Thứ tư, ngày 24/07/2024

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 24 ngày 17/6/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN


(20/06/2024 08:53:38)

Mời bấm vào ảnh để xem nội dung:

Phòng Tổng hợp - Kiểm tra - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 23 ngày 10/6/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (20/06/2024 08:53:32)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 22 ngày 03/6/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (05/06/2024 14:43:55)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 21 ngày 27/5/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (05/06/2024 14:43:49)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 20 ngày 20/5/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (05/06/2024 14:43:32)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 19 ngày 13/5/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (13/05/2024 10:01:02)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 18 ngày 06/5/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (13/05/2024 09:59:07)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 17 ngày 26/4/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (26/04/2024 17:11:14)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 15 ngày 15/4/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (15/04/2024 17:05:32)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 14 ngày 08/4/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (10/04/2024 09:20:35)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 13 ngày 01/4/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (02/04/2024 08:42:03)