Thứ ba, ngày 16/07/2024

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 12 ngày 25/3/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN


(26/03/2024 08:58:05)

Mời bấm vào ảnh để xem nội dung:

Phòng Tổng hợp - Kiểm tra - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 11 ngày 18/3/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (19/03/2024 13:53:06)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 10 ngày 11/3/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (11/03/2024 16:34:20)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 09 ngày 04/3/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (04/03/2024 17:12:48)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 08 ngày 26/02/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (26/02/2024 13:53:55)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 07 ngày 19/02/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (19/02/2024 16:45:27)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 06 ngày 05/02/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (14/02/2024 10:33:59)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 05 ngày 29/01/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (14/02/2024 10:33:54)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 04 ngày 22/01/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (14/02/2024 10:33:49)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 03 ngày 15/01/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (14/02/2024 10:33:45)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 02 ngày 08/01/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (11/01/2024 09:45:55)