ngữ Việt - Anh, in 4 màu. Nội dung được chia làm ba phần. Phần thứ nhất: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử. Phần thứ hai: Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần thứ ba: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người để lại di nguyện cháy bỏng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Năm mươi năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc của Người, quyết tâm hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện về mọi mặt: Đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, chủ động hội nhập sâu rộng quốc tế, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao.Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta thường xuyên coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Cuốn sách ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên ôn lại lời căn dặn của Người, tự soi rọi lại mình, thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như Người hằng mong muốn; góp phần bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ./.

Nội san Thông tấn

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với TTXVN (16/08/2019 11:04:28)

TTXVN giành 3 giải báo chí về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (16/08/2019 09:57:27)

Hợp tác truyền thông với tỉnh Vĩnh Phúc  (09/08/2019 14:28:56)

Thúc đẩy hợp tác truyền thông với tỉnh Quảng Trị (06/08/2019 16:49:49)

Rèn kỹ năng phóng viên cho biên tập viên trẻ (05/08/2019 09:07:14)

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ: Tiếp nối là không quên! (05/08/2019 09:05:29)

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ: Nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực (02/08/2019 09:38:56)

Giao ban cấp ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: Chỉ đạo sát sao, phối hợp tổ chức thông tin hiệu quả (01/08/2019 14:35:53)

Liên chi hội nhà báo triển khai công tác 6 tháng cuối năm (01/08/2019 14:31:54)

Tập trung tổ chức tốt Hội diễn văn nghệ toàn ngành  (01/08/2019 14:26:25)